Utgiven i Forum nr 2007-01

Reklam är en storindustri

av Pia Grahn-Brikell Forum 2007-01, sida 31, 31.01.2007

Taggar: Teman: reklamer

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

Pia Grahn-Brikell är vd för Sveriges Reklamförbund.

Reklam är en storindustr ”En bra utbildning är din viktigaste investering”. Det brukade pappa säga åt mig när jag klagade på för mycket läxor när jag gick gymnasiet i Karleby eller när studierna på Åbohanken var extra krävande.

Jag visste att han hade rätt men hade självklart svårt att erkänna det alla gånger. I dag vet jag att det är så. Jag hade aldrig fått jobbet som vd för Sveriges Reklamförbund utan en gedigen akademisk plattform att stå på - även om den verkliga yrkeskunskapen är lika avgörande,

Jag har dessutom alltid trott på att man ska nischa in sig och bli specialist. Så efter studier iinternationell marknadsföring på Åbohanken, läste jag en kandidatexamen i journalistisk på Stockholms Universitet. Målet var att bli en välutbildad ekonomijournalist med reklam och marknadsföring som specialitet.

Så blev det också. I tio år har jag jobbat som just ”reklamreporter’ som man kanske slarvigt kan kalla det. Visserligen testade jag att vara mer allmän ekonomijournalist under två korta pass, först på Hufvudstadsbladet och senare en sommar på TV-Nytt. Men vill man enbart skriva om reklam och marknadsföring — på sitt modersmål — så fanns det inga öppningar för mig i Finland,

I Sverige däremot har min specialisering varit intressant. Längst har jag varit på Bonnierägda Resumé, Nordens största branschtidning för reklam- och mediebranschen, Senast var jag med och drog igång reklambevakningen på Dagens Industri, även det en Bonniertidning. Den läses inte bara av marknadsförare i Sverige utan i hela Norden. Det nordiska perspektivet har också varit min hjärtefråga och därför har jag aktivt arbetat för att lyfta in det i tidningen. Därför har jag med extrastort intresse bevakat företag som är nordiska eller som ser Norden som en enda hemmamarknad.

I reklamsammanhang är dock Sverige den klart lysande stjärnan i Norden. Flera av våra 250 medlemsbyråer tillhör faktiskt världseliten. Inte minst Forsman & Bodenfors, Lowe Brindfors och Farfar är Stockholmsbyråer som år ef Ett större utbyte mellan reklambyråer i Norden gynnar oss alla. Fler annonsörer ter år lyckas attrahera inte bara blir nordiska.

svenska och nordiska kunder, utan även internationella,

Det skapar nya jobb och bidrar till tillväxten i svenskt näringsliv. Vi, Sveriges Reklamförbund, är övertygade om att marknadsföring, när den är genomtänkt, relevant och väl genomförd, är en oerhört viktig investering. Inte en kostnad, som många företag verkar tro — inte minst i en lågkonjunktur.

I Sverige är detta en stor industri. Bara under förra året investerade svenska företag över 60 miljarder kronor i media. Då är det fel att kalla reklambranschen för ”bransch” när det handlar om en industri som omsätter stora pengar, skapar jobb och som håller ångan uppe i en vital och välmående marknadsekonomi. Det är en sanning som gäller oavsett om man bor i Sverige eller Finland, eller någon annanstans.

Inom det nordiska är det viktigt att fokusera på likheterna, och på så sätt skapa en allt mer gränslös hemmamarknad, Många företagsfusioner är inne på samma linje. Telia Sonera, Nordea, Cloetta Fazer, Tieto Enator är några exempel. Detsamma gäller för den nya börslistan med bolag noterade i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Den nordiska börslistan väntas öka antalet affärer över gränserna. Samtidigt hoppas man att Norden blir en attraktivare marknad för internationella investerare.

På samma sätt resonerar jag också som nybliven vd för Sveriges Reklamförbund. Jag tror på ett ökat samarbete över gränser, var de än må finnas, Bara i Sverige är skillnaderna mellan olika regioner fortfarande så stora att vi behöver en bättre dialog mellan marknadsförare i Stockholm, Skåne och Norrland för att på så sätt skapa ett mer gynnsamt klimat för investeringar i reklam och marknadsföring.

Detsamma gäller länderna emellan, framför allt i Norden. Ett större utbyte mellan reklambyråer i andra nordiska länder gynnar oss alla. Speciellt med tanke på att allt fler annonsörer blir nordiska, Och ju fler vi är, desto större genomslagskraft kan vi få. Då krävs det att vi är smarta, flexibla och generösa mot varandra, Att vi ser och förstår likheterna, men även olikheterna.

En bra och gedigen akademisk utbildning underlättar. Pappa hade rätt. Kunskap är makt. a

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."