Utgiven i Forum nr 1991-02

Projektexport vår räddningsplanka

av Christian Schönberg Forum 1991-02, sida 13, 07.02.1991

Taggar: Teman: export

Finska företag har mångårig erfarenhet av byggprojekt i Sovjemnionen, vilket bl a

P roj ektexport FART ferer en r 0 vår räddningsplanka

Text: Christian Schönber verantörsfrågor dominerar verk samhetsbilden för Finlands Utrikeshandelsförbund i det återförenade kraftiga tyska riket.

Inom förbundet arbetar man för högtryck på att utnyttja alla till buds stående möjligheter att stärka den finska industrins ställning på den tyska marknaden. Förutom handelssekreterarnas dagliga strävanden satsar man allt mera på tema- och imagebetonade kampanjer. ”Frisches Finnland” och ”Innovatives Finnland” för att nämna ett par exempel. För nästa år har män redan projekterat en mera allmänt betonad informationskampanj i stil med den nyss internationellt uppmärksammade och prisbelönta infodriven i Frankrike år 1988. För närvarande påbörjas en motsvarande satsning i Spanien.

De finska företags- och industrisektorerna är för närvarande fysiskt representerade i Tyskland via sina drygt 300 dotterbolag. Flertalet sysslar enbart med försäljning och marknadsföring. De direkta produktionsanläggningarna är däremot i minoritet. Ån så länge. Mycket beror på kommande regeringars förmåga att uppehålla intresset och de ekonomiska förutsättningarna för finsk industri att fortsätta produktionen i hemlandet.

fortsättning på sid 22

S amarbets-, projekts- och underle F RUN, 2/1991

Delar av Finlands byggindustri lägger för tillfället ned stor energi på att i samarbete med tyska företag offerera bostadsbyggen i Sovjet. Bostäderna reserveras för hemvändande sovjetiska soldater från det forna DDR.

Direktör Jan Eklund till vänster är tillsammans med avd.chef Heikki Savolahti ense om att framtida exporttillväxt går via projektsamarbete med utländska partners.

Finland bör söka sig till de tyska delstater där förutsättningarna för projektsamarhetet är Som störst.

13

Utgiven i Forum nr 1991-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."