Utgiven i Forum nr 2014-06

Rena rama pesthärden

av Björn Ådahl Forum 2014-06, sida 18-19, 19.06.2014

Ingenstans finns det fler höga byggnader med smutsig luft än i Hongkong och det övriga Kina. Håll andan, här finns pengar att göra.

BJÖRN ÅDAHL HONGKONG

X Med fasa väntar Vesa Mäkipää på att få veta vad hans robotar har hittat när de har fotograferat ventilationskanaleri Hongkongs skyskrapor.

Han minns ännu hur hårresande det var att se ett mögligt kattlik och flera döda fåglar i en kanal.

”Från kanalen blåstes luft in i en byggnad där det såldes grönsaker, kött och andra livsmedel. Det äcklar mig att ens tänka på hurudan inverkan mögliga kadaver har på inomhusluften”) konstaterar han.

Under sina dryga fyra år som specialist på att rena inomhusluften i höghus i Hongkong har Mäkipää sett ett och annat. En gång blev han ombedd att undersöka ventilationskanalerna i ett shoppingcentrum efter att personalen hade börjat misstänka att luften i utrymmena gjorde dem sjuka.

Det visade sig att duvor hade lagt bon i några av kanalerna som blåste luft in i byggnaden. Kanalernas innerväggar täcktes av fågelspillning och fjädrar. De smulades små FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK HB 6 2014

FÖRRÄDISK FASAD, I Hongongs lysande skyskrapor döljer sig många verita + M bla miljöbomber, åtminstone för dem som jobbar iutrymmena.

MARDRÖM. Ventilationskanal i ett sjukhus i Taipei som sjukhusets ledning inte ville låta rensa.

ningom sönder till partiklar som trängde sig ini varuhuset.

”Det är inte konstigt att de som jobbade där tyckte att något var på tok. Luften de andades minst åtta timmar per dag var definitivt skadlig för deras hälsa”, säger Mäkipää.

Oförlåtlig likgiltighet. Mäkipää är upprörd över att de som styr och ställer i Hongkong inte är intresserade av att göra något för att förbättra kvaliteten på inomhusluften. Han har flera gånger haft tillfälle att diskuter problemet med beslutsfattare, men de har bara ryckt på axlarna.

”Senast träffade jag Hongkongs vicemiljöminister i april. Hon gjorde det klart att det inte finns några planer på att införa nya föreskrifter beträffande inomhusluften. En sådan inställning är närmast kriminell med tanke på de avsevärda hälsoriskerna”

Regeringen har nöjt sig med att utfärda riktlinjer för kvaliteten på luften i kontorsbyggnader. Dels är riktlinjerna alltför vagt formulerade och dels förpliktas varke byggbolagen eller fastighetsägarna att följadem.

I Hongkong har ekonomin alltid prioriterats framom miljön och invånarnas hälsa. Staden täcks ofta av smog, och miljöministeriet koncentrerar sina begränsade resurser på att försöka minska på luftföroreningarna utomhus.

Hongkongs väldiga fastighets- och byggbolag är dessutom utomordentligt inflytelserika. Mäkipää antar att miljöministeriet räknar med att bolagen kan stoppa alla försök att på ett meningsfullt sätt reglera inomhusluften och ignorerar därför problemet.

Unika möjligheter. Mäkipääs potentiella arbetsfält är närmast oändligt. Hans bolag Lifa Airundersöker och renar luften ikontorshöghus, och i Hongkong finns det fler minst 100 meter höga byggnader än i någon annan stad.

Även om makthavarna vägrar att göra något har privata företag börjat inse att inomhusluften kan göra personalen sjuk. Mäkipää säger att det är på tiden.

”Folk befinner sig

PENGAR UR LUFTEN. Från tjugonde våningen i Hongkong blickar Vesa Mäkipää ut över sitt potentiella arbetsfält: mängdvis odräglig inomhusluft. Smutsigare än själva utomhusluften.

Lukrativ kasinobusiness. Mäkipää gjorde ett första försök att komma in på marknaden i Hongkong i början av 2000-talet. Det lyckades inte, så efter ett tag återvände han till Finland. Mäkipää säger att han den gången var för tidigt ute. Bakslaget fickhonom att förstå hur viktigt det är att vara ute vid rätt tidpunkt. Den insikten har han haft stor nytta av under sin andra sejour i Öst minst åtta timmar per asien.

dag på sina kontor. 9 9 För ett par år sedan Däremot tillbringar de fick han reda på att ett flesta bara korta stun- . rökförbud i allmänder i den smutsiga ut- De flesta kontor Jag na utrymmen skulomhusluften. Dessut- 28 le införas i Hongkongs om hör hyrorna i kon- besökt har haft grannstad Macau, som torshusen till de hög- u pp enb ara är världens största kasta i världen. Det bor- sinostad.

de vara självklart att mögelskador. ”Jag tog genast hyresgästerna kan lita kontakt med myndig på att luften de andas inte är skadlig”, påpekar han.

Lifa Air får fler och fler kunder. Hongkongborna har förstått att dammet som uppstår i samband med renoveringar är ohälsosamt. Lifa Air har gjort succé med apparater som hindrar att dammet sprider sig till andra utrymmen medan renoveringen pågår.

Mäkipää hoppas att hongkongborna också ska bli medvetna om de hälsorisker som mögel ger upphov till. Det skulle göra synnerligen gott åt hans affärsverksamhet.

”De flesta kontor jag besökt har haft uppenbara mögelskador. Förbluffande många byggnader är konstruerade på ett så felaktigt sätt att det ofrånkomligen uppstår mögelbildning. Utifrån kan skyskraporna se imponerande ut men inuti är de ofta en mardröm”, konstaterar han.

heterna där, och tack vare det förser Lifa Air nu rökrum till stadens kasinon”, berättar han.

Lifa Air har installerat rökrum också ikrogar i Finland. Det var meningen att likadana modeller skulle tas i bruk i Macau, men det visade sig att designen inte dög åt kunderna.

”Genast när de såg det första finländska rökrummet meddelade de att de inte går med påattinstallera ett sådant. Jag bad dem framföra sina önskemål och utformar nu rummen i enlighet med dem. De ser ut närmast som förgyllda cocktailbarer”, berättar Mäkipää.

Glöm det blåvita, Mäkipää är övertygad om att Lifa Air har en ljus framtid i Hongkong och det övriga Kina. Förutom i Hongkong har han öppnat kontor i Macau, Taiwans huvudstad Taipei och den sydkinesiska metro polen Kanton.

Lifa Air har återförsäljare i Peking, grannstaden Tianjin samt Shanghai. I Asien sysselsätter bolaget 30 personer. Bolagets omsättning var fyra miljoner euro år 2013, och ägaren är optimistisk angående framtiden.

Mäkipää har kommit fram till att det i marknadsföringen i den kinesiska världen inte lönar sig att poängtera att ens bolag är finländskt. Kineserna tycker att det är ett fjärran, rätt okänt land, och de oroar sig till exempel för hur de ska få service och reservdelar.

”Mitt råd är att presentera sig som ett så lokalt förankrat bolag som möjligt. Lämna den finländska flaggan hemma och glöm bort exportfrämjarnas mantra om att finländska produkter i Asien är välkända för sin kvalitet och utformning. Det stämmer inte”, säger Mäkipää.

Mäkipää berättar att största delen av apparaterna som Lifa Air säljer i Östasien nuförtiden tillverkas i Kina. Bara vissa specialprodukter fraktas från Finland till Hongkong eller andra städer i regionen.

Mäkipää grundade Lifa Air år 1988. Till en början var bolaget inriktat enbart på asbesthantering och -granskning, men verksamheten utvidgades snabbt till andra områden. På 1990-talet blev Lifa Air ett av de ledande bolagen inom branschen.

Huvudkontoret är beläget i Helsingfors, och man är också närvarande i Dubai, Moskva och New York.

”Marknaden i Finland är så pass liten att bolag som Lifa Air stampar på stället om de inte prövar lyckan utomlands”, förklarar Mäkipää som inte har någon avsikt att flytta tillbaka till hernlandet inom den närmaste framtiden.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 52014

Utgiven i Forum nr 2014-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."