Utgiven i Forum nr 1994-13

Ostersjötrafiken efter Estonia-haveriet

av Janne Salonen Forum 1994-13, sida 30, 20.10.1994

Östersjötrafiken efter Estonia-haveriet

PP ä passägeratfartygens bild en sådätypotentiell svaghet, tens.hittills inte har erhållit-den U ’ märksamhet den fö jänar (trots. att 7

Herald of Free En utanför Zeebrugge 1987 ledde till-en skärpning av SOÖLAS-konventionen (SOLAS-= Safety of Life at Sea). Från och med nu kommer dock körportarnas skick och säkerhet att erhålla myndigheternas fulla uppmärksamhet. Som första åtgärd har Sjöfartsstyrelsen i Finland beordrat att passagerarfärjornas bogvisir skall svetsas fast på de fä långa sjörutter (även de svenska sjöfartsmyndigheterna har beordrat en liknande åtgärd). Den internationella Estonia-haverikommissionen 30

Janne Salone gartör att myndigheterna “skall kunna tillräckligt väl Wwervaka, spassagerartrafiken. Han rör också” alt. passagerartrafiken på Östersj mikommer att kunna fortsätta sedan erfarenheterna frå a; 5 Estonia-haveriet har absorberats.

“ter: “vem kan: säga att. någon anna konstruktion är säker i alla möjliga kombinationer av olyckliga omständigheter?

Slutresultatet är förmodligen att passagerartrafiken fortsätter i stort sett som hittills, under skärpta bestämmelser och skärpt myndighetsövervakning, och med modifikationer som är betingade med erfarenheterna från Estonia-haveriet.

Haveriet kommer även att leda till en Översyn av fartygens säkerhets E, annan sak är i vilken mån rederierna ekonomiskt drabbas av haveriet genom bortfall av passagerare: detta avbräck kan nog komma att bli ganska svårt, och bli besvärligt i synnerhet för rederier vilka är finansiellt ansträngda. Det verkar dock som om den starka ökningen i frakttrafiken i någon mån kan kompensera detta bortfall — och att fraktrafiken i högre grad än tidigare utgör ro-ro-trafikens ekonomiska ryggrad. Först efter någon tid blir det klart hur svårt passagerarbortfallet till följd av Estonia-haveriet blir för rederierna. &

Utgiven i Forum nr 1994-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."