Utgiven i Forum nr 2012-06

Nordkalk i seg miljöstrid om kalkbrott på Gotland

av Henric Borgström Forum 2012-06, sida 18-19, 14.06.2012

Taggar: Bolag: Nordkalk

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK

Nordkal om kalk

Bilderna är från Nordkalks anläggningar på Gotland.

IH Rättsfall. Långsam byråkrati väcker irritation hos Nordkalk. Bolaget vill ta ibruk en störr kalkfyndighet på Gotland men har tvingats vänta flera år på tillstånd.

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

X NORDKALK inom RETTIG-gruppen är sedan sex år tillbaka part i en principiellt viktig miljöstrid på norra Gotland om utbyggnaden av en större kalkfyndighet. Om det blir nej i svenska MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN efter sommaren går Gotland miste om cirka 100 jobb i dagens kalkbrott som är på väg att ta slut, och på längre sikt 60 jobb under 25 års tid idet planerade brottet.

Om fyndigheten i stället byggs ut hotas flera sällsynta orkidéer, exempelvis kärrknipprot, gul gaffelfibbla och olika majvivor samt en fjäril kallad svartfläckig blåvinge. Enligt NATURVÅRDSVERKET är flera av växter NR 6 201 na och småkrypen världsunika. Detta strider mot Natura 2000, det skydd som Sverige förbundit sig gentemot EU att värna om hotade djur och växter. Naturvårdsverket vill nu gå ännu hårdare fram och få området klassat som orörd nationalpark.

Enligt Naturhistoriska riksmuseet finns dock kärrknipprot från Skåne till Uppland, gul gaffelfibbla är vanlig på Öland, den näst största ön efter Gotland, den svartfläckiga blåvingen finns i stora delar av Europa men ”populationen har en vikande tendens”.

Hotad är också en unik tallskog på kalk Ares. = Re F grund, små tallar som kan nå en ålder av 300 år, som också finns på likaledes kalkrika Öland. Vattendragen rinner ned till sjön Bästeträsk planerad som framtida vattentäkt för de totalt drygt 1300 året runt boende i den gamla garnisionsorten Fårösund med ett numera nedlagt kustartilleri, samt ön Fårö, mest känd som tidigare bostads- och arbetsplats för filmregissören INGMAR BERGMAN. Fårö var också sommarbostad för statsministern OLOF PALME samt ett antal andra ledande socialdemokratiska politiker. Under sommaren beräknas ön ha minst 5 000 invånare.

Vid fortsatt kalkbrytning iområdet måste

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 6 201 gigantiska mängder vatten pumpas bort och omgivningarna till kalkbrottet torrläggs så att växterna troligen inte överlever.

I området Storugns invid Fårösund mellan Gotland och ön Fårö bryter Nordkalk årligen uppemot 2,5 miljon ton högkvalitativ kalksten för användning främst inom stålindustrin och för kemiska produkter.

Kvalitén på kalkstenen gör den också särskilt lämplig för rening och gaser. Därför menar företagsledningen att fortsatt kalkbrytning just på denna plats är ett samhällsintresse.

I Nordkalks anmälan till Justitieombuds mannen (JO) i slutet av maj påpekade företaget att svenska regeringen avgjort saken redan 2006 och då visade sig invändningarna sakna vetenskapligt stöd. Frågan är ”principiellt viktig eftersom syftet med Natura 2000 inte är att det ska användas som redskap för att försöka stoppa industriprojekt som Naturvårdsverkets tjänstemän ogillar”, skriver företaget och hävdar att ”enskilda tjänstemäns personliga engagemang och prestige kommit att överskugga krav på saklig och opartisk myndighetsutövning?”

Nordkalks ledning är dessutom irriterad över att tillståndsärendet skickats fram och

S 3 z å 2 [= 2

Affärsområden slås samman

Nordkalk förnyade sin organisation den 1 juni. Då sammanfördes produktionsenheterna och försäljningen i Finland samt försäljningen till massa- och pappersindustrin till en ny division, PulpPaper & Finland. Divisionen leds av Vice President JARKKO KAPLIN, som kom från Metsä Group. Omorganiseringen är ett led i strävan efter effektivitet och samtidigt ett sätt att förbereda sig för en förestående pensioneringsboom. Enligt bolaget kommer kunder och övriga intressegrupper inte att märka av organisationsförändringen. Ånsvarspersonerna inom försäljningen förblir desamma som tidigare.

Divisionen har produktionsenheter på nio orter, inklusive kalkgruvorna i Pargas, Villmanstrand och Tytyrii Lojo. Personalen uppgår till drygt 420 personer. Nordkalks försäljning till stål- och gruvindustrin i Finland hör till Metals & Mining divisionen.

BOLAG MED GAMLA ANO » Nordkalk beskriver sig självt som Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för miljö, lantbruk och industri. + Företaget omsatte förra året 370 miljoner euro och bedriver kalkutvinning och gruvdrift på fem platser, har verksamhet i 30 orter inio länder. » Nordkalk ingår i Rettig Group som har sitt ursprung i tobaksfabriker från 1760-talet i Danmark och Sverige. Familjens första fabrik i Finland grundades 1845 i Åbo.

  • Numera finns huvudkontoret i Helsingfors och förutom Nordkalk ingår rederiet Bore samt radiatorer i Rettig ICC (Indoor Climate Control).

tillbaka mellan olika instanser, från Miljödomstolen till Miljööverdomstolen, tillbaka till Miljödomstolen och upp igen. Detta har medfört flera års fördröjning. Senaste beskedet är att avgörandet sker efter sommarsemestrarna.

Däremot har ett stort antal ansökningar om gruvdrift i Norrlands inland godkänts med ovanlig snabbhet även när besluten blivit överklagade. Därför kommer beslutet om framtida kalkbrytning följas med stort intresse men också anmälan till JO om Naturvårdsverket uppträtt opartiskt.

Utgiven i Forum nr 2012-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."