Remarkabel värdestegring i isländska snabbväxare

av Henric Borgström Forum 2007-07-08, sida 34-37, 30.08.2007

Taggar: Bolag: Stramur & Kaupthing Bank Personer: Björgólfur Thor Björgólfsson & Sigurdur Einarsson Orter: Island Teman: investeringar

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 28007

Remarkabel värdestegring tisländska snabbväxare

Under några få år har en handfull isländska finans- och bankgrupper köpt in sig i bolag i de mest skilda branscher i hela

Norden och Storbritannien. Den isländska offensiven hålle snarare på att trappas upp än tappa fart. Varifrån kommer alla pengar på öriket med strax över 300 000 invånare?

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

X Isländska finansgruppen ExISTAs köp av 5,6 procent i norska STOREBRAND mitt i sommaren kan vara ett stort steg mot en strukturförändring av den nordiska försäkringsbranschen.

Exista kontrollerade redan innan köpet 20 procent av Storebrand och äger 20 procent av finländska saMPo, somi sin tur är helägare till Nordens största sakförsäkringsbolag iF med 3,6 miljoner kunder, 6 600 anställda och expansion också i Baltikum.

Detta nya stora kliv för en av de tre offensivaisländska finansgrupperna ökar rimligen antalet frågetecken. Varifrån kommer alla pengar på det lilla öriket med strax över 300 000 invånare? Är det en rad korthus vi sett lägga vantarna på mängder med nordiska och brittiska bolag, stora som små?

Svaret på frågorna kommer väl först vid nästa djupa lågkonjunktur. Det är i sådana som finansinstituten sätts på verkligt prov när deras kunder inte längre orkar med räntor och amorteringar. Men än så länge hål ler den isländska offensiven i sig med oförminskad fart.

Redan för två år sedan började omvärlden fundera över den långsiktiga hållbarheteniattlåna, köpa, låna, köpa, och så vidare. På Island, med fisk som huvudsaklig naturtillgång plus outtömlig energi, som huvudsakligen används för elkrävande aluminium tillverkning, framträdde under några få år finans- och bankgrupper med stor aptit på bolag ihela Norden och Storbritannien, dessutomii de mest skilda branscher.

Redovisningen och de inbördes affärern ”Avgörandets stund kommer först i en kommande dju internationell finanskris. var svårgenomträngliga, och snart uppstod frågan om det fanns verkligt kassaflöde i bakgrunden som kunde klara alla åtaganden. En träffande beskrivning formulerade en svensk reporter på VECKANS AFFÄRER när han jämförde nationen Island med ett private equitybolag som lånat upp motsvarande hela landets BNP inom loppet av tre år och använt det till högbelånade förvärv av utländska företag.

Landets invånare använde en del av lånesumman till konsumtion. Underskottet i bytesbalansen växte 2005 till 16 procent av BNP, och översteg 22 procent år 2006. Omvärldens oro medförde att den långa isländska räntan steg kraftigt och den isländska kronan sjönk.

Men finansgrupperna, sekunderade av andra mer eller mindre fristående företag, har genom en rad försäljningar av tidigare inköpta utländska företag kammat hem stora realisationsvinster. Och de företag som behållits visar i allmänhet goda vinster.

Bytesbalansen ser ut att bli betydligt för FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 280 bättrad i år, då den förväntas gå ned till minus 14 procent av BNP. Och hittills har alla farhågor kommit på skam när det gäller de köplystna finansgrupperna. Men som sagt, avgörandets stund kommer först i en kommande djup internationell finanskris.

Omstöpning att vänta. Exista kan med sommarens köp av ytterligare aktier i norska Storebrand inte undgå att bli en av de viktigaste spelarna i den väntade omstöpningen i nordiskt försäkrings- och finansväsen. Företaget ägs till 45 procent av BAKKABRAEDUR HOLDING som kontrolleras av bröderna LYDUR och ÅGÖST GUDMUNDSSON. De gjorde sig först en förmögenhet på fisk, därefter har de byggt upp livsmedelskoncernen BAKKAVÖR som genom företagsköp blivit Storbritanniens största leverantör av färdiglagad mat med 16 000 anställda.

Bröderna Gudmundsson styr via Exista den isländska banken KAUPTHING, som är börsnoterad i Reykjavik och som äger 93,5 procent av svenska Kaupthing, börsnoterad i Stockholm. Den senare banken har genom köp av två svenska börsmäklerier, JP NORDISKA FONDKOMMISSION Och ARAGON, blivit en mycket aktiv spelare på Stockholmsbörsen.

Och det är just genom Kaupthing som andelen på 20 procent av Storebrand kontrolleras. Det innebär att bröderna Gudmundsson via två olika vägar äger en dryg fjärdedel av den norska försäkringskoncernen.

Brödernas avsikt på längre sikt är inte uttalad, de kommenterar inte sina ambitioner. Men de disponerar ansenligt kapital om de samarbetar med BJÖRN WAHLROOS eftersom de enbart via Sampo indirekt förfogar över eller åtminstone då kan påverka användningen av en kassa på cirka 5 miljarder euro.

Farhågor om att bröderna Gudmundsson liksom de två andra stora isländska finansgrupperna skulle leva farligt tillbakavisas med följande beskrivning av Kaupthings isländske vd HREIDAR MÅR SIGURDSSON; företagsköpen i Sverige gjordes 2002 till 1,5 gånger det bokförda värdet medan dagens pris ligger på cirka 3-4 gånger det bokförda värdet.

Sigurdsson har också uttalat att banken inte längre behöver köpa andra finansinstitut för att kunna växa, det ska ske ge nom de nyanställningar som gjorts på corporate-sidan.

Exista kommer innan året är slut att låta börsnotera ICELAND TELECOM. Det bolaget köpte Exista tillsammans med Kaupthin och några pensionsfonder av isländska staten för två år sedan - med villkoret att notering ska ske senast 2007. Det lär bli ytterligare en bra affär även om Exista stannar som huvudägare.

5 5 z = 2 2 3 = : re : E z 3 3 | fra] [=] 3 =] 2 FÅ FÅ E| = = =] £ = I fr H

EHN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 28007

Glitnir fortsätter expandera. Glitnir har blivit känt i Finland genom köpet av 68 procent i FIM GROUP med värdepappersförmedling, kapitalförvaltning och corporate finance (företagsfinansiering) i Finland, Sverige och Ryssland. Glitnir har under den dynamiske chefen BJARNI ÅRMANSSON köpt flera mäklar firmor inom både aktier och fastigheter.

Under detta år har Glitnir blivit helägare till den ledande norska fastighetskonsulten UNION genom att överta resterande 49,9 procent. Kort därefter köptes en svensk motsvarighet, LEIMDÖRFER.

I finansvärlden köpte Glitnir förra året 45 procent av NORSK PRIVATBKONOMI, SOM Sysslar med rådgivning, samt mäklarhuset NORSE SECURITIES. Samtidigt övertogs det svenska börsmäkleriet FISCHER PARTNERS från Stenbeckgruppens INVIK.

Glitnir öppnade också kontor i Shanghai och kanadensiska Halifax med dess närhet till fiskeindustrin.

Fram till 2001 var Glitnir enbart verksamt på Island under det tidigare namnet ISLANDSBANKI. Den har sitt ursprung i THE FISHERIES BANK OF ICELAND, grundad 1930, och had fram till sekelskiftet lagt under sig sex andra mindre specialiserade isländska banker. Då öppnades kontor i London och två år senare i Luxemburg. Banken expanderade också ytterligare hemma på Island med köPet av KREDITBANKEN. 2005 var det dags att ta över norska bankerna BN BANK Och FACTONOR. Kontor öppnades också i Köpenhamn.

På fem år har aktiekursen femfaldigats till ett börsvärde på cirka 4 miljarder euro. Glitnir förvaltar över 20 miljarder euro och vinsten förra året uppgick till en halv miljard euro.

Bjarni Årmansson har öppet uttalat att fler företagsköp kommer i Norden.

Inköp i svenska börsbolag. Investeringsbanken STRAUMUR-BURDARÅS har köpt in sig i några svenska börsföretag, till exempel 10 procent i det mångåriga förlust företaget PRICER som utvecklar ett elektroniskt prismärkningssystem, drygt 4 procent i kontorsutrustningsföretaget scRIBONA samt 25 procent i BETSSON, spelföretaget på nätet. Banken är befryndad med LANDSBANKI ISLANDS som köpt nästan 12 procent > DE STORA NOTERADE ISLÄNDSKA BOLAGENS BÖRSVÄRDE miljard det svenska indrivnings- och kreditupplysningsföretaget INTRUM JUSTITIA. Samma bank ladeimajett bud på 60 miljoner pund för det brittiska mäklarhuset BRIDGEWELL.

Från fisk till kläder och leksaker. Ett annat spektakulärt företag är BAUGUR med inriktning på detaljhandel i Storbritannien. Huvudägaren JON ASGEIR JOHANNESSON gjorde också sin första förmögenhet på fisk. Han kom över det anrika danska varuhuset MAGASIN DU NORD och ILLUM, som gått halvknackigt under en följd av år, för cirka 60 miljoner euro, belånade fastigheterna och andra tillgångar och kunde därmed plocka ut över 100 miljoner euro ur företaget.

En mindre lyckad affär var dock franchising av fem varuhus i Norden för brittiska pDEBENHAM. Efter fyra år tvingades det centrala varuhuset i Stockholm stänga på grund av dåliglönsamhet. Franchising för MISS SELFRIDGE och Top sHoP blev dock bättre. Köpet år 2001 av 20 procent i den stora brittiska detaljhandelskedjan ARCADIA var en snabb och lönsam affär. Efter ägarbråk köptes Baugur ut med en reavinst på cirka 200 miljoner euro.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

Sedan dess har Baugur köpt världens mest kända leksaksaffär HAMLEYS i London, varuhuskedjan HOUSE OF FRASER, BIG FOOD GROUP livsmedel, modekedjorna MK ONE, KAREN MILLEN och oASIS, guldsmeden GOLDSMITHS och JULIAN GRAVES hälsokost.

Johannesson tvingades dock dra sig ur köpet av matvarukedjan SOMMERFIELD förra året sedan han fällts i domstol för bedrägeri, en dom som överklagats.

Bred front på börsen. De isländska bankerna och deras närstående bolag har gått in på bred front i mängder med olika svenska börsbolag. Men också fristående investmentbolag finns på köparsidan. Isländska FOns som äger 28 procent av svenska börsnoterade TICKETTRAVEL GROUP köpte i våras 32 procent av danska fastighetsbolaget KEoPs där Baugurredan ägde 30 procent. Säljare var Keops grundare oc “Vi har alltid haft policyn att innan vi gör ett nytt förvärv ska vi im- — Bi plementera det tidigare” Det säger Kaupthing Banks styrelseordförande Sigurdur Einarsson i Dagens Industri 18.8.2007.

fastighetsbolaget har omgärdats av uppgifter om alltför dyra fastighetsköp. I slutet av juni lade isländska fastighetsbolaget stonir bud på Keops och de båda islänningarna accepterade budpremien 9 procent över börskurs.

Den isländska aktiebörsen ägs liksom den finländska, svenska, danska och de tre baltiska av omx GRouP. Därför var det naturligt att de isländska börsnoterade bolagen hamnade på de gemensamma nordiska listorna när dessa skapades i april i år.

Bankerna samt fastighets- och invest ”Kanske fler nordiska bolag får upp ögonen för de isländsk snabbväxarna.”

ANNON mentbolagen kvalificerade sig för Large Caplistan. Där återfinns också Bakkavör som levererar förpackade maträtter och fisk till stora europeiska livsmedelskedjor. Bolaget köpte nyligen brittiska KATSOURIS FRESH FOODS för över 150 miljoner euro och äger sedan tidigare svenska LYSEKILS HAVSDELIKATESSER. Flygbolaget ICELANDAIR finns på Mid Caplistan.

ÖSSUR PROTESER som köpt svenska PI MEDICAL OCh KARLSSON & BERGSTRÖM finns på Small Cap-listan. I våras köpte ett av Sveriges största investmentbolag INDUSTRIVÄRDEN (Handelsbanksgruppen) in sig med 15 procent i Össur. Därmed kanske fler svenska och andra nordiska bolag får upp ögonen för de isländska snabbväxarna. Men de är i så fall sent ute eftersom de isländska företagen redan expanderat snabbt med remarkabla värdestegringar.

Åbo hamn

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."