Utgiven i Forum nr 2007-06

Nya upphandlingslagen förenklar

av Johan Svenlin Forum 2007-06, sida 10, 18.06.2007

Taggar: Teman: ekonomi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2087

SPEKTRU “Jag menar inte att Mauri Pekkarinen ska behöva möta Jorma Ollila p flygfältet på samma sätt som kulturministern möter hockeylandslaget efter ett lyckat VM, men det är på samma sätt en fosterländsk bravad att bygga ett företag som skapar tusentals årsverken i Finland” F-Secures grundare Risto Siilasmaa i Hbl 5.6.2007.

Nya upphanalingslagen förenklar

JOHAN SVENLIN arknaden för offentliga tjänster ökar stadigt, men även kontraktsstriderna mellan privata leverantörer och offentliga inköpare har varit många de senaste åren. Den nya lagen om offentlig upphandling trädde i kraft från första juniiår och syftar till att göra processerna mer flexibla och tydliga.

“Bägge parter bör uppdatera sina kunskaper om den nya lagen. Säljare kan hitta nya möjligheter, medan köpare måste känna till reglementet” säger PILVI TAKALA på PTC-SERVICES SOM utbildar personal på enheter som sysslar med offentlig upphandling.

Takala gav nyligen ut boken JULKISTEN HANKINTOJEN KÄSIKIRJA (Handbok för offentlig upphandling) tillsammans med ANNA KUUSNIEMILAINE Som är advokat på CASTRÉN & SNELLMAN. Även boken JULKISET HANKINNAT av SAILA ESKOLA OCh ERKKI RUOHONIEMI har getts ut lagom till lagreformen.

Den nya lagen är antagen i samma form som EU:s direktiv och det var i samband med EUmedlemskapet som ordet konkurrensutsätt ning blev vanligt. Men mer än tio år senare orsakar offentlig upphandling fortfarande förvirring och missnöje hos bägge parter, både köpare och säljare.

“De flesta anbud och anbudsförfrågningar innehåller något fel eller någon brist”, säger Pilvi Takala,

Enligt henne är det ett vanligt problem att anbudsförfrågan från den upphandlande enheten är för tekniskt formulerad. I stället för att definiera utrustningen bör man definiera användningsbehovet.

“Det optimala är att anbudsförfrågan formuleras av en grupp som består av en försäljare, en teknisk expert och en merkantilt kunnig person. Och gärna så att en jurist tittat igenom texten”

Erfarenheter visar att företag som deltar i anbudstävlingen bör hålla sig till att bjuda ut exakt det som efterfrågas. För traditionellt skickliga försäljare gäller det att göra försäljningsjobbet innan anbudsförfrågan är formulerad. Det är inte förbjudet att diskutera på förhand, och om man har en egen innovation bör man få fram den informationen till de som skriver anbudsförfrå Annons Solvall gan. Annars är risken att texten beaktar bara det som är etablerat på marknaden.

En nyhet är att alla anbudsförfrågningar läggs ut på en ny internetsida, med adressen www.hankintailmoitukset.fi. Där kan företag skanna efterfrågan från offentliga sektorn på tjänster och varor. aj = S [= = [ng å fa] = Zz

Utgiven i Forum nr 2007-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."