Utgiven i Forum nr 2007-03

Parasiter placerar vårt ursprung i Afrika

av Leif Bergström Forum 2007-03, sida 20, 29.03.2007

Taggar: Orter: Afrika Teman: biologi

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2087

VÄRLDEN: USA

LEIF BERGSTRÖM TEXT Människans utveckling från sitt ursprung i Afrika till den KOMMENTAR obestridda mästaren i dagens storstadsdjungler är fascinerande i sig. Men nu visar det sig att vi på denna färd haft nära (ibland alltför nära) sällskap av allehanda småkryp och parasiter. Och i några fall ger DNAtester av dess mikroskopiska följeslagare nya teorier om Homo Sapiens darwinistiska vandring. Tyvärr är de nya rönen inte alltid helt rums Parasiter placerar v ursprung I Afrik rena. Ta lössen till exempel. Den lus som bosätter sig i könshåren sprids från människa till människa genom sexuell kontakt. Den har sin närmaste släkting i en lus bland gorillorna. Genom att jämföra de två lusarternas DNA drar parasitforskaren DAVID REED Vid UNIVERSITY OF FLORIDA slutsatsen att den genetiska mutationen inträffade för 3,3 miljoner år sedan. Hur lusen från gorillan ursprungligen spreds till den mänskliga anfadern vill han ha osagt.

Bilden kompliceras av att den lus som söke ”Genom att jämföra de två lusarternas DNA drar parasitforskaren David Reed slutsatsen att den genetiska mutationen inträffade för 3,3 miljoner år sedan.”

OLOHADAIOLS bosätta sig i människans huvudhår är nära besläktad med en lus hos schimpansen. Schimpansen och människan anses ha en gemensam anfader efter att för 7 miljoner år sedan ha grenat av sig från den utvecklingsgren som ledde till gorillan.

Löss behöver blod och kroppsvärme, de överlever inte utanför sin värd. David Reed menar att de nya rönen indikerar att vår anfader och anmader redan för 3,3 miljoner år sedan förlorat sin aplika hårbeklädnad, tvingat huvudlusen att retirera till värdens huvud - och lämnat skrevet öppet för gorillalusen.

Anledningen till att vi förlorat kroppshåren tros vara utflyttningen från djungeln till savannen, och den anpassningen har ansetts vara avklarad för sådär 1,7 miljoner år sedan.

Men medan de flesta däggdjursarter nöjer sig med en lussort, är människan nedlusad av tre slag. Den tredje är kroppslusen, som inte alls lever på kroppen eller huden av sin värd, utan i hans kläder. Den är nära besläktad med huvudlusen, med klor som är bättre anpassade att gripatag i trådar än i hår. MARK STONEKING Vid MAX PLANCK INSTITUTET i Leipzig fann för fyra år sedan efter DNA-tester att den genetiska andelningen ägt rum för 107 000 år sedan. Det sammanfaller ungefärligen med den tidpunkt arkeologer satt för användningen av människans första textila kläder.

David Reids rön publicerades i mars i tidskriften BIOMED CENTRAL BIOLOGY. Samtidigt publicerades i JOURNAL OF BACTERIOLOGY OCh i NATURE nya rön om ännu mindre organismer, bakterierna streptococcus mutans, som genom att angripa tänderna håller tandläkarna fullt sysselsatta, och helicobacter pylori som hälften av oss har i våra magar, och som kan orsaka magsår. DNA visar tre varianter av tandbakterien och fem av magbakterien. I båda fallen är de geografiskt avgränsade och följer den mänskliga migrationen ut ur Afrika, där båda hade sitt ursprung.

Utgiven i Forum nr 2007-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."