Utgiven i Forum nr 2009-04

Odlingsväxter och klimatförändringen

av Ragnhild Artimo Forum 2009-04, sida 38, 30.04.2009

Taggar: Teman: klimatförändring

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

MER VÄRME, MINDRE SKÖRD.

varrnare klimat blir växternas stjälkar extra långa och smala, och bladen skjuter i höjden. Samtidigt minsar biomassan betydligt vilket ger sämre skördar.

NR 4 2069

RAGNHILD ARTIMO

Nyckeln till tillräcklig livsmedelsproduktion i ett allt varmare klimat kan visa sig vara en enda gen. Forskare vid UNIVERSITY OF LEICESTER OCh UNIVERSITY OF OXFORD har under ledning av doktor KERRY FRANKLIN identifierat den gen som kontrollerar växters tillväxt vid förhöjd temperatur-PIF4, Phytochrome Interacting Factor 4. Då växter exponeras för högre ternperatur växer de snabbare, stjälkar och stammar blir extra tunna och bladen strävar starkt uppåt. Detta växtsätt leder till mindre biomassa och försämrade skördar. På åkern ter sig växterna livskraftiga, men vikt och näringsvärde stannar under genomsnittet.

Det är PIF4 som styr denna snabba avvikande tillväxt: individuella växter som manipulerats att sakna genen PIF4 uppvisar markant mindre av nämnda värmeinitierade växtsätt.

Växtgenetisk Gral? Franklin konstaterar att man nu grundforskat kring denna mekanism hos en försöksart, Arabidopsis thaliana, backtrav.

Arten är ett blommande, med kål och senap besläktat ogräs som blir runt 20 cm högt och påträffas i Europa, Afrika och Asien. Backtrav har en kort livscykel och dess genom är ett av de minsta i växtvärlden.

Identifteringen av PIF4 och dess roll som styrgen ger möjlighet att undersöka hur eliminerandet av denna gen påverkar de viktigaste spannmålsslagens och andra odlingsväxters tillväxt i

JAdlingsväxter och klimatförandringe varmare klimat. Rönen väntas få betydelse för hur den globala uppvärmningen påverkar livsmedelsproduktionen och vilka arter som har största potentialen att tillgodose en några miljarder större befolknings behov.

Klimatförändringen en matutmaning, Klimatförändringen framskrider något olika i olika regioner och det står klart att den redan är och i ökande grad blir en jordbruksutmaning. Mer värme ger längre växtperioder men inte automatiskt ett överflöd på livsmedel: jordbruket kräver per annum mera vatten, och också ogräs, snår och buskar växer snabbare och erövrar livsrum. Värmen i kombination med fukt gynnar skadeinsekter och växtsjukdomar.

Många odlingsväxter tål illa ett varmare klimat. Extra känsliga är fruktslag och tomater. I Sydamerika har odling av majs och potatis redan flyttats några hundra meter högre upp ibergen där snittemperaturen är lägre.

z 3 2 3 3 = S =

Utgiven i Forum nr 2009-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."