Utgiven i Forum nr 2009-06

Molnet nästa IT-skifte

av Patrik Lindfors Forum 2009-06, sida 07, 16.06.2009

Taggar: Teman: IT

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2082

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Möjligheten att använda programvara över nätet ökar utbudet för företag och konsumenter och sänker samtidigt kostnaderna.

Molnet nästa IT-skifte

Nästa stora paradigmskifte inom IT är med stor sannolikhet clou computing, eller molnet som det kallas på svenska. Det handlar i korthet om att använda programvara över internet i stället för att installera programmen i den egna datorn, Eller att lagra data på nätet i stället för på datorns hårdskiva.

Det finns ett stort utbud av program och tjänster tillgängliga i molnet redan nu. En av de mest använda molntjänsterna levereras av Google, som via sin gratistjänst Google Docs ger användarna tillgång till motsvarande program som ingår i Microsofts Office-paket (se texten nedan), Skillnaden är att tjänsten är gratis och att användning och lagring sker över nätet. Googleversionen saknar visserligen många av finesserna i Microsofts program vara, men innehåller ändå de mest använda funktionerna,

Det som gör molnet revolutionerande är att det dels sänker kostnaderna avsevärt, dels att mer avancerad programvara blir tillgänglig för allt fler — både företag och privatpersoner,

Företag kan spara en rejäl slant på att ta i bruk ett nätbaserat affärssystem för bland annat redovisning och fakturering i stället för att köpa programpaket som installeras på datorerna. Detta betyder att även småbolag har råd att köpa programvara som tidigare varit förunnad endast stora företag.

En fördel med molnet är att man kan köpa tjänster enligt behov, och till exempel köpa mer lagringsutrymme eller tilläggsfunktioner till programvaran när behovet ökar, Det blir alltså billigare att ta i bruk nya tjänster eller ny programvara. HI

Delta i Forumtävlingen på nätet

Forum ordnar en sommartävling på nätet där vinnaren får ett presentkort till näthandeln Amazon värt 70 dollar. Den som vill delta i tävlingen kan gå in på adressen http://kaj.arno.fi/forumtavling/ och fylla i formuläret som består av några enkla frågor.

Formuläret finns i programmet Google Forms, och tävlingen är samtidigt ett experiment för att samla in information via det Forms-program som Google erbjuder gratis på nätet.

Kommentera gärna också dina erfarenheter av Forumtävlingen på Forumgruppen på Linked In (Forum —- det finlandssvenska affärsnätverket). Där kan du också kommentera dina erfarenheter av de kontorsprogram som Google erbjuder gratis via Google Docs.

Diskussionen fortsätter även på Forumgrupperna på Linked In och Facebook. Här är några citat från de pågående diskussionerna på LinkedIn. » Vilka är framtidens energiformer ”EU:s beslut att höja biokomponentandelen inom snar framtid till 5,75 procent av motor bränslena har en relativt snabb sänkande inverkan på fossil bensin och dieseloljekonsumtionen? » Vad ska GM göra nu “Se till att de överlevande märkena hos GM står för något, och bygg därefter bilar som svarar mot detta. Så har Toyota blivit världens störstabiltillverkare, och så har VW-koncernen blivit ettaiEuropa » Tips för sommarläsning “För att förstå vad ‘Social Media” betyder för business i framtiden så läste jag först Mika Mannermas Jokuveli, sedan Barry Liberts Barack Inc, Winning Business Lessons from the Obama Campaign och som tredje Barry Libert & John Spectors We are Smarter than Me”.

Forumgruppen på Linked In har nu cirka 680 medlemmar och gruppen på Facebook cirka 270 medlemmar. Grupperna har namnet Forum - det finlandssvenska affärsnätverket. Den som ännu inte har gått medi grupperna kan göra det genom att gå in på Forums hemsida www.forum.fi, och klicka på länkarna till grupperna. www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Bli social på nätet)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik

Verkställande direktör: Sam Björklund: (09) 549 555 22, sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2009

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Maxigloss 130 g/m? och Maxisilk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf .

Utgiven i Forum nr 2009-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."