Utgiven i Forum nr 2014-06

Sill, snaps och spetsteknologi

av Henric Borgström Forum 2014-06, sida 26, 19.06.2014

Obemannade farkoster, digital patologi, delikatesser och musik. Det står på menyn vid Sveriges ambassad i Helsingfors i augusti.

Svenska ambassaden fortsätter med gårdsfester där olika län visar upp avancerad spetsteknologi, varvat med seminarier och artister, lokala läckerheter inte att förglömma. Den 21-22 augusti är det nionde gången gillt då Östergötland står i tur, efter fjolårets Västerbotten.

Bland mer spektakulära produkter som visas upp finns obemannade farkoster med civil tillämpning, exempelvis övervakning, från flygtillverkaren Saab. Dessa ska inte förväxlas med de i samband med krig omdiskuterade drönarna.

Ett annat börsbolag från Östergötland, Sectra, väckte stor uppmärksamhet ifjol i Almedalen, den politiska veckan i Visby, då man demonstrerade medicinsk visualisering.

Bolaget hör till världstoppen inom medicinsk bildbaserad IT och patientinformation inom radiologi. Fler än 1 700 sjukvårdsinrättningar i 50 länder använder Sectras system.

Kropp i 3D. För utbildning av läkare och veterinärer lanserar företaget ett visualiseringsbord med en virtuell människokropp runt vilken betraktarna kan interagera med tredimensionella anatomiska bilder.

Målet är att öka förståelsen kring ovanliga sjukdomar, samt individuella skillnader i kroppen. Bordet används i anatomisk utbildning i 16 länder.

Sectra deltar även i ett forskningsprojekt för digital patologi tillsammans med närmare hälften av Sveriges landsting.

Patologer analyserar vävnadsprover som har stor betydelse för bland annat diagnos av cancer. Resultaten används för att utveckla en digital arbetssituation för patologer. De första prototyperna har rönt stort intresse för sina innovativa verktyg och höga prestanda.

Digital teknik kan ge stora tidsbesparingar och högre diagnossäkerhet. Dels minimeras väntetiden vid transporter av materialet till utomstående experter för utlåtanden. Samtidigt försvinner eller skadas färre prover.

Ett stort problem idag är förekomsten av stora skillnader mellan olika patologers slutsatser. En digitalisering möjliggör användning av mycket avancerade bildanalysalgoritmer som kan hjälpa patologerna att staka ut en objektiv grund för diagnostik.

Själva demonstrationen av visualiseringsbordet och den innovativa arbetssituationen för patologer som kommer att ske på ambassaden kan ge en fascinerande och tankeväckande uppvisning av gigantiska möjligheter i ett framtida digitaliserat samhälle.

Sectras andra huvudområde är säkra kommunikationssystem, kryptoprodukter för tal, SMS och fax samt nätverk inom data och tele. De används idag av ett stort antal högre beslutsfattare inom politik, myndigheter, försvar, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning.

Stordriftsfördel. Norrköpings hamn genomför ett seminarium om logistik och kommunikation. Trots att hamnen ligger längst inne i Bråviken har den genom muddring och sprängning blivit en ledande djupgående hamn som i princip kan ta emot de allra största fartygen som trafikerar Östersjön.

Detta sedan farleden 2011 breddades från 60 till 100 meter och djupet ökade från 12,4 till 14,9 meter. Hamnen har 6 km kaj och 65 000 kvadratmeter magasin för bland andra Kemira och Omya, en stor leverantör av industrimineraler till finländsk skogsindustri.

Något att begrunda för Finland, som med sina över 30 hamnar, varav de flesta är små och beroende av en eller två enskilda industrianläggningar, lider av höga enhetskostnader.

Seminarierna hålls dels på ambassaden vid Salutorget, dels på SEB:s kontor i närheten. Hundratals representanter för finländskt näringsliv, kultur och politik inbjuds.I juni 2015 är det dags för Gävleborgs län, i augusti 2016 står Stockholms län i turen.

Henric Borgström, Sverige

Utgiven i Forum nr 2014-06

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."