Utgiven i Forum nr 1991-11-12

örsiktig optimism i vissa aktiekurser

av Jarl Nordin Forum 1991-11-12, sida 14, 26.09.1991

Taggar: Teman: Börsen

Försiktig optimism I vissa aktiekurse elsingforsbörsen har verkligen H:: på sommarledighet. Kur serna har stampat på stället och volymerna har varit små. Statistiken för årets 7 första månader visar att Helsingforsbörsen är den absolut minsta i Norden. Vill man vara modern och progressiv skall man förstås nu använda ECU-enheter och då blir resultatet det att ecuomsättningen på Stockholmsbörsen är 9,6 mrd, på Oslobörsen 5,4 mrd, på Köpenhamnsbörsen 4,9 mrd och på Helsingforsbörsen 0,9 mrd. Vår andel är sålunda 4,3 procent.

Börsens primäruppgift är ju att skaffa nytt riskkapital åt börsbolagen. Det ser inte ljust ut på den sidan heller. Emissionerna var under samma period i hela Norden 592 milj ecuenheter och i Finland 4 milj ecuenheter. Andel alltså 0,7 procent.

Konjunkturbilden svartast just nu?

Finns det någon ljusning i sikte? Endel prognosmakare antar att konjunkturerna för vår del är i lägsta bottenläge under tredje kvartalet innevarande år d v s under just dessa dagar. Ur en börsmänniskas perspektiv är antagandet felaktigt. En av de mest känsliga barometrarna då det gäller att göra prognoser för konjunkturutvecklingen är just börsen. Den förutsäger vanligen svängningarna med ca 6 månaders varsel. Börsen stod på s k all time high i april 1989 och konjunkturnedgången började märkas först i slutet av samma år. De långsammaste — det må vara osagt vilka — märkte nedgången först vid årsskiftet 1990— 1991.

Om gamla tecken således står in bör börsen först reagera positivt och ca 6 månader därefter kan vi förvänta oss början på bättre tider. Börsen har ännu inte reagerat med vare sig vad gäller kurser eller volymer så det är klokast att vänta sig en svår vinter 1991—1992 vad beträffar konkurser och permitteringar arbetslöshet m m. Börsbolagens - mellanrapporter se 1 med några få undantag även dystra ut. I början av året antog analytikerna på KOP att börsbolagens sammanräknade resultat för år 1991 skulle bli + 1 mrd, analytikerna på UNITAS — 1,4 mrd och nu talar man redan om— 4,5 mrd.

All time low 9.1.1991?

Låt oss använda FOX-indexet som uträknas på basen av de 25 mest omsatta aktierna. Dess lägsta punkt hittills är 282,89 poäng noterat den 9.1.1991, alltså för drygt ett halvt år sedan. Faller börsen så lågt igen? Det ser inte ut så. Jag har visst i något sammanhang hänvisat till att börsen före en uppgång ofta gör en s k dubbelbotten som har formen av ett W (dubbla V). Så ser det ut att gå även nu. För att uppgången skall vara sannolik bör den till höger liggande bottennoteringen vara högre än den till vänster liggande. Det blir en mycket vacker figur om jag placerar ut den högra punkten på ungefär 310 poäng. Tidsaxeln är sedan svårare att definiera men kanske det finns orsak att återkomma tili problematiken under höstens gång. Man kan nämligen under rådande dystra ekonomiska förhållanden inte helt utesluta den möjligheten att vi gör en ny botten under 282,89 poäng. Då är det nog bäddat för verklig katastrof för Helsingforsbörsen. Jag blir kanske en aning jamsig — men återigen: var försiktig, ta inte för stora risker!

Rusa alltså inte iväg och köp aktier, men följ noga med läget och håll fingret på avtryckaren för trenden kan svänga uppåt. Spekulera ej med lånade pengar utan utgå från att placeringen skall ge god avkastning på längre sikt. Samma uppsluppna fest som un der åren 1985—1989 upplever vi knappast. Möjliga köpobjekt

Av de traditionella bankaktierna kan KOP vara ett alternativ. Resultatutvecklingen har varit skral och mång dåliga nyheter har ruskat om banken. Valutaspekulationerna gav i början av året 250 miljoner förlust och utländska konkurser 140 miljoner. Avtalet med Kouri-gruppen skulle under nurådande förhållanden ge 300 miljoner förlust. Sammanlagt utgör dessa förluster ca 700 milj. Trots så dåliga nyheter har kursen inte mera nämnvärt sjunkit. KOP kan vara en bra placering på sikt, ett s k turn aroundobjekt.

Huhtamäki hör till de få företag som ser ut att kunna förbättra resultatet jämfört med fjolåret. Resultatet var då ca 145 miljoner och 160 miljoner är helt möjligt för detta år. Tyvärr är aktien inte helt billig. Vid köp på dagens kursnivå blir P/E-talet för Kaktien ca 18 och för I-aktien ca 13. (För KOP:s akties del kan P/E-tal inte räknas eftersom prognosen lyder på förlust).

Söker man företag som har möjligheter att förbättra resultatet och detta ännu inte diskonterats i P/Etalet är Raision Margariini ett alternativ. Likviditeten kan senare vid försäljningen vara ett problem. P/E-talet ligger nu vid ca 5. Kone går bra och P/E-talet är ca 5,5. Enligt en teknisk analys är kursen väl hög och man frågar sig om det finns potential för en uppgång eftersom Kone är det papper som fallit allra minst under den 2 1/2 år långa nedgången.

Kesko är ett alternativ. Måhända inte så intressant för tillfället, men med hygglig lönsamhet. Observera också att aktiens pris fallit från 70 mk till 40 mk. Rätt bra går det för Ålandsbanken, Birka Line och WSOY. Likviditeten på aktierna kan det vara si och så med. Ålandsbanken har inte tillsvidare gått på större kreditförluster men det är klart att en liten bank kan känna av en eventuell sådan ordentligt.

Hur få optimism i börsen?

Det är ingen idé med en sådan börs som vi har idag. Som tidigare sagts. företagen får ej riskkapital och eftermarknaden fungerar ej för placerarna. Något borde göras, men vad? Det är lätt att hitta på stödåtgärder i teorin men marknaden borde även podta dem. Skulle ett par tre emissioner bättra på takten? Absurda tanke. Vi tycks redan ha accepterat tanken på att sådant är omöjligt. Allmänheten tecknar ju inte aktier. Men för varje dag är vi ett steg närmare följande emission även om jag inte för tillfället ens vågar gissa vem som skulle våga sig på äventyret. e 11—12/1991 F RUN

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."