Utgiven i Forum nr 2009-04

Politisk risk drabbar fortum

av Janne Salonen Forum 2009-04, sida 12, 30.04.2009

Taggar: Bolag: Fortum Personer: Mikael Lilius Teman: politik

Hl FPoRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNI “Det är inte rimligt att man tjänar lika mycket oavsett vad man presterar.

NR 4 2089

Jag tror att många av oss på den här nivån är tävlingsmänniskor, som in spireras av en rörlig del Ericssons koncernchef Carl-Henric Svanberg försvarar bonus, i Dagens Industri 23.4.2009.

Politisk risk drabbar Fortum

JANNE SALONEN

Igen en gång blåste det upp mm tillen ordentlig mediastor kring börsnoterade energibolaget FORTUM och dess avlöningar till sina högsta chefer, sedan det kommit fram att vd MiKAEL LILIUS år 2007 erhållit aktiebonus till ett värde av över 2 miljoner euro.

Uttalanden från en del politiker, bland andra minister JYRI HÄKÄMIES Som ansvarar för statsbolagen, gjorde det klart att styrelseordförande PETER FAGERNÄS inte skulle kunna fortsätta, vilket ledde till att han själv avstod från omval. Till följd av detta sammankallade Lilius kort innan bolagsstämman till en presskonferens där han yttrade sig i mycket kritiska ordalag om det sätt på vilket statens ägaransvar har framträtt för honom själv. Det blev därmed klart att inte heller

Annons

Luckan

Lilius skulle kunna fortsätta som vd för Fortum efter bolagsstämman. På bolagsstämman valdes TIETOENATOR “Inte en enda minister har tackat Lilius för att Fortums aktiekurs och värdet av statens ägarandel steg under hans ledning. För att inte tala omde växande dividender som staten har kvitterat ut förra chef MATTI LEHTI, numera kansler för HELSINGFORS HANDELSHÖGSKOLA, till ny styrelseordförande, och styrelsen utsåg TAPIO KUULA till ny vd. Han har hittills varit chef för bolagets viktigaste division, Fortum Power and Heat.

I allmänhetens ögon såg det ut som om Liljus tvingades gå på grund av sin bonusar. Och det har funnits en del politiker som gärna ville att det skulle se ut på det sättet, för att inte tala om stora delar av den allmänhet som bulevardpressen och övriga media eggade upp mot Lilius.

Men exakt vad hade Lilius gjort sig skyldig till? Villkoren för hans avlöningar och bonusar hade han inte själv fastställt, utan det gjorde styrelsen. Hela uppståndelsen hade uteblivit om Fortum skulle ha utvecklats dåligt. Lilius egentliga fel var tydligen att Fortum under hans ledning gick för bra, och att aktiekursen, på basis av vilken optionerna och bonusarna uträknades, hade utvecklats för bra.

Detta betyder att Lilius efterträdare måsteakta sig för att låta bolaget gå för bra. Detta är vad huvudägaren staten och de ministrar som företräder staten tycks anse. Inte en enda minister eller politiker har tackat Lilius för att Fortums aktiekurs och värdet av statens ägarandel steg under hans ledning. För att inte tala om de växande dividender som staten har kvitterat ut ur bolaget.

Då statsmaktens företrädare, politikerna, är så kompakt ointresserade av att bolaget ska gå bra, betyder detta att Fortums övriga aktieägare numåste dras med ensstor politisk risk. Högsta prioritet för Fortums huvudägare staten är nu något annat än en god värdeutveckling för Fortum. a

Utgiven i Forum nr 2009-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."