Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Nya utmaningar lägger press pä tonnageförnyelse

av Christian Schönberg Forum 1995-08-09, sida 10-11, 08.06.1995

Taggar: Orter: Åland

Alanad Special

Nya utmaningar lägger press på tonnageförnyels (men först då månen står rätt)

Christian Schönber Åländska Viking Line Ab är i dag ett väl mående företag vars ötabi ets a olpo

Sveriges och r et endast iska linje dragningar kan rubba. Skärpta säkerhetskrav på redan befintligt tonnage kan också utgöra mindre hotbilder i närperspektivet. Huruvida Estoniakatastrofen minskade det svenska resbegäret på sikt får man veta först senare.

et står helt klart att Viking Line detta år inte kommer att kunna visa upp ett lika gott resultat som under fjolåret. Estonia-olyckans följdeffekter är påtagliga, inte enbart för Vikings del utan för hela branschen. Blickar man däremot generellt ut över en längre tidsperiod ser det enligt VD Boris Ekman på Viking Line Marketing Ab Oy betydligt bättre ut. — Vissa grundläggande fakta gör att viser ljust på vår framtid, säger Ekman. Det tonnage vi förfogar över är allokerat på ett sådant sätt att det på på bästa möjliga sätt motsvarar efterfrågans struktur d.v.s. matchar det vad kunderna förväntar sig på de olika rutterna. Tonnaget är [funktionellt och ligger kapitalkostnadsmässigt på en nivå som tillåter god lönsamhet. Den tonnagemässiga utveckling som skett de 5-6 se 1 naste åren har tillåtit en produktutveckling som stärkt produktens attraktivitet.

Men ändå har värsta (och enda) konkurrenten Silja volymmäsigt kört förbi!? Hur skall Viking möta den utmaningen — Det är riktigt att konkurrenten tagit marknadsandelar. Men det viktigaste nu är inte att bygga nya fartyg utan att hålla en god kvalitet i själva tjänsteleveransen. Huvuddelen av vårt tonnage är byggt för att motsvara kundbehoven under 90-talet och en god bit in på nästa årtionde. Tidigare förnyades fartygen med cirka 10 års intervaller eftersom efterfrågan förändras över tiden beträffande bl.a. bildäcks-, hyttrestaurang- och konferenskapaciteter.

Nu förlängs produktlivscykeln då några liknande drastiska förändringar i

Som första rederi satsar Viking Line på en bilbärande katamaran mellan Helsingfors och Tallinn.

VD Boris Ekman ser klart fler positiva än negativa tecken på den åländska stjärnhimlen.

efterfrågemönstren inte är att förvänta.

— En viss förnyelse av tonnaget kommer naturligtvis alt ske men tidpunkten måste väljas med omsorg. Nyanskaffningar är beroende av många faktorer: kapacitetsläget på inhemska och internationella varv, värdet på den finska marken och den svenska kronan, eftersom våra intäkter är bundna till dessa, konsekvenserna kring ett flertal EUbeslut och konkurrenssituationen på den baltiska och svenska researenan. Sammantaget har dessa orsaksfaktorer gjort att vi i godan ro optimerat nyttJandegraden av våra fartyg, avvaktat utvecklingen och slagil vakt om den finansiella styrkan så att vi kan slå till när tidpunkten är mogen — när månen så att säga står rätt.

Vilka scenarier i bordslådan — Grunden för våra tonnageutvecklingsplaner baserar sig på kundbehovet och marknadens efterfrågan. givetvis inom ramen för de begränsningar som teknik och politiska regelverk anger. En väsentlig ingrediens är aw följande fartygsgeneration bör, enligt kundens bedömning, ha egenskaper som tillför något nytt och bättre än dagens fartyg och ha en bärkraft som sträcker sig kanske 15-20 år fram i tiden.

Viking Lines ägare har traditionellt fört en självständig linje i tonnage Forum nr 8-9/9 utformningsfrågor och säger sig inte snegla alltför mycket på konkurrenternas lösningsmodeller. Allmänna tendenser och trender på marknaden kollar naturligtvis varje affärsidkare kontinuerligt.

Konceptmässigt har Viking och Silja inte skilt sig i högre grad från varandra. En mindre skillnad mellan koncepten i Tallinntrafiken noteras där Viking i motsats till Silja valt att separera den renodlade kryssningstrafiken från det nödvändighetsbetonade ruttåkandet. Katamaranerna sköter snabbresandet. medan Cinderella tar hand om kryssningsverksamheten. Nyheten för i år är att Viking Line satsar på två katamaraner, varav den ena är den första bilbärande katamaranen på östersjön.

Urlönsamhetssynvinkel skiljer sig de båda konkurrenterna från varandra genom att kapitalkostnaderna för Vikings del ligger på en rätt vettig nivå i förhållandetill vad marknaden kan ge, medan konkurrenten Silja som hade en del otur i samband med beställningen av Serenade fortfarande belastas av höga finansiella kostnader i bokslutet.

Ett affärsföretag kan inte bortse från att det alltid finns åskmoln och hotbilder vid horisonten. Hur ser formationerna ut för Viking Lines del — Ett visst frågetecken, jag vill inte kalla det hotbild, är hur prisnivåerna på de varor som säljs ombord, kommer att ligga på landbacken om en tid. Eferfrågan på starksprit är ju kraftigt prisrelaterad. En prissänkning av alkoholvaror på tio procent skulle öka konsumtionen i lika hög grad. Om däremot realinkomsten stiger med tio procent så ökar konsumtionen med mera än så. Eftersom såväl Finland som Sverige har en rätt restriktiv alkoholpolitik, man strävar ju till en minskning av alkoholbruket, finns det tendenser som yder på att man ur socialpolitisk synvinkel försöker upprätthålla en hög realprisnivå, vilket gör att tax-free försäljningen även framgent kan bidra till att skapa en god bas för att upprätthålla ett frekvent och förmånligt transportsystem för gods och passagerare.

Ett annat frågetecken med rätt stora ekonomiska konsekvenser i slutändan är frågan om krav på ännu större tekniska säkerhetsmarginaler ombord på passagerarfärjorna.

— Det finns sätt att förbättra och eliminera riskmoment med måttfulla insatser medan det nu efter Estoniakatastrofen finns en klar risk att man på ansvarigt politiskt håll gärna vill visa handlingskraft som till en del kan slå över, menar Boris Ekman. Det kommer i så fall att lägga ytterligare börda på det redan befintliga tonnagets kapitalkostnader.

— Men mycket handlar ändå om hur duktiga vi är själva att hålla våra produkter å jour med marknadens krav. Folk har behov av rekreation och att få sätta en guldkant på tillvaron. Vi måste se till att vii den tilltagande utbudskonkurrensen om folks fritid och fritidsbudget kan erbjuda en attraktiv produkt i kamap mot landbackens museer, allehanda jippon och restauranger.

Boris Ekman ser klart flera positiva tecken än hotbilder på den åländska stjärnkartan. Han tror att den europeiska integrationen på sikt kommer att öka ruttresenärernas antalitrafiken, en ökning av frakttransporterna är också att vänta. Baltikum växer till sig och utvecklingen i S:t Petersburg-området går trots en viss tröghet vidare, vilket på sikt kommer att ha en positiv effekt också på färjtrafiken genom ökad transittrafik.

— Generellt sett verkar det som om vi nu är inne i en period av gammal god tillväxt i ekonomin där kanske lågkonjunturerna mer yttrar sig som avmattningar i tillväxttakten än som absoluta dropp. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Bolagets solida bas garanterar överlevnad också om kyligare vindar momentant skulle skapa ett något bistrare klimat. Då gäller det bara att svepa rocken litet tätare omkring sig. &

ALANDIA HOTELL

Norra Esplanadgatan 3, 22100 Mariehamn Tel: 928-14130 Fax: 928-17130

Vi har 79 bekväma rum på Park Alandia Hotell invid stadens vackra lindallé. Ni kan kombinera vårt hotell med många aktiviteter, bl.a. golf och fiske och varför inte väva in någon av dessa aktiviteter i samband med konferenser och gruppresepaket vilka v skräddarsyr enligt Era önskemål.

Konferensavdelningens utrymmen har all modern utrustning och kan ta emot upp till 100 gäster. Utöver detta kan Ni äta gott i vår restaurang och t en drink i Brittany Bar.

Forum ar 8-9/95

Hos oss bor du i centrum. Bara några minuter från hamnarna, gågatan, affärer, sevärdheter och nattklubbar. Dubbelrummen är utrustade med bad/dusch, we, telefon, tv, radio. 5 allergikerrum, 10 rökfria rum, restaurang, bar/pub, 2 bastur, inomhuspool, konferensavdelning, hiss. Taxistation 25 m, Nlygfält 4 km.

”F

IpiIdds pubiy

Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."