Utgiven i Forum nr 2007-01

Solen går ner överkonservatismen

av Leif Bergström Forum 2007-01, sida 22-23, 31.01.2007

Taggar: Personer: George W Bush Teman: politik

o = 2 & & 3 2 na

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

VARLDEN: USA

Solen går ner över konservatismen

De politiska vindarna i Washington har vänt. Den nya demokratiska majoriteten i kongressen har börjat driva sitt program. Republikaner utmanar öppet sin partibroder, president GEORGE w BUSH, och håller honom ansvarig inte bara för höstens valförlust, utan också för situationen i Irak.

NYTT HEM FÖR DEMOKRATER.

Genom att noga välja debattfrågorikongressen har demokraterna skaffat ett försprång inför nästa presidentval.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

LEIF BERGSTRÖM TEXT

X Sedan 1980-talet har amerikansk politik dominerats av en koalition av fundamentalistiskt kristna och konservativa. Dess framgång har nått sin höjdpunkt under president GEORGE w BUSH. Här framträdde en nyfrälst ledare som talade om sina samtal med Gud, motsatte sig aborter, äktenskap mellan homosexuella och forskning med stamceller från mänskliga foster.

Redan som guvernör i Texas hade han visat sin tro till öga-för-öga-devisen genom att låta avrätta fler fångar än någon annan guvernör. Efter terrorattackerna år 2001 lät han sina utrikespolitiska ideologer övertyga honom om att afghaner och irakier skulle välkomna amerikanska styrkor som befriare och att demokratins evangelium skulle spridas likt en löpeld över Mellanöstern.

Utanför presidentens innersta krets hånas nu sådana drömmar som fåfänga och naiva. Också bland republikaner som ännu stöder presidenten saknas nu övertygelsen. Deras position grundas mer på uppfattningen att alternativen är ännu sämre.

Presidentens opinionssiffror ligger kring rekordlåga 30 procent. Stödet för den tills nyligen republikanska kongressen var än svagare. Samtidigt har demokraternas axlande av ansvaret på Kapitolium hittills mottagits med sådan optimism att politiska bedömare undrar om förra höstens val signalerade slutet på den konservativa eran.

Offrar hjärtefrågor. Redan under sin första vecka röstade det demokratiska representanthuset för stamcellsforskning.Observatörer konstaterar samtidigt att demokraterna hittills noga valt i vilka frågor de vill utmana presidenten. Bush har stöd av opinionenisitt motstånd mot homosexuella äktenskap, och opinionen är mycket jämnt kluven i abortfrågan. I ingendera frågan väntar bedömare en direkt utmaning mot Vita Huset.

Ledande demokrater inser att de står inför en delikat balansgång mellan sina partitrogna — som väntat så länge på nya liberala reformer —- och de oberoende väljare, utan vars hjälp de inte kan vinna presidentvalet om två år.

”Vi måste fokusera på den amerikanska genomsnittsfamiljen och vända intressegrupperna ryggen, antingen de hör hemma till vänster, till höger, eller i mitten. Det är e ny värld och den kräver nya lösningar, inte de gamla demokratiska eller republikanska patentmedlen”, sade New York-senatorn CHARLES SCHUMER.

Utmanas av de egna, Republikanerna har ett helt annat problem: George W Bush. Han är nu så impopulär att politiker med ambitioner för år 2008 undviker att förknippas med honom. Enligt republikanska kongressledamöter har han nu själv accepterat sin omedelbara situation — men det har fått honom att än mer inrikta sig på förhoppningen att historien ska se honom mer positivt än hans samtida. Han har ofta nämnt HARRY TRUMAN som förebild, en president som lämnade ämbetet med svaga opinionssiffror, men som sedan fått upprättelse.

Enrepublikansom sökerennydefinitionav sinplats på den politiska skalan är den kaliforniske guvernören ARNOLD SCHWARZENEGGER. Vid ceremonierna här i Sacramento i samband med inledningen av Schwarzeneggers andra ämbetsperiod ijanuari, utmanade han direkt Bush-administrationens ideologi på två avgörande punkter » En ny offentlig sjukförsäkring införs för de kalifornienbor som inte är försäkrade genom arbetsgivarna. Dessutom skulle dennareform delvis bekostas av en ny skatt på sjukhusens och läkarnas inkomster.

» Att ytterligare flytta fram Kaliforniens position som miljöpionjär i USA. Han förklarade att ”den federala administrationens inställning till växthusgaser måste förändras”.

Också ekonomin belastar. Bush utsätts för kritik från alla flyglar inom det egna partiet. Fiskalt konservativa republikaner har redan tidigare kritiserat hans rekordstora budgetunderskott och fruktar att löftet om en balanserad budget, som traditionellt varit en republikansk valfråga, kanske redan glidit över till det demokratiska lägret.

Faktum är att republikanen RONALD REAGAN aldrig fick kontroll över underskotten. Det gjorde inte heller hans efterträdare, GEORGE BUSH den äldre. Det var först med demokraten BILL CLINTON i Vita Huset som underskotten utraderades och USA till och med opererade med överskott! De utplånades raskt under den nuvarande presidenten.

Annons

Algol

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."