Utgiven i Forum nr 1994-13

Nyttofordon på väg upp ur recessionen

av Christian Schönberg Forum 1994-13, sida 15, 20.10.1994

Nyttofordon på väg upp ur recessionen

Christian Schönber ptimismen börjar långsamt men säkert spira inom den svårt pinade nyttofordons sektorn. Nedgängsspiralen fortsatte dock ännui fjol då försäljningen av lastbilar i Finland sjönk med ytterligare 25 procent jämfört med året innan, vilket i klartext betyder att medelåldern för landets lastbilspark nu stigit till oroväckande höga 8,9 år. En snar föryngring av bilparken skulle vara till gagn såväl ur miljövårdens som den allmänna trafiksäkerhetens synvinkel. Mycket har som känt skett på den biltekniska sidan under de tio senaste åren. Men nu är alltså en kännbar uppgång i sikte.

Volvo fördubblar

Marknadsledaren Volvo befäster sin ställning på den finländska marknaden. Efterfrågan på lastbilar har fördubblats från i fjol, säger man hos Volvo. Också i Övrigt växer intresset för bolagets tunga lastbilar stadigt, i synnerhet på bolagets starka marknader USA och Brasilien ökar suget efter Volva. Inom Europa fluktuerar utvecklingen från land till land. Volvo Lastvagnars omsättning steg under årets första sex månader med 35 procent medan orderstocken i slutet av perioden visade sig ligga 67 procent över motsvarande nivå år 1993. Bolaget levererade under perioden 32 400 lastbilar vilket gav 1 769 miljoner svenska kronor i vinst.

Bolagets produktionskapacitet hinner snart inte längre till om den uppåtgående trenden fortsätter. Närmast planerar man investera i en ökning av komponentsektorns kapacitet både i Sverige och USA.

Optimismen lyser igen hos Scania

Aven hos Scania börjar ett optimistiskt småleende sprida sig kring den strama kylaren. Den totala lastbilsförsäljningen (över 16 ton) i landet som år 1993 låg på 655 enheter klättrade under fjolåret upp till 1200 och torde i år öka till 1400 fordon. Scania håller stadigt sin andra plats i försäljningsstatistiken med 27,9 procent (per sista augusti) a marknaden. Volvo toppar med 34,6 medan Sisu traditionellt håller sin tredje plats med 21,6 procent av marknaden. Hos Scania är man för närvarande tillfredsställd med sin marknadsandel, däremot så klart inte med antalet försålda fordon. Man räknar heller inte med något större uppsving på lastbilsfronten innan den finländska hemmamarknaden igen får luft under vingarna. För närvarande är det ju endast exporten som drar.

I Frankrike satsar Scania France på att öka sin marknadsandel från nuvarande drygt 9 till 15 procent vid sekelskiftet. Den nye chefen för bolaget Dieter Merz satsar på en ny försäljningsstrategi — en helhetslösning som innefattar alla kringtjänster vid köpet av lastbil — finansiering, service, reparationer mm. Största prioritet läggs nu på att utveckla såväl konceptet som utbildningen av effektivare försäljare. Scania kommer vid sidan om försäljningen av nya fordon att starta upp en kompletterande verksamhet — långtidsuthyrning av lastbilar.

Scania France har i samma andetag bytt skepnad från import- till marknadsbolag, vilket innebär att lastbilarna numera säljs direkt från fabriken. Cirka 80 procent av lastbilarna som säljs på den franska marknaden kommer från fabriken i Angers, resterande 20 procent (specialmodeller) levereras från fabriken i Sverige.

Come back för Sisu på landsvägarna

Fioländska Sisu som ännu för en tid sedan ansåg sig definitivt utkonkurrerad från den egentliga lastbilsmarknaden försöker nu göra en allvarlig come back. Företaget har de senaste åren profilerat sig nästan till etthundra procent inom specialfordonssegmentet men söker nu under sin nya ledning skapa sig ett namn också på dragbilsfronten. Företaget har lagt åt sidan de gamla grus- respektive virkestransportkoncepten och konstruerat ett landsvägsfordon som förhoppningsvis skall kunna ge de tre stora Volvo, Scania och Mercedes Benz en ordentli match. I första hand kommer de nya bilarna att köras på de europeiska vägarna med ryska eller baltiska registerplåtar eftersom cirka hälften av Sisuexporten går till nämnda länder.

Också Sisu-koncernen investerar i tilläggskapacitet. Sisu Axlar, en del av affärsverksamheten i Sisu Komponenter, fördubblar sin produktionskapacitet genom alt investera 70 Mmk i utvidgning av axelfabriken i Tavastehus. När utvidgningen är genomförd våren 1996 ökar antalet anställda från 140 till 190 personer.

Företaget har tillverkat specialaxlar för tunga fordon sedan starten år 1985 och växte till nuvarande storlek för fyra år sedan då man tog i bruk en helautomatisk - FMS-produktionslinje — för axelkomponenter.

Kräftgången i Tyskland fortsätter

Tyska Mercedes-Benz har fortfarande stora problem på den egna hemmamarknaden som fortsätter att krympa, dock i en mera moderat takt än under de senaste åren. En svag uppgång väntas först nästa år. Men i övrigt ser det, enligt direktionsordföranden Helmut Werner, ljust ut för den hårt drabbade nyttofordonsmarknaden. Han refererar närmast till konjunkturuppsvinget i Storbritannien och Frankrike.

Enligt Werner har företagets nya strategier burit frukt i utlandet. I USA har Mercedes Benz ägda Freightliners ökat sin försäljning med 34 procent per den sista juli och en klar uppgång har också noterats i Brasilien, Argentina och Sydafrika. Totalt ökade bolagets totalproduktion av lastbilar på utländsk botten med 29 procent, vilket innebär drygt 67 000 fordon. &

TFT

Volvo håller gott väggrepp i Finland.

Sisu vill stärka sig på dragbilssidan.

15

Utgiven i Forum nr 1994-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."