Utgiven i Forum nr 2015-02

Skepticismen mot vetenskapen ökar

av Leif Bergström Forum 2015-02, sida 26-27, 26.02.2015

[caption id=“attachment_6454” align=“alignnone” width=“220”]Absurt. Att gräla om vetenskap med religiösa argument är ungefär lika meningsfullt som att dansa om arkitektur. Absurt. Att gräla om vetenskap med religiösa argument är ungefär lika meningsfullt som att dansa om arkitektur.[/caption]

I USA råder stora meningsskiljaktigheter mellan vetenskapsmän och vanliga människor i en rad avgörande frågor. Religion är inte den enda orsaken.

Uppfattningarna går isär vad gäller allt från grundläggande frågor som Darwins utvecklingslära, Bibelns skapelseberättelse och universums födelse i Big Bang, till politiskt aktuella frågor om klimatförändring, risken med genetiskt modifierad mat samt påståendet att vacciner framkallar autism.

Det visar en färsk opinionsundersökning genomförd av PEW Research Center som ställde identiska frågor till en grupp av 2 002 slumpvis utvalda amerikaner och till drygt 2 700 vetenskapsmän som är medlemmar av the American Association for the Advancement of Science.

Sammanställningen av svaren ger en slående bild av klyftan i världssynen mellan den vetenskapliga världen och gemene man.

Evolution. Hela 98 procent av de utfrågade forskarna är övertygade om att människan utvecklats genom historien. Också bland icke-vetenskapsmän omfattas den uppfattningen av en majoritet av de utfrågade, dock enbart 65 procent.

Det betyder att en tredjedel av amerikanerna anser att människan helt plötsligt uppenbarade sig i nuvarande form.

Alan Leshner, verkställande direktör vid American Association for the Advancement of Science, påpekar att tidigare undersökningar visat att människors grundläggande värderingar och religiösa övertygelse ofta väger tyngre än aldrig så entydiga vetenskapliga rön då det gäller den personliga världssynen.

Resultatet av den senaste undersökningen belyser också att forskare ofta misslyckats att effektivt marknadsföra sitt arbete och nya rön.

Socialvetare och politiska bedömare hävdar att fastän en stor grupp av väljarna avvisar Darwins utvecklingslära och Big Bang, kan de politiska effekterna trots allt förbli begränsade.

Tro kontra vetande. Till en del är detta ett typiskt amerikanskt fenomen där religiös tro väger tyngre än vetenskapliga rön även bland en del medborgare som är relativt vetenskapligt bevandrade. Av politiskt känsligare art är åsiktsklyftan när det gäller klimatförändring.

Bland vetenskapsmän säger sig 87 procent vara övertygade om att växthuseffekten i huvudsak orsakas av mänsklig aktivitet. Samma uppfattning hyses av exakt hälften av de utfrågade som inte är vetenskapare. I den gruppen svarar 23 procent att de höjda medeltemperaturerna är resultatet av naturligt förekommande svängningar, medan 25 procent hävdar att det inte finns några säkra bevis i endera riktningen.

Sådana uppfattningar, påpekar politiska observatörer, minskar naturligtvis trycket på beslutsfattare att vidta några åtgärder över huvud taget.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Leif Bergström text

Utgiven i Forum nr 2015-02

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."