Utgiven i Forum nr 2012-09

Optimism i Norge efter nya oljefynd

av Henric Borgström Forum 2012-09, sida 16-17, 27.09.2012

Taggar: Orter: Norge Teman: olja

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 9 2m12

Optimism ti Norge efter

I Energi. Nordsjöoljan har gjort Norge till en av världens rikaste nationer. Farhågorna har varit stora om att den minskning av oljeproduktionen som pågått i tio år ska fortsätta och näst intill torrlägga reserverna fram till år 2020. Men nya fynd har vänt framtidstron till optimism även om de blir allt dyrare att utvinna. Dessutom fortsätter gasleveranserna att öka.

HENRIC BORGSTRÖM ÖRESUND

X Norge nådde år 2001 toppeni sin oljeproduktion med 162 miljoner ton råolja och delade då femteplatsen med Kina och Venezuela bland världens ledande producenter, sedan dess har produktionen sjunkit fortlöpande ned till 93 miljoner ton förra året, vilket inneburit att Norge ramlat ned till 13:e plats. Dock tillhör Norge fortfarande världens största oljeexportörer eftersom landet har en liten egen förbrukning.

Samtidigt har produktionen av naturgas i det närmaste fördubblats från 54 till 101 miljarder kubikmeter, vilket ur energisynpunkt istort sett väger upp den minskade oljan. Inom naturgas är Norge världens sjätte största producent.

Riskerar skada övrig industri. Under de gångna fyra decennierna av oljeboom i Norge har det kanske viktigaste problemet för norska politiker varit att se till att den kraftiga fokuseringen på olja och gas inte skadar fastlandsindustrin. Detta eftersom oljeindustrins höga löner med åtföljande inflation riskerat undergräva den vanliga industrins konkurrenskraft. Risken finns ocks att norsk industri blir alltför ensidigt inriktad på oljeindustrin.

Detta är det pessimistiska scenariet. Men framför allt den norska rederinäringen har utvecklat många framgångsrika företag inom service och tillverkning för världens oljeutvinning, industrier som troligen överlever vad som än händer med den norska oljan. Dessutom har prospekteringen efter nya fyndigheter ökat farten särskilt i Arktis, Nordpolen, för att motverka ännu djupare nedgång i oljeproduktionen.

Norska oljeboomen började 1969. Starten för det norska oljeäventyret kan dateras till 1969 då fältet Ekofisk upptäcktes ute i Nordsjön. De följande årtiondena hittades olja och gas i större fält som Statfjord, Oseberg, Gullfaks, Troll och Snorre. Norska staten etablerade bolaget sTAToIL som operatör i konkurrens med de stora internationella oljebolagen. Huvudkontoret förlades till Stavanger på västkusten, som blivit ett centrum också för andra olje- och gasbolag.

De gigantiska intäkterna från Statoils överskott plus licensintäkterna från alla

NOLVLS/N3OVH ONIA A operatörer har gjort att norska staten kunnat bygga upp världens största pensionsfond. I september 2012 ägde fonden aktier värda 3 736 miljarder norska kronor, nästan 400 miljarder euro (fondens förmögenhet uppdateras fortlöpande på NORGES BANKS webbplats www.nbim.no). Det innebär att värdet på fondens aktier, huvudsakligen i andra länder, är nästan dubbelt så högt som Norges årliga fastlands-BNP som i år uppgår till cirka 2100 miljarder kronor.

Under åren har flera källor i Nordsjön sinat och prospekteringen flyttats alltmer norrut i Nordsjön. Flera av världens största oljebola borrade torrt i södra delen av den norska sekorn, exempelvis har både amerikanska EXXON MOBIL och det egna Statoil lämnat tillbaka licenser.

Men för två år sedan hittade det svensa börsnoterade LUNDIN PETROLEUM den stora fyndigheten Avaldsnes. Exploateringen av den bidrar till att investeringarna iden norska delen av Nordsjön i år väntas uppgå till toalt 172 miljarder norska kronor. Redan nu ser de ansvariga att investeringarna ökar till 194 miljarder kronor nästa år, sedan ett nytt fält allat Edvard Grieg har fått myndigheternas godkännande.

ENERGI.

Nya fyndigheter garanterar arbetsplatserna och intäkterna från den norska oljeoch gasindustrin.

Islutet av augusti meddelade Lundin Petroleum att man också hittat en oljefyndighet i Geitung, norr om fyndigheten Johan Sverdrup, som beräknas innehålla olja till ett värde av maximalt 170 miljarder kronor. Lundin har rätt till 10 procent av fyndigheten, Statoil 40 procent, den norska statens oljelicensbolag PETORO 30 procent och börsnoterade DET NORSKE OLJESELSKAB 20 procent.

Dyrare Nordsjöolja. Investeringarnaioljeletning och utvinning har i år ökat överraskande mycket iden norska delen av Nordsjön. Detta trots att oljepriset för den lågsvavliga Brent Naturgasproduktion (mrd kubikmeter)

USA

Ryssland 526 607 Kanada 187 160 Iran 66 152 Qatar 22 147 Norge 54 101 Saudi-Arabien 54 99 Storbritannien

Mellanöstern 1719 1301 Nordamerika 652 670 Ryssland 348 505 Afrika 374 479 Venezuela 162 140 Brasilien 70 “5 Norge 162 93 Storbritannien nn 2 Danmark 17 förbr ifjol14,5 miljoner ton ni, Finland 10,5 och Danma 3 mil ton olja.

oljan sjönk under 100 dollar per fat (cirka 160 liter) efter att tillfälligt ha toppat för fyra år sedan med 147 dollar.

Men efter prisfallet under den ekonomis ka krisen har priset återhämtats till cirka 115 dollar i slutet av september mot förra årets genomsnitt på 111 dollar. En ny företeelse är att priset på Brent-oljan sedan något år ligger cirka 20 procent över den från Nordamerika (West Texas, WTI) då skillnaden under tidigare år var ett par enstaka procent. Det ser branschen som en nödvändighet när nu oljeproduktionen alltmer flyttas norrut till mer otillgängliga områden med betydligt hårdare väder.

Trots sinande olje- och gaskällorlever det norska samhället i trygg förvissning om att nya fyndigheter förlänger sötebrödsdagarna med flera årtionden.

KAIATG YIN SUYVIS de I

MAIAG YIN SNIVIS då vv

Utgiven i Forum nr 2012-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."