Utgiven i Forum nr 1988-08

Rauma-Repolas packisprogram

av Ragnhild Artimo Forum 1988-08, sida 59, 05.05.1988

Taggar: Teman: forskning

Ålla transporter från fartyget till baserna sker med helikopter — fartygen kan inte ens om “sommaren” nå närmare än 20 km från forskarstationerna.

Den sovjetiska forskarbasen Leningradskaj

Rauma-Repolas PACKISPROGRAM

Text: Ragnhild Artimo

Nära Antarktisstationen Russkaja fick Rauma-Repolabyggda Akademik Fedorov göra 80 ”attacker” för att komma igenom ett 20 km brett packisfält. Ibland avancerade fartyget bara tio meter i taget. RR- och VTTforskare var med på färden för att utök finländsk is-know-how.

ära sju veckor (med start 30 januari från Wellington) tillbringade RaumaRepolas och Statens tekniska forskningscentral VTT:s forskarteam ombord på av R-R senaste år levererade forskningsfartyget Akademik Fedorov som ”fullvärdiga expeditionsmedlemmar”. — Fartyget — tillhör Sovjetunionens Hydrometeorologiska stats kommitté och är flaggskepp för Sovjets sju

FÖRUN, 8/198 forskningsbaser på Antarktis. Förutom Akademik Fedorov sköter ytterligare sex fartyg underhåll och service för stationerna, Expeditionsplanen beskrevs i Forum 3/88 — avvikelse från rutten på Forums karta är att Akademik Fedorov utöver Leningradskaja och Russkaja även besökte basen Bellingshausen.

Det finländska teamet bestod av Matti

Artiklar om Antarktis har tidigare publicerats i Forum nr 1188 och nr 3188.

Haapanen och Mikko Javanainen från Raumovarvet, Seppo Kivimaa och Jukka Vuorio rån VTT, och fotograf Markku Korpi-Hallila (som alltså tagit Antarktisbilderna på denna sida).

”Pingviner” och pingviner Sovjetunionens forskarsatsningar på Antarktis är massiva — totalt handlar det om runt ettusen personer, På forskarbaserna arbetar cirka 300 personer året runt. Bemanningen — populärt kallade ”pingviner” — byts ut en gång per år.

Den sovjetiska forskarfartygsflottan sköter service och förrådspåfyllning till baserna under den korta antarktiska sommaren — vår midvinter. Inte ens i dessa ”milda” förhållanden når fartygen ända fram till baserna — t ex Leningradskaja är dessutom belägen på en 300 m hög isbrant — utan de sista ca 20 km sker transporten per helikopter.

Fyra arter ”riktiga” pingviner, stora kejsarpingviner, hakbands-, Papua- och Adelie fortsättning på s 64

Kejsarpingviner invid basen Russkaja — obotligt nyfikna och orädda.

Forskarmöte ombord på Akademik Fedorov, från vänster Mikko Javanainen, R-R; Seppo Kivimaa och Jukka Vuorio, VTT, de sovjetiska forskarna Michail Kuznetsov, Boris Svistunov och Vladimir Lihomanov; samt Matti Haapanen, R-R.

59

Utgiven i Forum nr 1988-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."