Utgiven i Forum nr 1998-02

Osäkerheten ökar 1998

av Peter Ehrström Forum 1998-02, sida 26-28, 26.02.1998

Taggar: Teman: börsen

(25

BORSPANELEN

Osäkerheten ökar 1998

Foruins börspanel 1998. frv Jerker Hedman (Aktia), Niklas Geust (FIM) och Tim Hermansson (Alfred Berg Fondbolag).

Foto: Niklas Tallqvist

EXPERTISEN HAR TALAT: HEX-INDEX STIGER 20 PROCENT 1998, NOKIA, FINNLINES, STOCKMANN OCH UPM-KYMMENE TILLHÖR FAVORITERNA MEDAN RAISION TEHTAAT ÄR RISKAKTIE

NUMMER ETT.

ur ser börsåret 1998 ut oc vilka aktier blir vinnare oc förlorare? Forum har sam lat en börspanel bestå ende av placeringschefJerker Hedman, Aktia, chefsanalytiker NikJas Geust, FIM Fondkommission, och VD Tim Hermansson, Affred Berg Fondbolag, för att reda ut begreppen.

Om vi börjar med att se på övergripande trender under börsåret 1998, har ni några allmänna kommentarer?

Tim Hermansson: ”Jag är åtminstone ganska övertygad om att vi får se en mycket mera sågande börs jämfört med vad vi egentligen sett de senaste åren”

Niklas Geust: ”Volatiliteten kommer säkert att hållas hög och jag skulle vilja betona en oenhetlig utveckling. Exportbolagen kommer antagligen att beröras av förändringarna i Asien”

Jerker Hedman: ”Och om man tänker på en del defensiva, inhemska aktier så är det ingen vits att göra interna tionella jämförelser. Ta Stockmann, vad skall man jämföra med? Det betyder att internationella jämförande värderingar uteblir. Det blir ett klart tuffare år 1998 än 1997 och 19967

Ser vi under 1998 de första tecknen på att toppåren är förbi för den här gången?

TH: ”Man kommer nog att kunna göra fina vinster även 1998, men det är olikt de två senaste åren då man redan i början av året kunnat tycka om branscher och företag. Nu kan det mycket väl hända att man tvingas byta åsikter ganska många gånger och t.ex. köpa aktier i sådana branscher som man inte tycker är så attraktiva bara för att de blir för billiga. Volatiliteten och riskerna ökar, men bastrenden är positiv. Vi är övertygade om att resultaten förbättras överlag i Europa och Finland 1998 och, tillsvidare, även under 19997

NG: ”Vi har räknat med 10 procents resultatökning sammmanlagt. Oegentligheten kommer att leda till säsong FORUM NR 2/9 fluktuationer och framförallt för bolag som är beroende av Asien kommer utsikterna att variera under året”

Hur ser mi på utsikterna för 1999 och EMU:s inverkan?

JH: ”Ser man på 1999 så måste man sätta mycket i relation till vad som händer med Europa och hur snabb den ekonomiska återhämtningen är. Det är helt avgörande”

TH: “Euron beaktas redan de facto i marknadspriserna, inte minst på räntesidan. Mer och mer har en gemensam valuta också diskonterats i de inhemska företagen. Det vore definitivt en negativ sak om något händer på vägen som bryter utvecklingen eller försenar projektet”

NG: ”Absolut. En förlängd väntan på euron blir negativ. Man borde dock betona att vi finns kring Östersjön som antagligen är det största tillväxtområdet i Europa under slutet av decenniet. Det ger tillväxtpotential för ganska många företag.”

TH: ”Och sedan förekommer psykologiska effekter. Nästan alltid när det sker omvälvning i Europa har stora internationella placerare tyckt om nordiska och finska cykliska aktier, som drar nytta av en europeisk uppgång. Det kan finnas en efterfrågefaktor som påverkar”

Klassificering av chefer

TH: ”Det som kan vara intressant om man funderar på en generell värdering av företag är säkert någon sorts klassificering eller värdering av företagsledning. Ju mer volatil och svårförutsägbar marknaden är desto mera mervärde har aktier i företag med en smart ledning framom sådana som försöker rida på konjunkturerna. Det syns lite mera i finländska analytikerrapporter att man börjar ta hänsyn till företagsledningen och säga mera rent ut vad man tycker och tänker”

JH: ”Analytiker kan ha en ganska stabil utgångspunkt när de gör värderingar medan placerarnas syn kan variera ganska snabbt på ytliga grunder. Skall man som placerare ha en fundamental syn på ett bolag och tro på den eller revidera sin syn vid minsta impuls från marknaden”

NG: ”Det finns positiva exempel där VD:n är i central roll och ledarskapet är personifierat till högsta chefen, som

FORUM NR 2/98

Finnlines, Nokia Renkaat, Hartwall. Man fäster också uppmärksamhet vid vad ledningen har för incitament, som optionslån och dylikt. Det är ett amerikanskt fenomen som även slagit igenom här, placerarna vill veta om ägarna har ett konkret intresse i företaget.”

Hur utvecklas hex-indexet 1998?

TH: ”Jag har alltid varit för försiktig, vid årsskiftet trodde jag på 15-20 procents avkastning, nu skulle jag inte våga gissa så mycket mera än 20 procent för hela året”

JH: “Jag ligger på samma linje. Jag har kastat ut 20 procent som en siffra”

NG: ”Och jag får säga som Kim. I början av året trodde jag 10-15 procent, men som det nu ser ut så kanske tio procents tillägg till 20 procent. Men det är inte alls uteslutet att det blir en sväng nedåt på 10 procent på vägen”

TH: ”Där är jag delvis av annan åsikt. Jag tror kanske mera att vi får se olika företag och olika branscher som rör mycket drastiskt på sig. Men jag vågar inte gissa att hex-index vid ett enda tillfälle går ner 10 procent från var det är nu”

JH:”Det hänger så mycket på Nokia.”

NG: “Och på skogsbolagen”

JH: ”Det kan komma in nya faser i Asienkrisen som drar ner”

NG: ”Det finns så många ställen där det kan hända något när det är ett lite labilt läge. Så jag utesluter nog inte att vi gör ett besök neråt 10 procent som helhet från dagsläget”

Finns det såhär långt några överraskningar under börsåret 1998?

TH: ”Det ser ut som om man hamnat att revidera ränteprognoserna som gjorts för hela året bara på basen av januari. Kanske eventuellt också att man i diskussioner med företagsledare kan läsa mellan raderna att ganska många är oroliga över vad Asienkrisen skall medföra just för deras företag.”

JH:”Signalerna är tudelade. Det råder osäkerhet, de vet inte hur detta kommer att avspegla sig på resultatet fö 1998”

NG: “Ja, i bokslutsrapporterna som börjar komma ser man att alltfler inte tar ställning för hela året utan uttalar sig om första delåret eller tertialen. Också på företagsledarnivå är osäkerheten säkert större än normalt”

Om vi övergår till branscherna och börjar med skogsindustrin?

TH: “Jag tror på allmän nivå att det finns situationer under året då det definitivt lönar sig att köpa skogsaktier, men också situationer då det definitivt lönar sig att sälja. Jag vill inte säga någonting definitivt för året, varken för skogen eller någon annan bransch)”

NG: ”I år speciellt, men även generellt, är detta inte en tillväxtbransch där det lönar sig att sitta över konjunkturcykeln. Det är inte en särskilt intressant bransch och de två saker som dominerar utvecklingen är hur Asienkrisen gestalterar sig och vad rykten om eventuella strukturförändringar i branschen i Europa för med sig. Jag tänker då mest på någon typ av arrangemang mellan svenska och finska bolag”

JH:”Som placerare vill jag uppmärksamma att alla finska skogsbolag inte riktigt liknar varandra mera och med Metsä-Tissue har vi också ett klart mindre konjunkturkänsligt bolag på marknaden. Vi går kanske mera in på de enskilda bolagen och ser på dem”

Hur ser ni på metallindustrin 1998?

NG: ”Det är viktigt att dela in metall i basmetall och förädling. Jag tror priset på metall hålls på en lägre nivå än 1997 under hela året. Verkstadsindustrin släpar efter så först i resultatet för 1998 eller 1999 syns det om tillväxten i Asien uteblir”

TH: ”Många metallbolag fick stryk ordentligt i fjol i kursutvecklingen så trots att utsikterna i princip är lite dystra i branschen så kan det finnas intressanta möjligheter. Men jag tror vi kan komma att revidera våra åsikter

Rörande enighet i börspanelen

Tim Hermansson: Jerker Hedman: Niklas Geust:

Hex-uppgång 1998 20 procent 20 procent 20 procent Favoritaktie 1998 Nokia Nokia Nokia Riskaktie 1998 Raision Tehtaat — Raision Tehtaat Raision Tehtaat (27)

BÖRSPANELE många gånger under året.”

NG: ”Det tror jag vi alla får göra”

Fortsätter den rosiga tillvaron för telekom och hightech överlag 1998?

NG: ”Telekom är en av de två branscher som FIM ger kunderna rekommendation att ha stark övervikt på, trafik är den andra. Vi tror ganska kraftigt på Nokia och t.ex. deras nya telefonmodell”

JH: ”Vi ser också väldigt positivt för vi tar fasta på att det finns vissa långa, säkra trender i samhället. Sådant som läkemedel, energi, kommunikation. Hightech och Nokia specifikt har fortfarande tillväxtpotential. Det är definitivt en sektor som kommit för att stanna”

TH: ”Jag tror också på telekom och en stadig vinstutveckling på minst 20 procent de närmaste åren i Nokia. Det är definitivt en attraktiv aktie att ha i sin portfölj. Det finns möjligheter, men de korta, snabba svängningarna är ganska oförutsägbara. Jag skulle kanske inte våga rekommendera Nokia åt någon som bara köper en aktie”

Vad kan ni säga om andra branscher 1998?

NG: ” Trafik är bra därför att det är en av de branscher som växer betydligt snabbare än BNP i allmänhet de närmaste åren och allt med fritid och resande. Då tänker jag inte bara på fritidsresande utan även på t.ex. Finnlines, Finnair”

JH: ”Förutom stora internationella, cykliska bolag samt defensiva inhemska bolag söker vi mindre företag med klar tillväxtpotential.Vi ser kanske inte så mycket till bransch utan tar fasta på enskilda bolag. Där tror jag man gör den bästa kursutvecklingen det här året.”

TH: ”Jag tror det kommer överraskningar under årets gång, kanske mera än vad man är van vid och detta bidrar till varför jag tror man måste förändra sin portfölj ganska många gånger under året”

NG: ”Man kan tryggare sitta igenom året i branscher som växer snabbare än BNP än i klassiska branscher som inte har så stor tillväxt och som är beroende av export”

TH: ”Det är en ganska intressant åsikt om man tänker på vilken den effektiva dividenden är i skogen i år.”

Låt oss övergå till företagsnivån. Vilka företag utkorar ni till årets vinnare? Är Nokia en av dem?

NG: ”Åtminstone för min del”

JH: ”De finns där”

TH: ”Nokia kommer att ha en mycket fin resultatutveckling och utgör en så viktig och stor del av den finska marknaden att det är ett val som jag vågar rekommendera. Men med risk för att låta lite tråkig är det säkert ett bra val att välja en placeringsfond i år. och då menar jag det rent principiellt, utan att nämna märke”

JH: ”Om man inte som kund är väldigt aktiv så garderar man sig långt på det sättet”

NG: “Jag tror placeringsfonder är ett bra alternativ och under året kommer blandfonderna att öka i popularitet eftersom osäkerheten är större än normalt”

Andra vinnarföretag?

NG: ”Som det ser ut just nu är Finnlines ett kombinat av bra ledning med aktivitet på ett växande område, Östersjön. Metsä-Tissue tror jag alltmera upplevs som icke-cykliskt och andra företag är bl.a. Finnair, Stockmann. Rautaruukki. UPM-Kymmene, HTF och Huh FORUMS PANEL TROR PÅ +20 20 UNDER 1998 HEX-generalindex

JH: “Det är Nokia och Helsingfors Telefonförening, Finnlines. I metall är förädlingsindustrin intressant och Rautaruukki en representant och jag skulle själv våga spekulera lite i Metra. I skogen skulle vi hålla oss kvar i UPMKymmene och kombinera det med Metsä-Tissue. Inom läkemedel är både Tamro och Orion i ett intressant skede och i fråga om hemmamarknadsrelaterade bolag är det Stockmann och Kesko. Kemira är ett av börsens billigare bolag i dag och Asko relaterar till infrastruktur och byggande. Som socker på det hela Partek, som firar hundraårsjubileum i år”

TH:”Som fondbolagsrepresentant är jag väldigt försiktig att ge ut namn på enskilda bolagsaktier. I princip tror jag på en ganska balanserad portfölj med undervärderade basindustribolag och sedan tycker vi om Nokia, Finnlines, Stockmann, UPM. Men jag håller fingret på avtryckaren i fråga om vad som händer i Asien och rekommenderar hursomhelst en fondplacering under detta år”

Och förlorarna 1998?

TH: ”Bankdepositioner kommer att vara förlorare. Jag tror i princip att traditionell bankbusiness har det tufft de närmaste åren, men bank och finans är en sektor där det kan ske stora förändringar. Om det händer något intressant så kanske vi hoppar på”

NG: “Jag tror bank och försäkring kommer att ha en utveckling som är sämre än index. Det har varit mycket strukturomvandling på den sidan i Norden, som redan återspeglats i kurserna”

Osäker Raisio-aktie

JH: ”Den största risken finns i bolag där det egentligen bara finns ett förväntningsvärde som man inte ser i vinstutvecklingen, den följer inte med. Jag tänker då på företag som Raision Tehtaat, Nokia Renkaat. Det finns en viss tidsvärdering på vinster, men man vet inte om den kommer eller när den kommer”

NG: ”Riskerna är störst där priset är högst i förhållande till dagens vinstnivå. Raision Tehtaat är ett sådant bolag”

TH: ”Det enda bolag som jag skulle våga ge säljrekommendation på i dag är Raision Tehtaat!” € Peter Ehrström

FORUM NR 2/98

Utgiven i Forum nr 1998-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."