Utgiven i Forum nr 2007-03

Nytt allergivaccin lanseras i tablettform

av Heidi Backas Forum 2007-03, sida 42-43, 29.03.2007

Taggar: Teman: medicin

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 3 2007

Nytt allergivaccin lanseras i tablettform

Aaaatchji. Våren är här. Längre och tidigare pollensäsonger ger värre hösnuva. För läkemedelsbolagen är det läge att lanser nya allergipreparat.

HEIDI BACKAS TEXT Il HORSHOLM

Xx Ett helt nytt läkemedel för denna pollensäsong är ett vaccin i tablettform mot gräsallergi. Allergipreparatet Grazax lanserades av det danska läkemedelsföretaget ALKABELLÖ i slutet av förra året.

”Det nyaär att Grazax bygger på immunoterapi, som är den enda allergibehandlingen som riktar in sig på den underliggande orsaken till allergin i stället för att behandla symtomen. Studier av Grazax visar en effektpåsammanivåsomnuvarandeinjektionsbaserad immunoterapi. Medan injektionerna kräver läkarbesök kan tabletterna tas i hemmiljö”, säger JÖRGEN DAMSBO ANDERSEN, chef för ALK-Abellö Nordic.

Grazax godkändes som läkemedel i Sverige i mars 2006, och har efter det registrerats i 27 EU-länder. Första produktlanseringen skedde i Tyskland i november i fjol. ALK-Abellö har sedan dess lanserat Grazax i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Irland.

I Finland finns vaccinet till salu trots att det ännu inte berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen. Det betyder att användaren själv står för hela summan - enligt nuvarande pris 460 euro för 100 tabletter.

För ALK-Abellö är följande mycket viktiga steg att ansöka om ersättning för Grazax. Om ansökan godkänns innebär det mindre utgif ter för kunden, och därigenom större marknad för läkemedelsföretaget.

I Sverige fattade Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) i början av mars i år beslut om att ta med Grazax i det svenska systemet med läkemedelsförmån.

”Grazax kommer bara att subventioneras för en begränsad grupp patienter. I första hand ska läkemedel som lindrar symto UPPHOV OCH BOTEMEDEL,

De nya vaccintabletterna för gräsallergiker innehåller extrak av timotejpollen. Under behandlingen höjs kroppens tolerans för deallergiframkallande ämnena.

men användas”, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN. Läkemedelsförmånsnämnden konstaterar att Grazax är betydligt dyrare än antihistamin, som används vid mildare former av gräspollenallergi. ”Läkemedelsförmånsnämndens främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel ska subventioneras med skattemedel. Våra be OT

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 208 > NY HÖSNUVETABLETT ERSÄTTER SPRUTOR slut leder till att vi får bästa möjliga använd ning av de pengar samhället sätter av för läkemedel”; säger Tauberman.

I Finland fattas besluten om läkemedelsersättningar av Läkemedelsprisnämnden, som är tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet. Läkemedelsprisnämnden fastställer även skäliga partipris för läkemedlen.

ALK-Abellö är som bäst på väg att lämnain ansökan om ersättning till de finländska myndigheterna. Målsättning är att få med läkemedlet i ersättningssystemet i godtidinför pollensäsongen 2008.

”Vi hoppas på en snabb process eftersom läkemedlets effekt under den första säsongen är beroende av att behandlingen kommer igång minst två månader före pollensäsongen. Vi ansöker om full ersättning för Grazax, och tror att läkemedlet har alla de fördelar som krävs”, säger Damsbo Andersen.

Inte på listan. I det finska sjukförsäkringssystemet delas läkemedlen in i tre ersätt ningsklasser. Grundersättningen är 42 procent av medicinpriset. Den lägre specialersättningen är 72 procent av priset, och den högre specialersättningen är 100 procent (efter en självrisk på 3 euro). För att få specialersättning för ett läkemedel krävs att det används för behandling av vissa allvarliga och långvariga sjukdomar. De sjukdomar som berättigar till specialersättning finns uppräknadeistatsrådets förordning. Gräspollenallergi hör inte till dem.

”Nej, någon sjukdom som motsvarar gräspollenallergi finns inte där. Den ersättnin timotejpol som kan komma ifråga för allergipreparat är därför endast grundersättningen på 42 procent”, säger direktör SINIKKARAJANIEMIDåÅLäkemedelsprisnämnden. Mer än så kan Rajaniemi inte kommentera ersättningen av Grazax i detta skede. ”När läkemedelsföretaget lämnar in ansökan tar vi ställning till om läkemedlet fyller ersättningskraven och om priset är skäligt” Exakt vad läkemedlet kommer att kosta nästa säsong i Finland är ännu oklart. ”De pris apoteken i olika länder betalar ligger mycket nära varandra, och det är sannolikt att samma prisklass gäller för Finland. Men länderna har olika regler gällande prissättning och mervärdesskatt, vilket kan leda till prisskillnader för patienterna”, säger Damsbo Andersen på ALK-Abellö.

orer un r tungan

Under tungan. En som med stort intresse följer med utvecklingen av nya allergiläkemedel är MKD ERKKA VALOVIRTA som är ansvarig läkare på ALLERGIAKESKUS i Åbo.

”Jag tror att de nya formerna av sublingual immunoterapi där tabletter doseras under tungan kommer att förändra behandlingen av allergier. I Italien, Frankrike och Tyskland har man i många år använt sublinguala läkemedel i form av droppar, men i Norden har vi väntat på allergena extrakt av högre kvalitet. Grazax har undersökts noggrannt, och resultaten är mycket bra. Läkemedlet är effektivt och har inga allvarliga biverkningar. Än så länge ordineras Grazax bara för över 18åringar, men barnstudier pågår i Tyskland och läkemedlet verkar vara säkert och effektivt även för barn”, säger Valovirta.

ON3av-nv

Annons JL Runeberg

Utgiven i Forum nr 2007-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."