Utgiven i Forum nr 1980-08

”Projektfrakter” till Mellanöstern sporrar nya Mideastcargo

av Sixten Johansson Forum 1980-08, sida 24-25, 07.05.1980

”Projektfrakter” till Mellanöster sporrar nya Mideastcargo

Sedan början av mars opererar ett nytt joint-venture företag, den senaste formen av nordiskt samarbete, med en fraktlinje mellan europeiska kontinenten och hamnarna i Persiska viken. Mideastcargo, det nya svensk-finländska samrederiet, kommer att bli en svår medtävlare i den benhårda konkurrensen om trans porter till Mellanöstern.

e Det är fråga om finländska rederiet Oy Finnlines Ltd och svenska OT Express Line, som hör till Johansson Gruppen, vilka på fifty-fifty basis grundat den nya Mideastcargo-linjen. Båda rederierna har tidigare trafik på Mellanöstern, men nu här man slagit samman sina linjer mellan Europa, Persiska viken. Pakistan och Indien.

Att vi slog ihop våra påsar är i sig ingenting ovanligt, säger Juha Lanu, VD för Oy Finnlines Ltd, tvärtom är dylika rationaliseringsåtgärder — också, som i vårt fall, mellan konkurrenter — rätt vanliga både inom sjöfarten och på andra områden. Genom Mideastcargo kan vi erbjuda ett modernt och mångsidigt tonnage, samtidigt som vi delar jämnt på kapital- och resultatrisker. Konkurrensen på marknaden är hård och riskerna därefter. Men de stora fraktmängderna lockar.

AR, SE ro-ro-ramperna i aktern på fartyget.

24

Last om byggmateria — Det som närmast föresvävar oss är s k ”projektfrakter”, d v s laster som främst består av byggnadsmaterial, livsmedel o a förnödenheter till de talrika byggprojekt på Arabiska halvön som uppförs av europeiska och amerikanska projektexportörer. Det svarta guldet, oljan, ligger förstås också här bakom det hela, men bara indirekt, för oljefrakter har vi inte tänkt börja konkurrera med, säger Juha Lanu.

1] medeltal ett fartyg per dag avseglar i detta nu från Antwerpen, Rotterdam och Hamburg med destination Mellanöstern. Laster finns m a o, men konkurrensen är hård. Den ska Mideastcargo nu uppta med de fem fartyg man sätter in på linjen. Finnlines bidrar med tre fartyg av s k superliner-klass och OT Express med två ro-ro-fartyg. Superliner-fartygen är kombinerade stycke rates Express med stäven mot Arabiska halvön. Observera de stora (bärkraft 500 ton gods- och containerfartyg på dryga 14 200 tdw. Fartygen kan lastas på tre sätt: med bommar (lo-lo), genom sidoportar (truck-to-truck) och genom akterporten (ro-ro). Dessutom är fartygen utrustade med specialtanker för transport av bl a växtoljor och kemkalier.

OT Express Lines ro-ro-fartyg går på 15 000 idw vardera, och lämpar sig speciell väl för de varierande hamnförhållandena på destinationsorterna på grund av sin mångsidighet och flexibilitet. Av samma anledning har man redan nu planer på att utöka flottan med just ro-ro-fartyg.

Matartrafik via Rotterdam

Hamburg, Immingham, Rotterdam, Antwerpen och Livorno är lastningshamnarna för Mideastcargos fartyg. Förbindelserna till övriga hamnar i Eu Modernt och mångsidigt tonnage och delade risker ger VD Juha Lanu förtroende för Mideastcargo.

FORUM 8/8 ropa sköts med Roto Lines och Finnearriers fartyg. Lasterna från Finland till Mellanöstern går som matartrafik via Rotterdam. Destinationshamnarna i

Persiska viken är Dammam, Abu Dhabi, Umm Said, Kuwait, Karachi i Pakistan och Bombay i Indien. Finnlines roro-fartyg Ms Finnorient sköter matartrafiken mellan de två sistnämnda hamnarna och Khor Fakkan på arabiska halvön.

mellan Europa och Persiska viken.

Till verkställande direktör för det nya Mideastcargo har utnämnts Willem Brinkman, som tidigare har varit direktör för Finnlines Overseas. Mideastcargos kontor har fått sitt säte i Hamburg.

Finnlines och OT Express Line har för övrigt redan ett samrederi från tidigare, Atlanticargo, som seglar i linjetrafik med ro-ro-fartyg mellan Europa och Mexikanska Golfen.

Sixten Johansso r EE SP TR

M/S Finnsailor, en av Finnlines tre superliners som sedan början av mars seglar i linjetrafik

Bröderna Johansson

Johansson Gruppen, dit Mideastcargos svenska part OT ExpressLine hör, ägs av två bröder Johansson och är med i det mesta som gäller sjöfart, och en hel del annat dessutom $ OT Rederidena, som sköter själva sjötransporterna, omfattar förutom de två tidigare omnämnda roro-fartygen flera s k multipurposetankfartyg som förutom oljor och bränslen transporterar bitumen, syror, kemikalier, växtoljor.

9 Wallhamn Ab äger en hamn med samma namn och erbjuder full service i allt från landtransporter och speciallager till experter för tullklarering och specialister på farlig laster.

€ I Oskarshamn har Johansson Gruppen ett skeppsvarv där man bygger ro-ro- och tankfartyg på upp till 40 000 tdw. Varvet har dessutom specialiserat sig på rostfria tankar för syratransporter och upphettade kärl för transport av bitumen och flytande svavel.

9 AB Olje-Energi importerar, lagrar och distribuerar oljor och bränslen. Företagets depå i Göteborg har en kapacitet på 65 700 m3, och med de andra små depåérna runt om i södra Sverige har man en lagringskapacitet för flytande bränslen på sammanlagt 132 400 m3. Dessutom äger företaget ett antal servicestationer i södra Sverige. OO

NY BILTRANSPORTRUTT LAHTIS-LENINGRAD-MOSKVA

Avtale om den nya, viktiga fraktrutten, som betjänar bägge ländernas näringsliv, ingicks i Moskva den 14 februari 1980 mellan

Oy Huolintakeskus Ab och organisationen Sovtränsavto, som svarar för Sovjetunionens internätionella biltransporter.

Denreguljära tidtabellsenliga linjetrafike som sker varje vecka i båda riktningarna med bägge avtalsparternas transportmateriel, startade den 7 mars 1980. Trafiken kommer att omfatta bl.a. följande.

Styckegods, full last samt Finnish Garment Service

Toch med det nya samarbetsavtalet förbättras sålunda ytterligare Huolintakeskus redan dessförinnan mångsidiga transportservice mellan Finland och Sovjetunione ov HUOLINFYARESKUS AB Sd

Våra biltransporter iFinland är koncentrerade tilllahtis

Huolintakeskus moderna terminal i Lahtis fungerar som ruttens ena ändpunkt. Uppsamlings- och distributionstransporterna i hela Finland sköts centraliserat genom den, likaså den egentliga linjetrafiken till Sovjetunionen. På terminalområdet finns dessutom bl.a. stadens allmänna tullager samt en avdelning av Finnish Garment Service.

”Transporter enligt alla leveransvillkor innebär, att det nu löhar sig för varje exportoch importföretag, som har att göra med Sovjetunionen, att ta kontakt med Huolintakeskus. På vår Sovjetavdelnin i Helsingfors (tel. 90-75 621) eller i Lahtis (tel. 918-37 871) får du veta mera om den nya linjetrafikens fördelar, om tidtabellerna osv. Adresserna är Box 405, 00101 Helsingfors 10 — respektive Sopenkorvenkatu 14 15800 Lahtis BO.

Sovliansavlo &

Utgiven i Forum nr 1980-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."