Utgiven i Forum nr 1986-05

Obs för byggnadsbeskyddare

av Christer Ekebom Forum 1986-05, sida 20-21, 20.03.1986

Taggar: Personer: Leena Arkio Teman: byggnader

INDIVIDUELL BUSINESS CLAS ÅRETS MEST TILLTALANDE FÖRETAGSBILMODELLER

Med stolthet kan jag nu presentera årets mest tilltalande företagsbilmodeller. Mazdas huvudmodeller har under hösten genomgått förändringar som direkt placerar dem på toppen i respektive klasser.

= Mazda 323 har blivit större och ädlar —- Mazda 626 har finslipats på 10 punkte -De nya fantastiska 323/626 GTi-modellerna med . insprutningsmotor

Aven det ständigt förbättrade återförsäljarnätet garanterar Mazda-kunderna en allt högklassigare service.

MODERN SERVICE INNEBÄR EN ALLT HÖGRE GRAD AV ANSVARSTAGANDE

Företagsbilhandeln består av mycket annat än endast försäljningsarbete. Samarbetet mellan företagen blir mångsidigare och fördjupas. Företagsbilkulturen i Finland är ung. Vår kraft ligger däri, att vi verkligen samarbetar. Ansikte mot ansikte. Vi anser det vara av största betydelse att i alla lägen verkligen fördjupa oss i samtliga frågor rörande våra kunders företagsbilar. Företagets bilpark måste anpassas till ifrågavarande företagsidé och fungera på ett förnuftigt sätt både med hänsyn till ekonomin och kontinuiteten. Vi ansvarar även för fortbeståndet. Varje kund är för oss en hederskund. Jag kan berätta, att ju mera vi har satsat krafter på denna individuella Mazda Business Class-service, desto större har våra framgångar varit. Under de senaste 5 åren har Mazda vuxit snabbast inom företagsbilhandeln. Under ifrågavarande tid har Mazda sexdubblat sin försäljning av företagsbilar. Jag tror på kvalitetsprodukter, på skickliga människor det är service av hög kvalitet.

Ärade kunder, tag kontakt. Servicen börjar genast.

Haka-Auto O 4 SE Mikko Långström Verkställande direktör

Mazda 32 1,5 Saloon GLX 4-d.

Motor 1490 cm?, 75 hk DIN acceleration 0-100 km/h 12,0 sek. topphastighet 160 km/h II-skatteklasse (även den förmånlig 1,5 Saloon LX 4-d)

Mazda 32 1,6 Saloon GTi 4-d.

Motor 1597 cm?, 105 hk DIN acceleration 0-100 km/h 9,5 sek. topphastighet 176 km/h ilt-skatteklassen ==

Mazda 62 1,6 Sedan LX 4-a. Motor 1587 cm?, 81 hk DIN acceleration 0-100 km/h 12,5 sek. topphastighet 165 km/h Ill-skatteklasse (även 2,0 Sedan LX 4-d.)

Mazda 62 2,0 Sedan GLX 4-d.

Motor 1998 cm?, 102 hk DIN acceleration 0-100 km/h 10,2 sek. topphastighet 180 km/h Ill-skatteklasse (även den sportiga 2,0

Sedan GTi 4-d)

Utgiven i Forum nr 1986-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."