Utgiven i Forum nr 1979-04

Reseindustrins huvuduppgift: fler turister till Finland

av Sixten Johansson Forum 1979-04, sida 11, 07.03.1979

Taggar: Teman: resande

Reseindustrins huvuduppgift: fler turister till Finlan — Våra egna landsmän har ju redan lärt sig att resa utomlands, men frågan är, hur vi ska få utländska turister att i sin tur resa hit till Finland. För oss som verkar inom turismen, kommer detta att vara arbetstfältet under nästa och därpå följande decennium, säger Carl Nyberg, VD för Finlands Resebyrå, och tror, med stöd av en redan nu positiv turistbalans, på ett ökat intresse för Finland både inom och utanför Europa. Men intresset måste väckas med de rätt argumenten.

wym” — De verksamhetsförutsättningar vi har för denna inte alltför lätta uppgift måste dock anses glädjande goda, säger Nyberg, — Vi har hotellfaciliteter och mera kommer till. Dessutom har både Centralen för Turisfrämjandet och Finnair gjort ett stort och aktningsvärt grundarbete i att göra Finland känt utomlands.

Finlands Resebyrå, som nyligen begick sitt 70-årsjubileum och är landets äldsta resebyrå, har haft den inkommande turismen på programmet ända sedan starten — att utveckla och marknadsföra den utländska turismen på Finland var i själva verket en av orsakerna till att företaget, då under namnet Finlands Turist- och Resebyrå, grundades. Också idag är man störst inom denna sektor.

Incoming-verksamheten består, enligt Nybergs indelning, dels av en passiv sida, dvs alla de arrangemang den utländska resebyrån förutsätter härstädes: affärs- och gruppresor inom landet, hotellbokningar, guide- och tolkuppdrag, rundturer etc. Dels beger man sig utomlands för att aktivt locka turister till Finland. Detta sker främst genom kontakter med större researrangörer och s k korresponderande resebyråer, men också genom information och besök till olika förbund och föreningar i utlandet. — Strävan är därutöver att få de utländska resenärerna att anlita våra egna kommunikationsmedel, både vad resan hit och resor inom landet beträffar, det är fråga om exportverksamhet som lämnar pengar i landet, framhåller Carl Nyberg.

USA ökar mes — Största ökningen i strömmen hitåt har den senaste tiden skett från USA, fortsätter Nyberg, delvis beror

FORUM 4/7 det på att vi tills vidare satsat mest där. Nyligen skaffade vi oss vissa intressen i en resebyrå i New York, specialiserad på resor till Skandinavien och Finland, och som vi hoppas skall resultera i ett ökat antal resenärer därifrån.

— Europa blir nästa marknad vi aktivare ska bearbeta. Jag reser bla själv runt i Europa och sammankommer med kolleger från olika länder och propagerar för Finland. En sådan träff kan ge upphov till att en utländsk resebyrå tar upp Finland på sitt program, och det kan med en gång betyda många fler turister för oss. En tredje potential upplever vi i den turistström till Skandinavien, som åtminstone tidigare sällan eller aldrig har nått Finland. Om vi kan styra den hit, direkt eller via de övriga nordiska länderna, har vi igen vunnit en hel del.

Finland alltid okay

Vilka argument skall då tillämpas i detta arbete? Redan på 20-talet tillkom de grundläggande argumenten ren, orörd natur, insjöarnas enastående skönhet och landets egenartade kultur. Gäller dessa fortfarande som dragplåster — Det beror mycket på vem man riktar sig till, säger Carl Nyberg. —

Carl Nyberg, VD för Finlands Resebyrå, tror definitivt på reseindustrin som framtidsbransch i Finland.

Den utländska researrangören måste övertygas om att Finland inkluderat i dennes resprogram innebär en ökad försäljning. Vad den enskilde konsumenten beträffar beror det på vad han söker efter. Den tyska turisten tex fäster kanske större vikt vid den lugna, orörda naturen än långvägaturister, främst kanske USA-turister, som i största allmänhet vill stifta bekantskap med ett nytt land. Under de senaste åren har våra produkter och vår finländska design blivit en lockelse för de flesta kategorier, för att nämna ett exempel på ett nytt argument.

— I detta sammanhang vill jag efterlysa en attitydförändring hos finländarna själva. Jag tror att man för mycket håller sig till att propagera bara för de tre sommarmånaderna. I stället borde man framhålla att Finland alltid är okay, även om den långa vinterperioden inte alltid är så attraktiv för oss själva.

Sovjetturismen när även oss

Den sk transitturismen till Sovjetunionen är ett relativt nytt fenomen, men växer stadigt och är värd att tas på allvar. Här har man enligt Carl Nyberg en dubbel uppgift: dels vill man få de turister, främst amerikanska, som är på väg till Sovjetunionen, att göra uppehåll i Finland, dels har man samarbete med sovjetiska arrangörer för att kunna erbjuda Sovjetunionen som nästa mål för dem som turistar i Finland.

Rätt uttryck: reseindustrin

Carl Nyberg efterlyser en attitydförändring också för hela branschen.

— Vi talar om turistbranschen, men jag ville gärna införa begreppet reseindustrin. De belopp som rör sig inom denna näring är av den storleken att man med fog kan anse den utgöra en egen exportindustrigren. Denna industri torde omsättningsmässigt för närvarande ligga på tredje plats av alla industrigrenar. Det är dessutom en industri som växer till sig och ständigt skapar nya arbetstillfällen, såväl direkt som indirekt. För att inte tala om vilken image-skapande betydelse just denna bransch har för våra andra industrinäringar. OO

Utgiven i Forum nr 1979-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."