Utgiven i Forum nr 1979-05

Nytt elektroniskt sjukvårdsdon

av Kai Finell Forum 1979-05, sida 23, 21.03.1979

Taggar: Teman: sjukvård

Vår organisatjon har förnyats.

Nu kan du vända dig til en och samma huvudkontaktman i dina försäkringsärenden.

Utgångspunkten för omorganisationen har varit kundens behov. I praktiken innebär den att - kundbetjäningen inte längre är uppdelad på traditionella avdelningar för olika försäkringsformer, utan att en och samma kontaktman svarar för kontakterna med sina kunder —- oberoende av försäkringsform. Vi tror att denna personliga försäkringsservice kommer att göra samarbetet med Finska Sjö ännu effektivare och smidigare.

SUOMEN MERI

FINSKA SJÖ

Box 276, 00101 HELSINGFORS 10 Tel. 90-175168 Telex 121013 marin s aktuellt

Nytt elektroniskt sjukvårdsdon

Pulstagning hör till sjukvårdens elementäraste me dock fundamentala rutinbestyr. I USA behövs emellertid inte mera vare sig tidtagning eller några artärtrevande fingertoppar kring patientens handled. Nu kan vem som helst göra proceduren själv och mer exakt än varje erfaren sköterska. Helt utan ur, bara med en mikrokalkylator som blixtsnabbt räknar ut varje enskild hjärtsammandragnings korresponderande pulsrytm. Inga EKG-sladdar och -elektroder. Endast ett grepp med bägge händer kring det stavformiga instrumentet behövs.

ye Ännu i februari var denna = sinnrikt bekväma blodomloppstakometer, kalJad Insta-Pulse ensam på marknaden i hela världen. Apparaten som programmerats och utformats av ett team kärnfysiker och elektronikingenjörer vid Biosig Inc i Kalifornien hör dock inte till våra dars kostsamma medicinska sjukhusutrustningar. Tvärtom annonseras den nu allmänt som vanlig postordervara. Till det facila priset av 189 $, ca 750 mk i vårt mynt, färdigt hemburen som småpaket ända bort i Alaska och Hawail. I hemstaten Kalifornien dock belagd med 6 procent oms.

Miraklet arbetar med hjälp av samma slags vagabonderande krypströmma som en konventionell kurvritande EKG-kardiograf men är, trots sitt lilla format, kapabelt att registrera oc låta sig styras av minimala spänningar på ett par tiotal mikrovolt ute i patientens fingerspetsar.

Hela det stavformigt runda donet är inte mer än 200 mm långt med 38 mm diameter och väger, inklusive 9 V batteri med ström för ca 120000 mätningsprocedurer, endast 280 gram.

Mätproceduren är bildligt talat ögonblicklig och anger pulsfrekvensen för varje enskilt slag. Eller rättare sagt elektronikkalkyleras på basen av pauslängden mellan på varandra följande pulsslag. Alla arytmiska störningsmönster i hjärtmuskelverksamheten = uppdagas därför ofelbart genom växlingar i pulssiffertalet.

Det är således också möjligt att enkelt och snabbt följa med hjärtrytmens variationer vid olika slags kroppsansträngningar. Eller varför inte avslöja ocks triviala, men kanske nog så upplysande, stressorsaker i patientens mentala dagsrutin.

Toppidrottsmän i hårdträning får med Insta-Pulse hittills oanade möjligheter att själva kontinuerligt övervaka träningen så att det av tränaren ordinerade kroppsansträngningsmönstret följs så strikt som aldrig förr. Och vice versa får tränaren viktiga upplysningar om hans adepts hjärtverksamhet under de mest skiftande förhållanden.

Huruvida det ur läkarsynpunkt sett faktiskt är så lyckat att både sjuka och friska människor i tid och otid kan kolla sin puls — som måhända redan påverkas av själva mätoperationens nyväckta nervositetsoro — är sedan en helt annan fråga.

Men åtminstone i USA får man ju för övrigt per postorder köpa betydligt farligare redskap. Den elektroniska pulskalkylatorn har i alla fall nu kommit och följs säkert av konkurrerande konstruktioner — med sedvanligt prisfall i släptåg. Mikroelektroniken söker sig obönhörligt nya tillämpningsgebit i vårt dagliga liv.

Kai Finell 1]

Insta-Pulse, världens första sladdlösa hjärtrytmindikator för både läkar- och lekmannabruk. Rytmen för varje enskilt pulsslag anges i lysande siffror mellan patientens egna händer, samtidigt som punkten uppe till höger blinkar i takt med hjärtmuskulaturimpulserna. (Överst infälld förminskad bild av Insta-Pulse i sin helhet med bandelektrodern synliga).

23

Utgiven i Forum nr 1979-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."