Utgiven i Forum nr 1986-14

Nytt plaströr

av Christer Ekebom Forum 1986-14, sida 20-22, 25.09.1986

Taggar: Bolag: Uponor Teman: vetenskap

NYTT rör om på marknaden

Uponor har utvecklat ett nytt avloppsrör. Det nya röret öppnar nya möjligheter för plaströren och visar upp en kombination av egenskaper som hittills inte varit möjlig. Resultatet är ett avloppssystem som är såväl ekonomiskt som driftsäkert under en mycket lång tid.

röret — och Ultra finns också me i benämningen på framställningsmetoden, ultrasprutning. Järmsides med utvecklingen av själva produkten, har man också varit tvungen att utveckla en ny framställningsmetod, som skiljer sig från gängse formsprutningsmetoder.

På Uponor är man, naturligtvis, mycket förtegen om detaljerna kring den nya framställningsmetoden. Metoden är patentsökt och förhandlingar om försäljning av licenser till andra tillverkare pågår.

Deformeringen ett problem

Produkten däremot visar man stolt upp. Uponalrörens orange färg är oförändrad | | ponat Ultra har Oy Uponor Ab kallat

Ultra-rörets unika egenskaper är ett resultat av de flänsar som ligger på rörets utsida.

den släta innerytan likaså. Men rörets yttre sida liknar inte sina föregångare. Ytan är försedd med täta flänsar och styrspår. Flänsarna är den viktiga nyheten I sammanhanget. Problemet med elastiska rör (bl a plaströr) är att de under vissa omständigheter lätt kan deformeras. Detta sker om de utsätts för ojämt tryck. Genom att öka rörets ringstyvhet ökar också dess rmmotståndskraft mot dylik deformering. Röret kan göras styvare genom att helt enkelt göra väggen tjockare. Den metoden är emellertid behäftad med flera nackdelar. Mate Flänsarna fungerar också som tätningshållare. På detta sätt får man säkra och täta skarvar, säger Jyri Järvenkylä rialåtgången ökar kännbart och därmed ökar i motsvarande grad såväl priset som vikten. En tjock vägg kan också medföra interna ytspänningar, om avloppsvatinet håller en högre temperatur än omgivningen. Värmen leds inte ut genom väggen lika snabbt.

Hållfasthetsegenskaperna blir lika bra med en tunn vägg, om väggen förses med förstärkningsringar på lämpligt avstånd från varandra. Konstruktionen påminner mycket om en normal I-balk och fungerar också på liknande sätt. Materialåtgången minskas

Röret kapas med en vanlig såg längs styrspåret mellan flänsarna.

märkbart jämfört med en solid vägg med samma totala tiocklek, och därmed hålls också priset nere, såvida inte framställningsmetoden ställer till problem.

Lönsam framställning avgörande

Uponor har lagt ner en hel del tid och arbete på att utveckla en framställningsmetod som gör framställningen ekonomiskt lönsam, en förutsättning för framgång på marknaden. Utvecklingsarbetet på såväl

Rören skarvas med en dubbelmult. Alla rörstumpar kan användas, vilket minimerar spillet.

själva produkten som framställningsmetoden påbörjades 1982 och har kostat cirka 15 miljoner mark, berättar projektets planeringschef Jyri Järvenkylä.

Bästa styvhetsklass

Det finns två styvhetsklasser för avloppsrör i detta sammanhang. Man talar om M- och T-klasserna. Till M-klassen räknas avloppsrör av lättare typ som inte utsätts för hård belastning. T-klassens rör däremot är konstruerade för tung belastning och är lämpli vän transportbehov.

och transmission.

Scania erbjuder en unik möjlighet att kombinera just de fordonsegenskaper som exakt motsvarar ditt

Scania-bilarna har ett stabilt och plant chassi, som tillsammans med hög lastkapacitet möjliggör en praktisk överbyggnad med utrymme för stora laster.

För godstrafiken finns en för varje behov lämplig modell, Scania 92, 112 eller 142. Effekten hos den största Intercooler-motorn är hela 430 hk (ISO 15 85).

Till Scania-bilarna fås som tilläggsutrustning ABS-bromssystemet, som garanterar trygga inbromsningar i alla situationer.

Genom att förse Scanian med en CAG-växlingsrobot underlättas förarens arbete. Bränsleförbrukningen minskar och det biir mindre slitage på motor

Scanias täta internationella servicenät garanterar snabb hjälp vid behov oberoende av var bilen rör sig.

ber under septom! bilar kör runt LEN ja-representant

AUTO MED ÅTERF F fortsättnin ga bland annat för installationer under tungt trafikerade vägar. Det nya Uponal Ultraröret fyller också T-klassens krav, men kan i vikthänseende och också vad gäller priset, jämföras med M-klassens rör. Ett normalt 6 meter långt Ultrarör med diametern 200 millimeter, väger bara cirka 20 kg.

Snabba och enkla installationer

Motståndskraften mot deformering är bara en av fördelarna med den nya rörtypen. En minst lika viktig omständighet är det förenklade installationsarbetet och det minimala spillet. Släta plaströr har normalt en mutff i ena ändan. Nästa rör sticks, efter fasning av kanten, in i muffen till ett visst djup. Det bör finnas en viss marginal för värmeutvidgning. Om ett rör kapas, blir den del som saknar muff, för det mesta obrukbar och det uppstår spill.

I Ultra-rörsystemet tillverkas rören i princip som metervara, utan speciella ändar. Alla anslutningar, skarvar mm, träds på röret. Det här betyder att det egentligen inte kan uppstå spill, för alla kapade stumpar kan användas obehindrat. Flänsarna fungerar också som tätningshållare. Tätningsringen träds på röret och placeras I spåret mellan två flensar. Tack vare sin egen elasticitet, spänner tätningen fast sig själv vid röret. När rörändan sedan skjuts in i en muff, blir skarven garanterat tät. Rörändan behöver inte heller fasas, eftersom muffens kant är fasad redan vid tillverkningen. Röret kan kapas med en vanlig såg och snittet blir dessutom rakt eftersom det mellan flänsarna finns färdiga styrspår för sågningen.

Muffar i vardera riktningen

Röret kan tryckas enga till bottnen i muffen. Det behövs ingen rörelsemarginal! inne i muffen. Flänsarna kring röret gör att röret mycket stadigt förankras i den omgivande jorden och därmed förhindras rörelser i rörets längdriktning. De tättslutande skarvarna gör det möjligt att också placera muffe vikport

För industri, garage, lage e e Sandwich-konstruktion, K-värde 0,38 e Tät — Snabb — Lättanvän e Levereras hand- eller manövererad

Helamestarit OY, PB 22, 02231 Esbo, tel. (90) 803613 i motsatt riktning mot flödesriktningen inne i röret. Två ultra-rör skarvas således med en dubbelmuff.

Nya marknader

Hittills har man inte tillverkat och använt avloppsrör av plast i dimensioner över 200 mm i diameter. Det nya Ultra-röret gör det möjligt att använda och tillverka plaströr upp till 600 mm i diameter. I själva verket är 200 mm den minsta dimensionen som tillverkas i Ultra-serien idag.

De nya rören konkurrerar (liksom tidigare rörtyper) direkt med rör av stengods och betong. Konkurrensen blir nu hårdare från plaströrens sida, eftersom de nu kan tillverkas med större dimensioner. Plaströren (tillverkningsmaterialet är PVC, polyvinylklorid) är framför allt mycket tätare än betongrören. Eller rättare sagt: plaströren är täta, vilket betongrören inte är. På många orter är de otäta avloppsnäten ett stort problem. Vid regn ökar vattenmängden i reningsverket i vissa fall upp til! tiofalt, vilket försätter reningsprocessen ur balans genom att spola bort det aktiva slammet. Därefter tar det ett par veckor innan funktionen är återställd. Regnvattnet sipprar in i avloppsnätet och spolas vidare till reningsverket. Ett betongrör är styvt. Minsta rörelse i marken gör att skarven mellan två rör blir otät. Dessutom innehåller ett rörsystem med betongrör upp till fem gånger fler skarvar än ett plaströrssystem. Betongen släpper också in vatten direkt genom väggen.

16-22 oktober 1986 i Stockhol - Skandinaviens viktigaste industrimässa har aldrig varit bättre Tekniska Mässan ger dig en snabb och effektiv nyhetsrapportering. I år bjuds du på 26.000 kvm industriteknik från hela världen. Förra året såg 80.952 besökare Skandinaviens viktigaste industrimässa. Välkommen till Stockholm. Kan du inte komma ifrån i veckan har vi öppet både lördag och söndag.

Årets specialavdelningar: Verktygsmaskiner (130 utställare!) och Transmissioner.

Licenser säljs

Det nya Upaonal Ultra-rörsystemet är det första i sitt slag i världen. Uponor har också beslutat utnyttja försprånget genom att sälja licenser till andra rörtillverkare ute i världen. Därmed bereds marken också för Uponors egen marknadsföring. Tillsvidare tillverkas rören bara i Sverige, men Uponor planerar att inleda tillverkning vid åtminstone en produktionsanläggning i alla länder där man har anläggningar. Produktionen i de olika länderna inleds allt eftersom maskiner för ändamålet färdigställts. Alla skarvnings- och anslutningskomponenter tillverkas vid fabriken i Nastola och distribueras därifrån till Uponors övriga anläggningar.

Det verkar uppenbart att Uponors nya rörsystem ger företaget ett ordentligt försprång på marknaden såväl i Norden som i Europa. Den första licensen för tillverkning har redan sålts. Till vem är en hemlighet, men köparen finns utanför Europa. På Uponor räknar man med att de gamla släta rören om några år försvinner i de dimensioner som också tillverkas inom ramen för Ultra-serien.

Planeringschef Jyri Järvenkylä räknar med att den nya framställningsmetoden inom några år kommer att vara i bruk i de flesta plaströrsfabriker runtom i världen.

Christer Ekebom 9

Stockholmsmässan - Älvsjö. Öppet: Vardagar: 9-17, lördag-söndag 9-15. Entré: SEK 75/person eller inbjudningskort från utställare. Endast för fackfolk. Barn under 16 år äger ej tillträde ens i målsmans sällskap.

Arrangör: Stockholmsmässa 14/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."