Utgiven i Forum nr 1970-15

Porträttet: Adrian Reed

Forum 1970-15, sida 26-27, 07.10.1970

Taggar: Personer: Adrian Reed

FORUM: — Mr. Reed, i er egenskap av handelsråd och generalkonsul för Storbritannien följer ni på nära håll med utvecklingen av handelsförbindelserna mellan våra länder. Hur vill ni karakterisera målsättningen för Storbritanniens aktivitet här? Kan den mätas i pund eller t ex spaltmillimeter?

PORTRATTET

REED: — Storbritannien är Finlands bästa kund, men tyvärr förhåller det sig inte så omvänt. Till exempel 1968 var Finlands export till Storbritannien dubbelt så stor som importen. Fastän Storbritannien är en övertygad anhängare av multilateral handel, är den totala brittiska handelsbalansen summan av dess handelsbalans med individuella handelspartners.

— Därför måste åtgärder vidtas för att rätta till en balans som är så passiv som den med Finland. Vi försöker inte balanserna handeln mellan Storbritannien och Finland, endast minska skillnaden mellan import och export. Vi har under årets första åtta månader sålt nästan lika mycket till er som under hela år 1969. Vi har inte uppställt något direkt mål för denna kampanj utan försöker sälja till er så mycket vi kan.

FORUM: — På vilka områden har Storbritanniens export till Finland gått bäst framåt? Var tycker ni att ni har stött på det största motståndet.

REED: — Den brittiska exporten till Finland har inte stigit så kraftigt man kunnat vänta sig med beaktande av Finefta och raserandet av tullmurarna. Vi säljer fortfarande våra traditionella varor — maskiner, verkstadsprodukter och konsumtionsvaror. Under de senaste 18 månaderna har försäljningen av dessa varor ökat starkt, sedan den industriella expansionsperioden inleddes i Finland och den individuella köpkraften ökade. Kapitalvaror — maskiner av alla slag, to m pappersmaskiner, kraftverk och utrustning för fartyg byggda i Finlan 2 — har kraftigt ökat exportsiffrorna. Samtidigt har exporten av kemikalier och vissa slag av industriråvaror, inklusive plast ökat mycket. Bland konsumtionsvarorna har försäljningssiffrorna mångfaldigats för textilier, kläder, leksaker och delikatessvaror.

Forum 15/7 — Jag vill inte påstå att vi stött på mera motstånd i Finland än vad varje försäljare möter. Det finns naturligtvis varor som kan produceras billigare i Finland än annorstädes och våra försäljare försöker inte ens konkurrera med dessa varor.

— I Storbritannien har vissa industrikoncerner endast mot Forum 15/7 strävigt velat inse, att det finns en marknad i Finland. Men under de senaste 18 månaderna hoppas vi att denna psykologiska barriär slutligt har raserats som en följd av intensiva propagandakampanjer ledda av British National Export Council och det brittiska handelsministeriet.

FORUM: — Hur har finländska företag, organisationer och statsmakten reagerat för den aktivitet som ni nu utvecklar?

REED: — Vi har lyckats få stort stöd både från den finländska regeringen och från affärsvärlden för vår försäljningskampanj. Republikens president är ju tillsammans med H. M. Drottning Elizabeth II kampanjens beskyddare.

— Förbindelserna mellan brittiska och finländska firmor är överlag goda. Det finns inga synbara konflikter mellan brittiska exportörer och finländska tillverkare.

FORUM: — Försäljning genom agenter eller dotterföretag, vilketdera är att föredra? Varför har inte engelska företag i större utsträckning etablerat sig i Finland?

REED: — Detta är ett intressant samtalsämne. Jag vet att många brittiska företag har fördjupat sig i det. Det finns i själva verket ett 20-tal företag i Finland, som verkar som dotterföretag till brittiska firmor. Mycket beror på produkten, huruvida det lönar sig att grunda ett dotterföretag eller inte. Till exempel i kemiska och plastbranschen har både I CI och Courtaulds funnit ett dotterföretag vara det rätta svaret. Detsamma håller även streck beträffande några firmor i metallbranschen. — I runt tal bör en firma ha en omsättning på 10 miljoner mk för att grundandet av ett dotterföretag skall vara lönsammare än en god agent. Det finns naturligtvis fall där en finländsk firma använder en avsevärd proportion brittiska varor Vänd 27

Utgiven i Forum nr 1970-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."