Utgiven i Forum nr 1986-05

Priskriget i luften

av Ragnhild Artimo Forum 1986-05, sida 10-11, 20.03.1986

Taggar: Teman: företag

GATT…

UM sköter helt på egen hand förberedelserna inför den nya GATT-rundan. Här är man därför ganska förvånad över handelsoch industriministeriets utspel i jordbrukspolitiken. På UM uppfattar man jordbruksfrågorna som mycket problematiska. Ambassadör Paavo Rantanen sammanfattar problemen i Kauppapolitiikka nr 4—5/1985 på följande sätt e vilken — produktionsbegränsningspolitik tillåter importbegränsningar?

Vad innebär minimum access-kravet? Vilken är importavgifternas framtida betydelse?

Hur skall tullarna sänkas?

Vilka förbättringar i exportavgifterna kan vi föreslå? Jordbruksproducentern ger inte upp

Det faktum att några GATT-länder i nära 30 år har talat om behovet av frihandel för jordbruksprodukter, ger hopp åt våra jordbruksproducenter. De har svårt att tro att GATT nu under nästa runda skulle kunna komma långt i den frågan.

— Avgörande blir långt hur EG och Norden kan hålla sina positioner mot frihandelsivrarna. Utan vidare kommer USA att dra fram exportsubventionerna, men länder med små familjejordbruk kommer nog att klara sig, tror Seppo Kallio på MTK. — Eventuellt kommer vissa arter som vi inte odlar att helt ställas utanför iImportbegränsningarna.

Enligt Kallio är det ett bra tecken, att president Reagan inte lyckades driva igenom sin Farm-Bill — den gick ut på att de amerikanska jordbrukssubventionerna skulle skä » ras ned helt och hållet fram till år 1990.

Men det sade kongressen nej fill, och nu fortsätter USA med sin egen subventionspolitik; då har man svårt att ställa krav på andra. .

— Helt fri blir jordbrukshandeln aldrig. Ingen kan lita på frihandeln. Man måste alltid odla av säkerhetsskäl, utbrister Kallio, och tror att Finlands subventionerade export skall fortsätta som förr — älla GATTrundor och Bunttor till trots — Vi kommer att hålla ställningarna.

”Veteligan” — produktion 1984/198 i miljoner ton USA 70,6 Australien 18,7 Argentina 13,2 Kanada 21,2 EG 76,4 Kina 87,8 Sovjet 73,0 Indien 451 Övriga 107,8 Totalt 513,2

Kanske exporten minskar något, men nog rör den sig omkring 2,5 mrd rnk i framtiden också!

Men marknaderna är ju överfyllda — hur skulle finska producenter klara sig på dem — Det stämmer, men vi är i en unik situation. Hälften av vår export går till Sovjet. Leveransavtalen för köttprodukter till Sovjet löper 20—25 år framåt i tiden! Medan den övriga exporten bygger på hög kvalitet och inte stora kvantiter.

Så inte ens vårt licenssystem behöver ses över — Det är det bästa systemet för att trygga den egna produktionen. Men det är väl nog klart att vi går mot ett nytt system med importavgifter — det är trenden, men det tar tid. Inte blir det inom de närmaste fem åren, hoppas MTK:s Seppo Kallio.

Frågan är om det finns fog för sådan optimism på jordbrukarcentralen. Nu när jordbruket kommer med i nya GATT-rundan kommer det att få konsekvenser för Finlands jordbrukspolitik. Enligt Wahlroos är det i konsumenternas intresse att exportsubventionssystemet och importregleringen slopas.

Ambassadör Paavo Rantanen antyder rätt hårda förhandlingar när han skriver i Kauppapolitiikka “Vi kan inte undvika denna förhandiingsomgång, och vi kommer inte att komma undan den helt gratis. Framför oss har vi ett tufft spel, där de nordiska länderna måste se till att jordbrukets framtid säkras såväl i Finland som i Norden i övrigt”

Christian Sundgren 9

Produktiviteten ökar ständigt inom jordbruket och därmed den internationella konkurrensen, Effekten blir att länder med exportöverskott får en allt dyrare räkning att betala till de egna fjordbruksproducenterna. I diagrammet ser vi hur produktiviteten per amerikansk farmare ha ökat snabbt sedan 1970.

PANAM vs

FINNAIR

PanAm utmanar Finnair på Atlanten. Om PanAm får luftfartsstyrelsens positiva beslut i saken, inleder bolaget i april flygningarna till US med bottenbilliga PEXresor den första månaden — till New York för nästan hälften av Finnairs billigaste pris! PanAm har också fått grönt ljus för WorldPass-marknadsföring i Finland.

sser Leppänen, PanAm-direktör i FinAr gnuggar händerna: hans lill men kampglada stab har jobbat till sena kvällen sedan nyheten om bolagets initialerbjudande på Atlanten publicerades i dagstidningarna — Vi har efter tre dagar redan 104 bokningar för första och 91 för andra planet, myser han. — Första flighten är 28 april och sista departure med specialpriserna är 31 maj. Också de sista turerna i maj är näsan fullbokade.

Vilket knappast är att förundra sig över: priserna, som är turretur, är tex Helsingfors—New York 2 370 mk (må—to), till (eller från — specialpriser gäller också USA—Finland—USA) Miami, Florida 2 900 mk och till San Francisco 3 160 mk. För jämförelsens skull: Finnairs billigaste APEXpris på New York är 4 245 mk. Men PanAms priser gäller bara premiärmånaden — För att illustrera att priser är nånting relativt, kan vi ta en titt på hur långt man an flyga inom Europa för samma summa, säger Asser Leppänen. — Ta tex New York-priset: PEX-pris Helsingfors—Frankfurt— Helsingfors är 2 010 mk och till London 2 230 mk. Eller ta San Francisco-priset: billigaste flyget Helsingfors—Mönchen— Helsingfors, 6 dagar till 3 månader, är dyrare, 3 385 mk.

25 städer i USA

PanAms atlantflygningar är inte direkta — man mellanlandar I Oslo och London. Genom att initialerbjudandet samtidigt är i kraft i flera länder, kan man komponera resan individuellt, så att man exempelvis flyger Helsingfors—Miami—San Francisco — Stockholm.

— I USA flyger vi till tjugofern städer, säger Leppänen. — Det betyder att vi ocks 5/1986 FORUN,

VEM VINNER

PRISKRIGET I LUFTEN då vi flyger till USA till ”hormala” priser kan erbjuda kunderna billigare s k add on-resor till dessa städer inom USA.

Om sagda ”normala” prisnivå säger direktör Leppänen, att den skall ligga i samma storleksklass som Finnair, ”men aningen lägre i alla fall”. Därmed tar han livet av de elaka ryktena om Finnairs ”överhöga” priser, på Atlanten alltså: tvärtom lär just dessa rutter vara plågsamt olönsamma.

Ett segare rykte är att ruttpriserna inom Europa har bussig marginal, enligt ett oskrivet gentlemannaavtal mellan alla stora nationella bolag. Men det är en annan historia.

Så kan Leppänen inte motstå frestelsen att drämma till våra upprustande strejkgeneraler — Trettiofem timmars arbetsveckor — vilka lyxkrav! I USA har arbetsgivare och arbetstagare fått ta skeden i vackra hand för att klara sig. På PanAm har man nödgats tillgripa längre arbetstid, medan Eastern Airlines och TWA har sänkt lönerna med 20 procent. Men jobben är kvar…

“Världspass” | fick klarsignal

Asser Leppänen gräver i pappershögarna på bordet — I andra länder har vi redan lanserat vårt WorldPass, som är ett system för användaren — privat eller företag — att genom accumulerande flygmil spara ihop till förmåner: gratisresor eller rabatter.

PanAm har till luftfartsstyrelsen inlämnat en ansökan om tillstånd att lansera detta bonussystem i Finland. Leppänen erinrar sig att han inte frågat efter hur saken avancerat. Han slår numret till den tjänsteman som handlägger ärendet. Diskuterar, argumenterar, förklarar ännu en gång. Ser allt nöjdare ut. Lägger på luren.

— Vi fick ja! Så nu har Forum bevittnat detta historiska ögonblick. Återstår ännu finslipning av formuleringarna i samråd med konsumentombudsmannen.

WorldPass är alltså storresenärens mängdrahatt. Alla flygmil med PanAm räknas till godo som bonusmil.

— WorldPass-passageraren kan också samla miles på Republic Airways rutter, genom att bo på vissa Inter-Continental- eller Sheraton-hotell, och Hertz-biluthyrningar.

WorldPass årsavgift är 25 USD. De hopsamlade milen är inte ”personbundna”: rabatter och friresor kan överlåtas på annan person.

Finnair har redan flera år haft bonussystemet Finnair Frequent Traveller Plan i bruk för resenärer från USA till Finland. FFTP har varit mycket populär, men kan enligt Finnair inte av skattetekniska skäl marknadsföras i Finland.

— Vi blir först med att erbjuda finländarna denna förmån som deras eget nationella flygbolag inte brytt sig om att offerera dem, säger Leppänen. — Det tycker jag om!

Ragnhild Artimo €

PS Senaste vecka meddelade SAS sig flyga Stockholm—New York tur retur under maj för 2 336 mk (to). Kriget fortsätter. LJ

FINNAIR slår tillbaka innalr meddelade. senaste veck «— 4vå dagar efter SAS” utspe att bolaget tar upp kampen, (AT silöch SAS) egna vapen: ä iv erbjuder New York-flygningar 4 MIG i mäje— 2 990 mk, dyr änn men i alla fal… ik var att.vänfa ut SAS’ scha FJUTGN lägga St omen SR oväntad eller dramatisk —Jagfifinner (eRmelan wa

Utgiven i Forum nr 1986-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."