Utgiven i Forum nr 2012-06

Ny lågenerigilampa väntar på genombrott

av Leif Bergström Forum 2012-06, sida 20, 14.06.2012

Taggar: Bolag: Philips Teman: lampa

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2012

VÄRLDEN: USA

Ny lägener gilamp väntar på genombrott

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK

En glödlampa som kostar 60 mm dollar har tilldelats ett pri från amerikanska energidepartementet på 10 miljoner dollar. Priset instiftades för att ta fram en mer energisnål teknik — och för att belöna en på sikt ekonomisk lampa.

Vinnare blev Philips, den enda tillverkare som brydde sig om att försöka ta hem segern. Priset på 60 dollar är vad företagskunder måste betala. För privata konsumenter har Philips sänkt priset till 50 dollar. Det är ändå cirka 100 gånger mer än vad en gammaldags, energislukande lampa kostar i USA.

Men lampan ska lysa i30 000 timmar, 30 gånger längre än en traditionell lampa. Om lampan lyser fyra timmar om dagen ska den hålla i 20 år. Philips vill att kunderna ska börja se sina lampköp på samma sätt som köp av kylskåp eller ugn, snarare än som en konsumtionsvara.

Den märkliga lampan är gul, men när strömmen kopplas på är ljuset vitt och uppges likna en traditionell lampas varma ljus. Och den kräver bara 10 watt för att alstra lika mycket ljus som en traditionell 60 watts lampa. Amerikanska observatörer räknar med att det med fyra timmars användning per dag bara tar tre år att spara in det höga inköpspriset.

Det handlar om en LED-lampa. En rad dioder är samlade i globen — elektronikkomponenter somär en anledning till det höga priset. Men Philips har slutit avtal med flera kraftbolag, som subventionerar de nya lamporna. Själv såg jag den hos byggvaruhuset Home Depot för 24 dollar.

Energidepartementets pris, som instiftades av kongressen 2007, syftade till ett pris under 22 dollar. Ed Crawford, som basar över lampdivisionen hos Philips North America, säger att kraftbolagens subventioner alltid räknats in för att komma ned i närheten av energidepartementets fastställda prisnivå.

Energisnål, Den nya lampan beräknas lysa 30 gånger längre än en traditionell lampa. Observatörer räknar med att det med fyra timmars användning per dag bara tar tre år att spara in det höga inköpspriset.

”Philips vill att kunderna ska börja se sina lampköp på samma sätt som köp av kylskåp eller ugn, snarare än som en konsumtionsvara”

Ed Crawford hyllar också tävlingens roll som motivation för Philips tekniker. Han anser att morgondagens lampa skulle ha sett ut som LED-lampan, men att det utan departemen tets pris kunnat ta tre till fem år innan den utvecklats.

USA förbjuder från 2014 försäljning av traditionella glödlampor på mer än 40 watt. Den nya LED-lampan konkurrerar också med de energisnåla stav- eller spiralformade CFL-lamporna (compact fluorescent lamp). De kräver bara 17 watt för att alstra ljus som en 60 wattare å la Edison. Och de kostar kring 5 dollar. Men LEDlampan innehåller inte CFL-lågenergilampans miljöfarliga kvicksilver.

Nu är målet en LED-lampa med en ljusstyrka motsvarande en 100 wattare. Det innebär att fler dioder måste trängas in i lampan. Det riskerar höja temperaturen, och förkorta den möjliga brinntiden, om dioderna inte kan kylas. m

Sd UHd

Utgiven i Forum nr 2012-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."