Utgiven i Forum nr 2015-02

Riktig lek ger mattehuvud

av Johan Svenlin Forum 2015-02, sida 28, 26.02.2015

kär borg ; VN TR

HANDS ON. Tuaregba

JOHAN SVENLIN TEXT

X Lek är den bästa formen av inlärning, visar en färsk studie vid Åbo Akademi.

Till alla er föräldrar som vill stimulera barnets intresse för matte: ni behöver inte rigga upp pekskärmar med pedagogiska program i lekparken! Ni kan lugnt låta barnen leka affär med kottar och stenar som handelsvara och valuta. Att bygga torn av klossar eller ösa sand med hink och spade vidgar och fördjupar deras uppfattning om tal, mönster och proportioner.

”Min undersökning visar att matematik ingår naturligt i barns traditionellalekar. Till exempeli sandlådan lär de sig urskilja volym, mängd och tyngd”, säger Kerstin Bäckman.

Hon disputerade i januari vid Åbo Akademi med sin doktorsavhandling Matematiskt gestaltandeiförskolan. Avhandlingen bygger på hennes videoobservationer av den dagliga verksamheten på förskolor i Sverige och på intervjuer med förskolelärare. Analysen utgår ifrån ett matematiskt och ett variationstekniskt perspektiv.

Kerstin Bäckman arbetar dagligen med blivande förskollärare på högskolan i Gävle. Där försöker hon påverka inställningen till matematik i positiv riktning.

”När kursen börjar har många förskollärarstudenter med sig negativa minnen av matematik från sin egen skoltid. Under kursens gång vänder det när de inser att matematik kan göras till något roligt”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2201 rn i Niger gör sina hemläxor på en ståldörr i stället för att spela på en pekskärm.

Pisa-panik. Begreppet förskola skiljer sig mellan Finland och Sverige. I Finland går barn på dagis upp till fem-sexårsåldern och sedan ett år i förskola innan skolstarten. I Sverige är dagvården styrd av en nationell läroplan och barnen går i förskola tills de börjar i förskoleklass som sexåringar.

”I den praktiska vardagen är det ändå ingen stor skillnad. I Sverige har man mer fokus på olika kunskapsområden och några av ledorden är lekfullhet, nyfikenhet, livslångt lärande. Läroplanen innehåller strävansmål, men inga direkta kunskapsmål”, förklarar Bäckman.

I Finland utbröt närapå en nationell panik när den senaste Pisa-undersökningen visade att vitappat en aningiplaceringarna. I Sverige har man ändå haft större orsak att oroa sig över landets låga Pisa-resultat. En del röster där har talat för att man borde sätta in matematikundervisning tidigt i förskolan.

”Jag tror inte att det står och faller med det. Finland har ju toppresultat trots att det inte finns en nationell läroplan för dagvården. Det viktigaste för den matematiska utvecklingen är att man ser till att nyfikenheten hos barnen bibehålls och att man som vuxen använder ett rikt språk med korrekta matematiska termer?”

När man som vuxen hör en diskussion mellan lekande barn kan man med fördel sparra dem med frågor och försiktigt styra resonemangen.

2

Vä å ; d är ”Det ska inte göras till någonlektion, snarare till ett samtal där barnen får komma fra till olika lösningar”

Undvik gratis-appar. Det sägs att upprepning är inlärningens moder, men Bäckman håller variationen högre i kurs.

”Variation behövs för att nyansera och vidga begrepp. För att förstå begreppet ‘katt” måste man möta olika former av katter i olika situationer, men också ha något konstant att hålla sig till. Det kan vara en utmaning för vuxna att variera eftersom barn ofta vill hålla sig till det de känner till”

Kerstin Bäckman har fokuserat sin forskning på traditionella lekar och bollspel, men hon tar inte avstånd från digitala pedagogiska läromedel.

”Nej, en pekplatta är ett redskap som kan få barnen att koncentrera sig på en uppgift. Det är upp till föräldrarna att se till att innehållet är bra. Man ska inte ladda ner program bara för att de är gratis. Det är bättre att betala för ett bra innehåll”

Och inget ersätter mänsklig dialog. Kanske det finns orsak att komma ihåg hur Albert Einstein uttryckte det här med uppmärksamhet och intellektuell stimulans i sitt kända citat ”Om du vill att dina barn ska bli intelligenta, läs sagor för dem. Om du vill att de ska bli ännu intelligentare, läs ännu mer sagor för dem?”

Utgiven i Forum nr 2015-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."