Utgiven i Forum nr 2012-06

Outtröttlig robot gnuggar på

av Patrik Harald Forum 2012-06, sida 32, 14.06.2012

Taggar: Teman: robot

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

FORSKNING

NR 6 2012

Vuttröttlig robot gnuggar på

PATRIK HARALD TEXTA FOTO Enrätt simpel och vardaglig tingest, kan tyckas. Men bakom dagens tandborstar ligger åtskilliga timmar av forskning. Talar vi om moderna eltandborstar innehåller de avancerad elektronik som styr flera funktioner.

“Den dator som finns i skaftet på en modern eltandborste är 20 gånger effektivare än den som tog ner Apollo på månen - om än inte lika stor säBer EVA KAISER på ORAL B:s forskningscenter i tyska Kronberg nära Frankfurt am Main.

På centret jobbar 600 personer, varav en stor delär doktorer. Forskningen består till lika delar av konsumentundersökningar, laboratorietest och kliniska test.

Inne irobotcentret rör sig orange robotarmar snabbt och välkontrollerat. I sina grepp har de tandborstar som med frenesi går loss på modellkäkar. Här testas och jämförs olika borsttypers plackborttagningsförmåga. En robot kan programmeras att simulera olika individers borstningsprofiler. Samtidigt kan man få roboten att gång på gång upprepa exakt samma borstningsmönster, till skillnad från människor som alla tenderar ha sin egen teknik och dessutom borsta på lite olika sätt vid olika tillfällen. I ett kliniskt test krävs 30-40 personer för att eliminera felresultat som uppstår på grund av att folk borstar på olika sätt. Därför är robottest avsevärt mycket snabbare och billigare än kliniska test.

På modellkäkarna blir blå färg kvar där borstarna inte kommit åt. Det symboliserar plack. Käkarna fotograferas i 3D och en dator mäter mängden blå färg. På så sätt kan man göra exakta jämförelser av hur effektiva olika borstar är.

“Men det här är bara en bit iutvecklingspusslet. En robot kan naturligtvis inte beskriva sin upplevelse av borstandet, själva känslan. Det kan bara riktiga testpersoner göra, säger REINER ENGELMOHR på robotcentret.

Nya elborsten Tri Zone som lanseras i sommar är ett färskt resultat av Kronberg-centrets forskning. På skaftet sitter en avlång borste som påminner mer om en manuell tandborste än den runda roterande, som är tillverkarens storsäljare. På Tri Zone rör sig varannan borstrad i sidled och varannan står stilla.

Dirk Markgraf fotograferar de borstade käkarna i3D, mäter kvarvarande plack och kan på så sätt exakt jämföra effekten hos olika borsttyper.

Är då sommarens tandborstnyhet ytterligare ett steg mot det perfekta verktyget? Tja, inte ens Oral B-folket vill kategoriskt påstå att Tri Zone är bättre än den runda roterande borsten. Det handlar mer om att tillverkaren vill bredda utbudet och ge nya alternativ. För en del konsumenter är steget stort att byta från en manuell tandborste tillenroterande rund eltandborste. För dem antas den avlånga borsten vara lättare att ta till sig, Eniinte helt oviktig aspekt i sammanhanget är att det på den nya, avlånga borsten finns plats för mer tandkräm. Det ger mer lödder och starkar > DEL AV GLOBAL KONCER s ÖOral-Bingår i den multinationella koncernen Procter&Gamble som har över 300 varumärkenisin portfölj.

sm Denförsta Oral-B-tandborsten designades och patenterades av dr. Robert Hutson på 1950-talet. Borsten hade strån av nylon med rundade ändar.

= Tyskland ligger i världstoppen vad gäller användning av eltandborste: 36 procent av befolkningen. I Norden är siffran 22 procent.

smak vilket enligt konsumentundersökningar associeras med fräsch mun och rena tänder.

Hur mycket kan man då utveckla en tandborste? Går den att förbättra i all oändlighet “När det gäller plackborttagningsförmåga börjar vi ha svårt att överträffa oss själva. Men allt handlar inte om att göra en tekniskt fulländad apparat, folk ska gilla att använda den också. Då spelar till exempel designen en viktig roll, såväl visuell som funktionell - och ljudmässig. Borstandet ska vara behagligt, annars blir det lätt ogjort”. säger Reiner Engelmohr.

Utgiven i Forum nr 2012-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."