Utgiven i Forum nr 2012-09

Nyttan med kurser

av Patrik Lindfors Forum 2012-09, sida 05, 27.09.2012

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2012

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

Alltför ofta glöms lärdomarna från kurser när deltagarna återvänder till jobbet och tar itu med de dagliga rutinuppgifterna.

Nyttan med kurser

Företag som vill skicka sina chefer på kurs har ett stort utbud att välj mellan. Detsamma gäller prisnivån. De billigaste alternativen erbjuds av mindre arrangörer på hemmaplan medan de dyraste är lyxigt inramade tillställningar med superba föreläsaren på exklusiva orter (se reportaget från IMD på sidorna 42-44).

Företag som konkurrerar på den internationella arenan kan välja att skicka sina chefer till kurser i olika länder, till exempel till USA, Europa, Asien och Latinamerika. När de här personerna sedan möts för att diskutera sina erfarenheter får bolaget sannolikt en hyfsat bra överblick av vad som är på gång i olika delar av världen,

För mindre bolag med en snålare budget återstår att välja mellan de billigare inhemska alternativen.

Det är tuffa tider i många branscher för tillfället, och de flesta företag och organisationer som sätter pengar på kurser för sina anställda förväntar sig en konkret nytta.

En utmaning för bolagen inom utbildningsindustrin är att utveckla metoder som gör det lättare för kursdeltagarna att kunna omsätta de nya kunskaperna och insikterna till någonting konkret i den egna organisationen. Det är trots allt detta som arbetsgivaren betalar för,

En väl genomtänkt kurs kan väcka många idéer, men alltför ofta glöms de småningom bort eller naggas i kanterna när deltagarna återvänder till jobbet och tar itu med de dagliga rutinuppgifterna.

Även de mest erfarna föreläsarna frågar sig hur mycket åhörarna verkligen komme ihåg av det som sagts när seminariet el ler kursen är slut. En skicklig och engagerad talare lyckas pränta in mycket information i åhörarnas hjärna, men en stor del går ändå förlorad, En enkel sak som kan göras för att öka nyttan av kurserna är att se till att kursdeltagarna gör strukturerade anteckningar och efteråt presenterar lärdomarna för de egna kollegerna.

För arrangörerna gäller det att ge kursdeltagarna den rätta kombinationen av nytta och nöje. En stor del av nyttan kommer från diskussionerna med de övriga deltagarna, Utmaningarna är ofta desamma trots att man arbetar inom olika branscher. a

Hur kan kurser och olika utbildningsprogram utvecklas för att ge en större nyt ta? Har du förslag på metoder som gör det lättare att använda lärdomarna och idéerna från en kurs i praktiken i den egna organisationen? Gå i så fall in i Forums grupp på Linked In och skriv dina kommentarer i diskussionen ”Nyttan med kurser! Mer information om gruppen nere på sidan.

Uppdrag väntar i Norge

Utsikterna för den norska olje- och gasindustrin är fortsatt goda, tack vare de nya fyndigheter som upptäckts i Nordsjön (se artikeln på sidorna 16-17). De norska energibolagen kommer att göra massiva investeringar under de närmaste åren, Detsamma gäller även den norska gruvindustrin. Det här ger möjligheter till uppdrag och beställningar för den finskaindustrin. Investeringarna kommer också att skapa en hel del arbetsplatser. m

Diskutera i Forumgruppen på Linked I » Forums grupp på Linked In (Forum - det finlandssvenska affärsnätverket) har nu drygt 4500 medlemmar. Om du ännu inte är medlem i gruppen kan du ansluta dig genom att gå in på Forums webbplats www.forummag.fi, oc där klicka på rutan uppe till höger med rubriken ”Forum på Linked In”. Det handlar om en sluten grupp där du måste ansöka om att bli medlem. Om du har frågor angående gruppen kan du gärna skicka ett mejl till patriklindforsÖforum. www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5251 eller www.forummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Layout: Patrik Harald

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Megatrender)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: “$ PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/me Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2012-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."