Utgiven i Forum nr 1996-12

Optimism dominerar Wall Street

av Leif Bergström Forum 1996-12, sida 13, 12.12.1996

Taggar: Teman: ekonomi

SS Ds

AKTIERNA FORTSATTE STIGA I NEW YORK

Index Dow Jones aktiaindex utveckling 199 700 500 500 400 300 1/1996 6/1936 11/1996

OPTIMISM DOMINERAR WALL STREET

DE AMERIKANSKA AKTIEPRISERNA HAR FORTSATT ATT SÄTTA REKORD EFTER REKORD UNDER 1996. MAN LITAR PÅ MARKNADEN — ÅTMINSTONE FÖR ETT TAG.

rots tillfällig skrämselhicka oc ihärdiga varningar att markna den är övervärderad, har de ame rikanska aktiepriserna fortsatt att sätta rekord efter rekord. Uppgången under året som helhet har inte varit så pjåkig, och haussen omedelbart efter valet var en av seklets starkaste.

En anledning är att investerare ser den ekonomiska miljön som idealisk. Relativt låga räntor, en inflation under koatroll och en fortsatt moderat ekonomisk tillväxt. Valet första tisdagen i november tjänade endast som en försäkring att allt kan bestå sedan väljarna sett till att Bill Clinton i Vita huset och republikanska majoriteter i kongressens båda hus kan hålla varandras eventuella extrema tendenser i schack.

En indikation på denna stämning är att en rad stora företag använder sina vinster till att köpa tillbaka sina egna aktier. Så förklarade mäktiga IBM att datajätten ämnade spendera 3,5 miljarder dollar för att köpa egna aktier. Detta när aktiepriset låg på 158 dollar — efter att ha noterat 100 dollar i juli och ökat 150 procent under blott 12 dagar föregående dess avslöjande. Företaget kunde ha valt att placera sina pengar i ett oändligt antal investeringar — men sade genom sitt beslut att det ansåg att de egna aktierna fortfarande var undervärderade.

Småinvesterare motor

Och bränslet för rekordnoteringarna kommer från småinvesterare som i en icke sinande ström pyrtsat in nya pengar i aktiefonderna. Anledningen är att de å ena sidan ser effekterna av banksparande, med räntor så låga att de äts

FORUM NR 12/96

Leif Bergström, New Yor upp av inflation och skatter. Å andra sidan har de studerat aktiemarknadens fenomenala resultat de senaste åren — och historiskt sett en fördubbling av kapitalet vart sjätte år.

”Det är omöjligt att nå långsiktiga mål genom sparande, endast investeringar kan få pengarna att växa i reella termer”, säger Ira Hasson vid MetlLifes fondavdelning.

Allt fler småsparare har därmed funnit att de inte längre har råd att stå vid sidan av. De totala tillgångarna i amerikanska aktiefonder nådde i oktober 1 390 mrd dollar. För två år sedan var tillgångarna hälften så stora.

Storföretag drar pengar Nytt för året är att penningströmmen nu går till de stora, etablera företagen. Förra året var det de aggressiva tillväxtfonderna som investerade i yngre företag, ofta inom dator och elektronikindustrin, som ännu befinner sig i tilläxtfasen. Men den sektorn drabbades hårt under sommarens korrigering och framför allt nyare investerare som saknar nerver att följa dessa företags vildare berg-och-dalbana väljer nu konservativare investeringar. Det är ockå en anledning till att mer diversifierade fonder som kombinerar aktier, obligationer och andra investeringar idag lockar flera investerare.

Det är dock osäkert hur nykomlingar som aldrig behövt genomleva nedåtgående aktiepriser kommer att reagera när den dagen kommer. Mäklare är eniga Om att vinster är möjliga endast för dem som har tålamod att rida ut stormarna, och inser att svackorna erbjuder oanade köptillfällen. Eftersom marknaden s länge noterat nya rekord koncentrerar många firmor nu sina säljkampanjer på att övertala presumptiva kunder att sätta in en bestämd summa varje månad, snarare än att locka över stora enstaka summor. Det kallas dollar cost averaging — och ger helt enkelt småinvesterarna möjlighet att för samma summa köpa fler andelar av en fond om priset plötsligt går ned.

Lära av historien? I der allmänt optimistiska stämningen hörs en varning från David Schulman som är chefsstrateg vid Salomon Brothers. Enligt hans beräkningar låg priserna när Dow Jones aktieindex passerade 6 500 på en nivå 18,9 gånger företagens vinster under året, nästan identiskt med den siffra vid marknadens höjdpunkt 1968. Och 1987 noterades 18 gånger vinsterna, just före kraschen i oktober.

Men optimister påpekar att även en nedgång på 508 poäng — som den svarta måndagen 1987 — idag endast skulle innebära en förlust av de senaste veckornas uppgång. Investerare som placerade sina pengar under de första daBarna i november skulle ändå visa vinst för året.

Och möjligheten finns att de ekonomiska faktorerna och förhoppningarna att politikerna slutligen är på väg att hantera landets budgetunderskott fortsätter att pressa marknaden till ett nytt rekordår. Republikaner och demokrater är i sina budgetprognoser eniga om att ingen recession väntar före år 2002. Det skulle i så fall göra den innevarande expansionen till historiens längsta… (0) < mm JI Ö I m I m

Utgiven i Forum nr 1996-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."