Utgiven i Forum nr 2015-02

Prognos 2032

av Torsten Fagerholm Forum 2015-02, sida 24, 26.02.2015

Taggar: Teman: framtiden

Prog

Placeringsverksa på tur, utan fakt mhet bygger inte och uthållighet.

TORSTEN FAGERHOLM TEXT

Xx Ur ett långsiktigt historiskt perspektiv har sparande i aktier utklassat annat småsparande, såsom bankkonton, obligationer och räntefonder. Som nybliven pappa slog mig tanken: vilka bolag, sektorer och geografiska marknader kan tänkas tillhöra vinnarna inom 18 år, för att trygga ett boägg åt min dotter år 2032 då hon blir myndig?

En väl fungerande aktiemarknad gynnar näringslivet och bringar exportintäkter som finansierar välfärdssamhället. Avkastning går hand i hand med risk: aktievärdet kan tillintetgöras av en konkurs, eller decimeras av en börskrasch.

Tidsperspektiv. På kort sikt, cirka ett till tre år, kan aktiemarknaden bete sig irrationellt. Liksom allt mänskligt beteende påverkas den av temperament, drömmar, girighet och rädsla. En placerare tvingas välja mellan

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2201 - PC 32

UTVALD. Just du har chans att vinna det finlandssvenska placeringsspelet som startar den 3 mars. Men verkliga placeringar kräver tålamod snarare än tur.

att äta gott (sträva efter hög avkastning) eller sova gott (ta låg risk).

Det är omöjligt att pricka in framtida tillväxt, vinster, råvarupriser och konjunkturer. Därför bör man investera i aktier på minst fem års sikt, helst betydligt längre.

De flesta finländare har ”lata” pengar på banken. Vill man låta pengarna jobba, utan att binda dem i fastigheter, antikviteter, konst, diamanter eller guld, så utgör börsen ett alternativ.

Som nybliven familjefar känns en diversifierad aktieportfölj som den mest förnuftiga långsiktiga placeringen.

Minneslista för medborgarkapitalisten: Framgångsrikt sparande och placerande handlar om att kontrollera transaktionskostnaderna och sprida riskerna.

Innehavet bör delas upp på 10-15 bolag, som verkar i 6 eller helst fler olika branscher. Cykliska och råvarukänsliga bolag brukar ha större utfallsrum, både uppåt och neråt.

Framgång stavas kunskap och självständigt tänkande: hårt arbete, rätt tajming oc en gnutta tur. Agera utefter egna målsätt ningar, bedöm så kal tiskt öga. Fondmarknade ade ”hetatips” med kri har exploderat sedan ti digt 1980-tal eftersom banker och förvaltare tjänar pengar viatecknings-, inlösnings- och förvaltningsavgifter.

Vill du placera i ett specifikt område utan inriktning på bransch kan du överväga en indexfond, utan förvaltare som försöker plocka fram aktier för din del. Genom att placera i genomsnittet av en specifik börs blir fonden en miniatyrkopia av marknaden, och avgifterna sjunker betydligt.

Vissa kameleontbolag lyckas byta skepnad utöver åren. Mitt bland all flockmentalitet och hajp finns sanna överlevare som sat sar på service och surfar på megatrender: en växande och åldrande befolkning som behöver hälsa och vård, urbanisering, lösningar på miljö- och klimatfronten. Tyvärr är de trygga, stabila och lönsamma kvalitetsbolagen som överlever förändrade spelregler och idkar generös aktieutdelning oftast dyra. Vem har sagt att goda råd vore billiga?

Utgiven i Forum nr 2015-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."