Utgiven i Forum nr 2012-03

Oro över svenskspråkig ingenjörsutbildning

av Patrik Harald Forum 2012-03, sida 45, 29.03.2012

Taggar: Teman: utbildning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2012

PANELEN. Fry. Berndt Nyberg, Arne Wessberg, Jonas Waller, Sven Bertlin, Peter Malmström och

Tomas Kindstedt.

Oro över sven tf om

Tekniska Föreningen = Driftingenjörsförbundet iFinland iFinland Banvaktsgatan 2 A, Banvaktsgatan 2 A 00520 Helsingfor tfn:(09) 476 778, e-post: kanslietfif.f 00520 Helsingfors tfn: (09) 476777. e-post: kansliQdiff.fi

Se info om TFiFs och DIFFs evenemang i Gula Bladet och på www.tekniska.fi

Språkig

J

Motsvarar den svenskspråkiga ingenjörsutbildningen de behov som dagens - och framtiden - samhälle ställer? Och hur locka unga att söka sig till ingenjörsutbildning? Det var frågor som ventilerades på Diff:s paneldebatt härom veckan.

PATRIK HARALD TEXT & FOTO Debattinledaren, Diff:s ordförande BERNDT NYBERG, hade ringat in tre områden där ingenjörer behövs i framtiden: exportindustrin, infrastruktur samt åldrings- och sjukvård. För exportberoende Finland kräver nya tider en ny sorts kompetens. När det gäller infrastruktur väntas behovet vara stort inom bland annat kraftteknik, trafik- och vägteknik, ICT samt VVS.

”Slutkörd infrastruktur ska förnyas och då behövs kunniga ingenjörer för planering, projektering, byggande och projektledning”; sade Nyberg.

Han förutspådde att den framtida vården kommer att vara mycket teknikberoende vilket kräver ett mångsidigt ingenjörskunnande.

Nyberg ansåg att utbildningen ska kosta.

”Det som är gratis värdesätts inte. Terminsavgifter höjer kvaliteten och minskar bortfallet”.

Flera panelister betonade vikten av att ge de unga en bred och gedigen basutbildning.

”Lite som en allmänläkare”, sade förra Wärtsilä-chefen SvEN BERTLIN.

Från lärarhåll kom dock invändningar mot en alltför stor bredd eftersom det kan ta fokus från det man egentligen ska syssla med.

genjörsutbladnin ”Alla vill inte tala sju språk och umgås med folk från hela världen, vissa vill bara hålla på med sin teknik”; sade Prakticumläraren MARKUS KUVAJA.

I flera inlägg konstaterades att sysselsättningsgraden bland svenskspråkiga ingenjörer är god, vilket tolkades som ett bra betyg från industrin till svenskspråkig utbildning.

Men hur ska man få unga att söka sig till ingenjörsutbildningarna? Bland andra ARNE WESSBERG ansåg att industrin redan i skolåldern måste komma ini de ungas liv, så att man kan ta vara på de begåvningar som finns. Att årskullarna blir mindre samtidigt som kraven på kvalitet stiger såg han som ett problem.

Sven Bertlin påpekade att statusen hos ett yrke varierar beroende på vilka branscher som har framgång.

“När Nokia var på topp var ICT populärt.”

Han sade att industrin måste marknads föra sig samt erbjuda de unga sommarpraktik och ge chans att göra diplomarbeten. Enligt Bertlin är attitydfostran viktig.

71 Vasatrakten har unga av tradition uppmuntrats att utbilda sig till el- eller maskiningenjör med motiveringen att på ABB eller Wärtsilä får man alltid jobb”

Arcadaläraren KIM RANCKEN sade av egen erfarenhet att den bästa reklamen för yrket är att låta framgångsrikt folk från branschen besöka skolorna och berätta om sitt jobb.

Tävlingen Teknatur nämndes som ett exempel på saker som kan väcka ungas intresse för ingenjörsyrket.

Bland övriga frågor som oroade och engagerade debattörerna fanns sparkraven inom utbildingsenheterna samt undervisningsministeriets krav på snabb genomströmning av elever. gen

Ekonomföreningen Niord r.f. Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors CatiLilja, 0201 299 275

Läs om programmen i Niordbladet och på www.niord.fi.

29.3 Seminarium: Kulturer kollidera 3.4 Företagsbesök: Kalevala Kor 12.4 Föreställning: De tio budorde 19.4 Föreställning: Sound of Mar 24.4 Kurs: Prez 27.4 Kristina från Duvemål 9.5 Rundvandring på Sandudds garnla begravningsplat 16.10 Kristina från Duvemåla

Program i Vasa 30.3 Teater: Rampfeber 17.4 Kurs: Brand-workshop

Ouscmkinnnderiorrtngra et,

Ekonomiskandidatföreningen Kontaktperson: Anders Nordlund, tfn ‘040-1949 492, e-post: arnordlundÖgmail.com, www.ekonkand.f 7.6. kl 916 Vårutfärd till Malmgård i Pernå och Borgå stad med buss från Järnvägstorget. Närmare uppgifter i nästa Forum.

20.8. kl 16 Företagsbesök till Elisa Abp med vd Veli-Matti Mattila som värd. Adress: Bangårdsvägen 5 i Böle, Helsingfors.

Anmälan till kontaktperson senast 13.8.

Baraviföreningen rf Kontaktperson: Torvald Lindberg, tfn: 040-902 2946, e-post: torvald.lindbergvink.fi

Utgiven i Forum nr 2012-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."