Utgiven i Forum nr 2010-09

Positionering – en plats i solen

av Betty Marschan Forum 2010-09, sida 42, 30.09.2010

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2018

Positionering = en plats I Solen

BETTY MARSCHAN TEXT Från idé till produkt,

FÖRETAGS- från planering till fram DAGBOKEN ställning - genom hela processen krävs en dialog med omgivningen. Hur ser den aktuella marknaden ut? Vilka är mina konkurrenter och var är mina kunder? Vad ser de i min produkt? Företagaren vill ju reda ut sin produkts ultimata placering på marknaden så att den är maximalt attraktiv för slutanvändaren.

Den här spalten har behandlat teman i anknytning till entreprenörskap. Ett litet tvåmannaföretag med en unik idé har varit fallstudie. Men innan Micke Paqvalén och Antti Pasila ger en kort kommentar belyses dagens tema positionering med ett annat exempel: finsk långfilm och dess färd ut på internationell marknad.

Lansering av finsk film är ett intressant precisionsarbete. Filmutbudet är enormt i världen och man har ingen chans att konkurrera med mogulerna i Hollywood och Bollywood. Men Finland har en spännande nisch och det är alldeles möjligt att nå konsumenterna med litet extra arbete.

Jaana Puskala är chef för kulturexport av långfilmer vid Finlands filmstiftelse. När en finsk film söker sin ultimata position på utländsk marknad präglas produkten av både kulturell säregenhet och innehållsmässig stilart.

”Små länder och områden kan inte undgå sin nationella stämpel. Speciellt om någon konstnär fått mycket publicitet, så som Aki Kaurismäki i Finland eller Ingmar Bergmani Sverige. Vi anses vara intressanta, underliga, sällsamma men inte alldagliga eller ytliga. En vattendelare mellan öst och väst med en geografisk och historisk särprägel, något som helt visst påverkar positioneringen av finsk film. Norge har till exempel en mycket större utmaning att hitt sin filmpublik eftersom ingen har banat väg för det lokala exotiska där så som hos oss ”Vid sidan om det kulturella är genretänkandet inom filmbranschen starkt. Redan i manusskedet är det stilmässiga bestämt; drama, action, skräck. En viss typs publik finns i tankarna. Det underlättar marknadsföringen när produkten är kategoriserad från början”

Att det sen inte alltid går som planerat vet Puskala.

”Ett bra exempel på hur slutanvändaren kan se något helt annat än producenten tänkt sig är Kaisa Rastimos långfilm ”Halmhatten och Filttofflan” (2002). I Finland uppfattades filmen självklart som en barnfilm med sitt sagolika, trygga landskap och unga skådespelargarde. När filmen lanserades i Japan hade det lokala marketingteamet satt som målgrupp unga ogifta karriärkvinnor i 20-30-års åldern. Med stor framgång dessutom! Ju mera avlägsen och exotisk marknad desto svårare är det att förutspå i vilket sken produkten belyses?”

Hur kommenterar Micke Paqvalén och Antti Pasila, grundare av Scentara Ab, positionering som en del av marknadsföringen ”När det gäller positionering så handlar det också om att välja bort”, säger Paqvalén.

”Felpositionering, precis som felprissättning, kan förstöra många möjligheter för en. Positionering är något som lever och förändras med tiden, och därför har vii ett tidigt skede dels klart definierat våra kunder och slutanvändare, dels bibehållit en kreativ flexibilitet i vårt arbete som möjliggör snabba strategiska omställningar ifall kundunderlaget visar sig annat än planerat. Våra produkter, alltså unika banbrytande doftampuller och behållare, är mycket anpassningsbaraisig. Det gäller bara att hålla mentaliteten och organisationen lika öppen och smidig?”

I den här spalten följer vi rned ett nygrundat företag och beskriver hur bolaget byggs upp och produkterna lanseras på marknaden.

POSITIONERIN schen blir til lik allt

Lino och mark bara tioneras

Utgiven i Forum nr 2010-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."