Utgiven i Forum nr 1974-07

Om värdereglering enligt nya bokföringslagen

av Axel Grandell Forum 1974-07, sida 17-18, 19.04.1974

KOMBINERAT ELLER SEPARAT karton plast wellpapp

Takos offsettryckeri är specialiserat på tillverkning av kartongemballage. Mångsidiga och moderna förädlingsmaskiner producerar konsumentförpackningar för otaliga finska och utländska produkter. Råmaterialet fås från den egna kartongfabriken — en garanti för jämn kvalitet.

Askämnena kan behandlas med hot-meit, som gör förpackningarna fett- och fukttäta, tryckfärgerna intensiva och ytan glansig.

4 > u i i | marmeladia Tas . | marm SHRIMP I Marin maren [ äl q a AS . FROZE ; fe shrinmnp Hd

Vaasan =. l ; Veriohukais H i Lumen [14 porsanapalapalstia ra

LJ

Expanderad polystyren kan användas som sådan för förpackningar. Stöd och innerdelar av EPS kan även kombine. ras med wellpapp- och karFå tongembällage.. > ”

För wellpapp öppnar sig ständigt nya användningsområden, som utmanar förpackningskonstruktörerna till ati finna rationella lösningar.

Warr’Diswey “n - s fv ä —

TAKORIEE SERLACHIUS + TAKO EMBALLAGEFABRIKER

Utgiven i Forum nr 1974-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."