Utgiven i Forum nr 2007-01

Tillverkningslandetinte längre lika viktigt

av Henric Borgström Forum 2007-01, sida 24-25, 31.01.2007

Taggar: Orter: Sverige Teman: ekonomi

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

VARLDEN: NORDEN

Tillverkningslande inte längre lika viktigt

Begreppet svensk kvalitet håller på att försvagas. De stora industriföretagen utgår frå att det inte ska finnas någon kvalitetsskillnad mellan produkter som tillverkas i Sverig eller utomlands.

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

X Entidigare trend som i dag verkar vara helt ute är det genom många årtionden omhuldade kvalitetsbegreppet “Made in Sweden! I en globaliserad värld är det färre storsäljande produkter som förknippas med Sverige. Allt fler tillverkare utgår från att de knappast har något att vinna på att inpränta det svenska ursprunget.

De båda svenska personbilstillverkarna till exempel är så hårt knutna till sina amerikan ska ägare, voLvo till FORD, SAAB till GENERAL MOTORS, att de blivit allt mer standardiserade i par med ägarnas många andra bilmodeller. Tidningen ny TEKNIK (som ägs av finländska TALENTUM) påpekar också att ingen kan se om en Volvo är tillverkad i Göteborg eller belgiska Gent. De ska ha exakt samma kvalitet.

Kullagerfabriken skF hävdar: ”Vi vill undvika begreppet svensk kvalitet. Made by SKF in China ska stå för samma kvalitet som Made by SKF in Sweden?”

Utländska livsmedel duger lika bra. Köp svenskt är inte längre gångbart. Det har de svenska jordbrukarnas organisationer dyrt fått lära sig. När importen av livsmedel från andra EU-länder blev fri i samband med inträdet i gemenskapen försökte till exempel deras stora slakteriföretag med det välkända varumärket scAN som konkurrensfördel framhålla att köttet är svenskt. Men det var dyrare kött. Hela den konsumtionsökning av kött som Sverige har haft sedan inträdet i EU och mer därtill har därför tagits av utländska konkurrenter.

Nuhar bönderna efter mer än 2 000 förlo SAMMA STANDARD.

Produktionsorten ska inte spela någon roll för kvaliteten på de kullager som tillverkas av svenska SKF.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 200 rade jobb och hundratalet miljoner euroiförluster tröttnat på sitt slakteriföretag sSwEDISH MEATS och sålt det till finländska börsbolaget HK RUOKATALO. Det blev troligen dödsstöten för den omoderna kampanjen att köpa svenskt.

Konsumenten ökar sitt inflytande. Det ligger väl helt i tiden att den amerikanska tidskriften Time tillägnade sitt nyårsnummer åt nät surfaren. Via nätet har makten alltmer kommit att flyttas från företagen till konsumenterna. Inte bara genom att handla på nätet, snarare genom möjligheterna att jämföra varor, att kasta sig in i debatter, att sprida egna budskap utan att behöva fråga etablerade medier om hjälp med publicering.

Det gemensamma är att etablissemanget allt mer tappat kontrollen. Den äldre generationen haridag ännu mindre koll på vad ungdomen tar sig för. Inträdesbiljetten till affärs världen är inte längre kostnadskrävande investeringar. Den kan helt enkelt vara en blogg för några tiotal euro i månaden.

Att ringa gratis via SKYPE också med mobiltelefoner lär ta fart när både NoKIA och SONY ERICSSON under första kvartalet lanserar nya avancerade mobiler. Hur de storateleoperatörerna ska manövrera för att klara intäktskällorna ligger i öppen dag.

Menaatt ringa gratis via dator och mobil är bara en av många nya trender inom telekom och internet. Med stormsteg tar begreppet “webb 2.07 plats i det allmänna medvetandet. Här skapar användarna själva innehållet i databasen -— de skriver artiklar, bidrar med fakta exempelvis till uppslagsverket wiKiPEDotA, de fotograferar och spelar in filmer, de är med i nätverk där “vänner på nätet” utbyter tips om restauranger och hotell, förmedlar jobb och allt annat som tänkas kan i ett kamratgäng. Det är den nya digitala demokratin, som Time beskriver som ett massivt socialt experiment.

Det svenska veckomagasinet VECKANS AFFÄRER har i jul- och nyårsnumret inventerat nya trender och funnit fler maktskiften än tidigare i näringsliv, politik och samhället i övrigt. Storkapitalet har försökt hänga på de nya strömningarna och snabbt betalat miljardbelopp för att varamed. Amerikanska eBay köp te Skype för mellan 2 och 3 miljarder euro beroende på hur det går framöver. GOOGLE som kom ut på börsen för något år sedan betalade 1,3 miljarder euro för ettåringen You TuBE där användarna lägger ut sina filmklipp på nätet. ERICSSON inledde i december samarbete med NAPSTER om att bland annat ladda ned musik till både datorn och mobilen samtidigt.

Hetaspel. Hemdatorerna har fått fart på speldjävulen. Flera av de nya IT-företag som sat sat på nätpoker har blivit börsvinnare. När främst unga grabbar sätter sig i skulder som knappast kan betalas med vanliga löner har spelverksamheten blivit ett socialt problem.

Svenska staten har svårt att bestämma sig för en spelpolitik, vilket inte underlättas av att det stora statliga bolaget SVENSKA SPEL drar in miljarder kronor på spelflugan. Bolaget har tvingats vara med och finansier behandlingshem för spelmissbrukare. Även mer harmlösa sällskapsspel har fått luft under vingarna.

Volvo lägger ned biogas. Miljöbilar är en trend som slagit igenom på allvar det senaste året. Därför väckte det många protester när Volvo meddelade att man slutar tillverka bilar som går på biogas. Anledningen sades vara bristen på tankställen som medfört att Volvo sålt långt färre bilar än beräknat. Företaget koncentrerar sig därför på etanoldrivna bilar.

Menetanolen hartrots subventionertidvis blivit dyrare än bensindrift. Frihandelsvänner har gått till attack mot EU:s skyddstull för importerad etanol. Från Brasilien skulle den kunna importeras till avsevärt lägre pris än den svenska baserad på spannmål från Norrköping eller ved från Örnsköldsvik eller planerna på sockerbetsetanol från Skåne.

Annons Amo ”Inträdes- Anderso biljetten till affärsvärlden är inte längre kostnadskrävande investeringar.”

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."