Utgiven i Forum nr 2021-10

Paf tar lärarfri techskola till Åland

av Sören Jonsson Forum 2021-10, sida 25, 16.12.2021

Taggar: Bolag: Paf

.”

Ill Programmeringsspråk kommer och går, men problemlösningsförrmåga består. “Det viktiga vid rekryterin idag är inte examen. Det är din motivation, din attityd och ditt mindset. De som går grit:lab blir självgående problemlösare, något som eftertraktas på arbetsmarknaden”, säger projektchefen Anna-Lena Svenblad.

Paf tar lärarfri techskola till Aland

Framtidsjobben finns inom techbranschen. Men att sadla om i vuxen ålder är inget man gör i en handvändning. På Åland ges chansen, till dem som tänker logiskt och har en rejäl dos av jävlar anamma.

SÖREN JONSSON TEXT

XI en gudsförgäten stad i nordöstra Estland startade kodarskolan koodi Jöhvi. Staden Jöhvi har drygt 10 000 invånare och ligger 50 kilometer från den ryska gränsen. Trots att den inte har några sevärdheter eller ett tjänsteutbud att tala om, visade sig den nygrundade kodarskolan ha en enorm dragningskraft. Över tusen sökande från ett tiotal länder ville flytta dit för att få gå den moderna kodningsskolan, av dessa antogs drygt 200.

Nu vill Åland upprepa succén med samma koncept. Det åländska näringslivet är i skriande behov av programmerare.

”Det vi har sett från liknande utbildning ar på annat håll är att intresset är stort. Det är många som vill sadla om till ett yrke inom techbranschen och samtidigt byta livsstil från storstadspendling till att bo på en mindre ort”, säger Anna-Lena Svenblad projektchef för grit:lab och företagsutvecklingsdirektör på penningspelbolaget Paf.

Det som talar för en kodarskolan på Åland är att det inte finns något motsvarande i Skandinavien. Svenblad räknar med många sökande från Finland och Skandinavien. Finland har en motsvarande utbildning, Hive i Helsingfors, men det är långt fler som söker än som kommer in.

Som pedagogisk grund till utbildningen finns en lärarfri, spelifierad utbildningshelhet som kallas 01 Edu. 01 Edu är utvecklat av fransmannen Nicolas Sadirac, som också har utvecklat konceptet School 42 som Hive i Helsingfors använder.

Paf har köpt in plattformen för att kunna erbjuda utbildningen. I den pedagogiska plattformen ingår allt utbildningsmaterial och alla övningsuppgifter som krävs för hela utbildningen.

IE Den som har tröttnat på sitt yrkesval under coronapandemin får chansen att sadla om på den åländska techskolan grit:lab.

”Det är ändå ingen Paf-skola. Utbildningen görs på uppdrag av Ålands landskapsregering och i samarbete med elva andra techbolag på Åland. De kommer att vara med under projektets gång: ordna hackaton, evenemang och träffar. Vi vill från dag ett integrera de här studerande i det åländska näringslivet. Målet är att alla som gått utbildningen ska ha möjlighet att få jobb efter den två-åriga utbildningen.”

Grit i namnet kommer från engelskans motsvarighet till det finska uttrycket sisu. För att orka med den intensiva utbildningen behövs enträget engagemang.

”Det kommer att kännas svårt emellanåt. Därför behöver man ha ett starkt inre självdriv. Men det kommer också vara belönande när man tillsammans med andra kurskamrater lyckas lösa problemen. Det är självgående och kreativa programmerare som techbolag efterlyser”

För att bli antagen till skolan gör man två kognitiva test på webben där bland annat logiskt tänkande testas. De 150 bästa bjuds till Åland för att dyka in i kodningens värld under fyra introduktionsveckor. Bland dessa 150 får 50 en studieplats till utbildningen som inleds i augusti 2022.

Trots att utbildningsplattformen är helt digital kan man inte göra studierna på distans. Fysisk närvaro och aktivt samarbete i form av olika grupparbeten och kamratstöd är en förutsättning för hela konceptet.

”Man får en stark programmeringsgrund som är relevant i arbetslivet. Men huvudpoängen med utbildningen är att man lär sig att lära sig. Det är det tänkesättet man lär sig snarare än en examen. Och det är problemlösare som näringslivet behöver.”

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR10 2021

SvTUY9

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."