Nya material i bilen

av Christer Ekebom Forum 1985-14, sida 13, 25.09.1985

Taggar: Teman: bilindustrin

e nya materialen smyger sig in i biD arna. Helt nyligen har de keramiska materialen väckt uppmärksamhet i och med att japanerna tagit keramiska komponenter i bruk i motorerna. En hel del experiment pågår hela tiden med olika nya material, men från dessa experiment är vägen rätt lång till praktiska tillämpningar. PR-chef Bengt Hellström vid Volvo Auto konstaterar att det normalt tar mellan fem och sju år innan ett nytt material når fram till serieproduktionen. Det är många pusselbitar som ska passa in. Indirekta faktorer såsom tillgänglighet och leveranssäkerhet spelar en stor roll i sammanhanget. Ett material som tillverkas av bara en eller ett par tillverkare kan av bilfabrikanterna betraktas som otillgängligt eftersom leveranserna inte kan säkras på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis Volvo har numera buffertlager som förslår för knappt två dygn vid fabrikerna. Därför lägger man stor vikt vid säkra leveranser. Det här uppnår Volvo (och uppenbart också de flesta andra biltillverkare) genom att inte förlita sig på bara en leverantör och inte ens på bara ett land.

Plasterna har redan kommit

Trots envisa rykten och spådomar om de nya materialens definitiva genombrott, görs de flesta bilar ännu av vanlig stålplåt. Men riktigt så enkel är sanningen inte. Den stålplåt som används har numera ofta behandlats på olika sätt för att vara mera korrosionsbeständig. Likaså har produktionsmetoderna utvecklats så att den behandlade plåten inte ska skadas i sammansättningsskedet eller senare vid service.

Granskar man bilarna detaljvis, har det skett en hel del. I de flesta fall är inredningen idag gjord i olika plastmaterial. Några bilmärken tillverkar till och med bensintankarna i plast. Det här gör bland annat tyska Volkswagen. Avgassystemet är en annan detalj som genomgått en stark utveckling under den allra senaste ticen. Bland andra Ford och VW tillverkar numera sina avgassystem av av aluminiserat eller rostfritt stål. Avgassystemet håller längre och trots att det är något dyrare än ett konventionellt system, blir det fördelaktigare för bilägaren i längden. Produktchef Petteri Lindström på VV-Auto framhåller att bilfabrikanterna noga överväger också totalekonomin för användaren. Bättre avgassystem skulle säkert inte ha tagits i bruk, om de inte också hade medfört ekonomiska fördelar.

Priset en stötesten

Beträffande helt nya material berättar Lindström att det nog ännu dröjer ett tag innan material som Kevlar och andra liknande får en större spridning. Orsaken är helt enkelt priset. I den rallybil som Audi utvecklat, är bottenskydden gjorda i Kevlar, men underredskydden fram och bak kostar tillsammans ungefär 60 000 mk!

Saab har genom sin flygplansdivision en rätt stor erfarenhet av dessa nya material.

FeRUN 14/1985

När kommer de nya materialen?

Bilarna görs i vanlig stålplåt ännu ett tag framöver, men nya metallegeringar och plaster står redan och väntar på sin tur. Någon snabb revolution blir de emellertid inte tal om.

Man experimenterar idag med dessa material. I Sverige rullar några testbilar i vilka en del detaljer bland annat i hjulupphängningen är gjorda i kompositmaterial. Dessa komponenter fyller praktiskt taget alla de krav man kan ställa på ett ”idealiskt” material, men tyvärr kostar de för mycket.

Keramik i motorn

Keramiska material har snabbt nått en relativt stor spridning inom olika områden. De har egenskaper som gör att de också är attraktiva som material i bilmotorer. De tål höga temperaturer, de har mycket låg utvidgningskoefficient och de är mycket slitstarka. Vissa detaljer kommer säkert att tillverkas i keramik inom en snar framtid. Till dessa hör avgaskompressorerna (turbon) och brännkamrarna i cylindrarna samt ventilerna.

Det är emellertid inte bara plaster och keramik som är föremål för biltillverkarnas intresse. Bengt Hellström på Volvo förklarar

Instrumentpanelen i nya Ford Scorpio, helt konstruerad för och tillverkad i plastmaterial. Också inredningen i de flesta bilar är idag gjord i plast.

Volvos experimentbil bjuder på flera nya materiallösningar och intressanta egenskaper. Konstruktörerna har intresserat sig speciellt för olika magnesiumlegeringar. Bilen erbjuder dessutom nya lösningar på säkerhetsprobiemen: passagerarna sitter med ryggen i körriktningen. Bilens totala energiförbrukning har också minskat jämfört med dagens bilar.

att Volvo redan länge har intresserat sig för olika metallegeringar, speciellt magnesium legeringar. För Volvo är inte priset alltid avgörande utan i minst lika hög grad den kvalitetsförbättring man uppnår.

Sakta men säkert

De nya materialen kommer in i bilarna sakta men säkert. De medför inte bara bättre egenskaper hos slutprodukten utan kan också bidra till enklare och effektivare produktionsmetoder. En bil måste ses som en helhet: materialen betingar ett visst pris, men det gör också produktionen. Och en bil med väsentligt bättre egenskaper än dagens kan vara fördelaktigare på sikt trots ett högre inköpspris på grund av lägre energiförbrukning, längre livslängd och lägre servicekostnader. En motor som arbetar under mera idealiska förhållanden än dagens material tillåter kan dessutom vara miljövänligare.

Christer Ekebom 9

Utgiven i Forum nr 1985-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."