Utgiven i Forum nr 1970-19

Programpolitik - utan klar målsättning

Forum 1970-19, sida 05, 02.12.1970

Taggar: Teman: radio- och tv-program

FORU 2 12 1970

Forum 19/70

Programpolitik — utan kla målsättning

Under den senaste tiden har kritiken mot radiobolagets förvaltning och administration varit mycket stark. Man har talat om ett konkursbo som man försöker rädda genom att höja aktiekapitalet. Allmänheten har reagerat mot en höjning av licensavgifterna.

Vi har inte för avsikt att i detta sammanhang gå närmare in på dessa frågor. Vi blir i väntan på den rapport som -konsulterna inom kort ger angående radiobolagets förvaltning.

Det intresserar oss mera hur hela programpolitiken kommer att utformas på 70-talet. Vi vill veta om man i stort sett har samma målsättning som hittills. Om man tar som utgångspunkt för en diskussion om programpolitiken den statistik som visar hur man utnyttjat sändningstiden under årets första fem månader kan man inte låta bli att fråga sig vilken målsättning vi har med hela denna programverksamhet.

Radioprogram (alla stationer) 1. 1.—31. 5. 1970 (sändningstid i timmar):

Konst 250 Vetenskap 259 Samhällsprogram 574 Näringslivet 113 Politik 123

Idrott 139

Religiösa inslag 276 Musik 3131 Underhållning 230 Nyheter, aktualitetsprogram 1073 Barnprogram 16 Över hälften av all sändningstid sköts av musikradion. Nyheter och aktualitetsprogram är på andra plats. Samhällsprogrammen har fått en total volym på över femhundra timmar.

Det är självklart att man kan göra många frågör i detta sammanhang. Varför ägnar man näringslivet endast tjugo timmar per månad. Bör inte vetenskapen och tekniken få en större plats i programverksamheten? Bilden blir ingalunda bättre när man sedan anlyserar motsvarande statistik för TV.

TV-program 1. 1.—31. 5. 1970 (timmar):

Filmer 491

Nyheter, aktualitetsprogram 254 Samhällsprogram 176 Vetenskap 79

Näringslivet 23

Idrott 110

Musik 111

Politik 48

Konst 30

På TV-sidan dominerar helt filmprogrammen. Näringslivet har här fått endast 23 timmar.

Man har den känslan att en klar målsättning i programpolitiken saknas. Statistiken talar sitt tydliga språk. Om. vi ytterligare bedömmer de olika programmen efter sitt värde vore väl denna timstatistik ännu värre.

Om vi erkänner att TV idag är en.maktfaktor att räkna med bör vi omedelbart ompröva den nuvarande fördelningen av sändningstiden. Vi bör eftersträva en vuxenutbildning som ger en god inblick i samhällets olika frågor. Vi bör ägna mera tid åt allmän information i tekniska och ekonomiska frågor.

Diskussionen om programpolitiken bör nu åter bli aktuell. Målsättningen bör klarare definieras. Denna statistik vi här presenterat bör vara en god utgångspunkt för denna diskussion. OO

MÄKA Ne NESS

Utgiven i Forum nr 1970-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."