Utgiven i Forum nr 2019-08

Observera schimpanser och bidra till forskningsprojekt

av Leif Bergström Forum 2019-08, sida 26-27, 24.10.2019

Amatörer hjälper forskare att samla in data om djurarter, analysera cancerceller och göra astronomiska observationer inom medborgarvetenskap (citizen science). Kritiker ifrågasätter vilken kvalitet amatörforskares resultat har, men de forskare som använt sig av medborgarvetenskap försäkrar att resultaten kan kontrolleras och analyseras för snedvridning.

Internet hjälper inte bara forskare att kommunicera med varandra och att sprida sina rön till en bredare publik. De kan också rekrytera lekmän att hjälpa till att samla in data och analysera kända observationer. På flera webbsidor kan amatörforskare gå med i en grupp som delar deras intresse, det kan gälla allt från kartläggning av flora och fauna till identifiering av cancerformer eller astronomiska observationer.

”Citizen Science”, medborgarvetenskap, kallas det och deltagare ser fenomenet som en demokratisering av vetenskapen. Det behövs inga doktorandstudier, ingen dyrbar och tidsödande träning för att vara med och spela en roll. Största webbsidan är iNaturalist med 1,9 miljoner medlemmar, 27 miljoner observationer och 236 000 arter klassificerade.  Nummer två är Zooniverse med 1,8 miljoner registrerade frivilliga och 442 miljoner observationer i allt från en grupp som kallar sig Galaxy Zoo och arbetar med att klassificera teleskopbilder av avlägsna galaxer till Bash the Bug som söker identifiera antibiotika för att bekämpa läkemedelsresistent tuberkulos.

Zooninverses grupp Chimps & See består av 839 medlemmar som analyserar över 7 000 timmar av video från schimpansernas hemvist i centrala Afrika. De söker kartlägga gruppdynamik, hur individer relaterar till och kommunicerar med varandra. Men de letar också efter förändringar i beteende. Schimpanser och människor är så nära besläktade att gruppen hoppas att deras studier kan leda till större förståelse för hur tidiga hominider började jaga och använda redskap. Hittills är bara fyra procent av arbetet avklarat.

I en tid när offentliga pengaanslag för forskningsprojekt är hotade har denna form av crowdsourcing ett direkt monetärt värde. En studie från 2015 granskade 388 projekt och fann att de frivilliga amatörernas hjälp kunde uppskattas till mellan 667 miljoner och 2,5 miljarder dollar årligen.

Amatörer identifierar cancerceller. Medborgarvetenskap är numera ett globalt fenomen, med projekt på alla kontinenter. I USA har myndigheterna sin egen webbsida: citizenscience.gov.

På samma sätt som lättheten för okvalificerade bloggare och webbsidoägare givit upphov till en uppsjö av falska nyheter och spridning av hatfulla politiska åsikter, har kvaliteten av dessa amatörforskares resultat ifrågasatts, särskilt i de fall där institutioner sökt hjälp genom att lova någon form av ersättning. Men yrkesforskare som använder denna hjälp menar att resultaten kan kontrolleras om strikta parametrar sätts upp från början och resultaten analyseras för eventuell snedvridning.

Ett projekt inom Zooniverse var Cell Slider där frivilliga hjälpte till att klassificera mer än 180 000 bilder av mänskliga celler. De visade sig lika dugliga som utbildade patologer att identifiera cancerceller och tumörer.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2019-08

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."