Utgiven i Forum nr 2011-03

Revolutionens ekonomi

av Lars-Erik Öller Forum 2011-03, sida 32, 31.03.2011

Taggar: Orter: Arabvärlden

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2011 Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholm universitet.

För Europa skulle det vara en stor fördel om diktaturerna ersattes av fria dynamiska samhällen.

Revolutionens ekonomi

Blickarna har på senare tid varit riktade mot de oväntade omvälvningarna i arabvärlden. Det vore omänskligt att inte ha medkänsla med de obeväpnade människor som angrips av “diktaturens kreatur; för att citera den för 25 år sedan mördade Olof Palme. Vi delar gärna det hopp som spirar upp och hyser beundran över modet hos dem som vågar trotsa våldet. Men vad har nu detta att göra i en spalt som ska handla om ekonomins kalla siffror?

Upproret utlöstes, liksom våra kriser, av ökande ekonomisk obalans. Befolkningen i dessa länder har vuxit kraftigt samtidigt som ekonomin mer eller mindre stagnerat. Monopoliserade marknader i korrupta samhällen har inte lyckats sysselsätta befolkningstillväxtens ofta bättre utbildade ungdomar.

Brutalt förtryck har länge kuvat missnöjet med regimer som inte levererar. I Kina har någorlunda lugn kunnat bevaras tack vare en spektakulär ekonomisk utveckling — och givetvis starkt förtryck.

Fortfarande, vad har detta med vår konjunktur att skaffa? Jo, det finns en mycket konkret effekt. Vi talar om en region där en stor del av oljan finns. Oro kan leda till avbrutna leveranser. Blotta misstanken får priset att stiga. Libyen är en mindre oljeleverantör vars produktion krymper i takt med att gästarbetarna flyr, men bortfallet kan ersättas av OPEC-kartellen, När detta skrivs noteras ett fat Brent till 115 dollar. Ett högt, men inte katastrofalt högt pris.

I mitten av 2008 låg priset på Ekonomisk 145 dollar. utve ckling

Oljan förklarar varför världens stora ekonomier varit så måna om att hålla sig på god fot med regionens hatade ledare som vi betraktat som garanter för status quo. Den snabba motoriseringen i Fjärran Östern pressar ju trendmässigt upp priset eftersom olje tillgångarna ökar mycket långsammare betyder, som vi sett i Fjärran Östern, att arbetskraften sugs upp i produktionen. Flyktingtrycket på Europa minskar.

I tidigare spalter har jag skrivit om hur obalanser kan leda till kriser och lågkonjunktur. Samhällen som massproducerar världens mest eftertraktade vara och som samtidigt styrs som forntidens tyrannier med hjälp av en modern förtrycksapparat tala om obalans!

Ofta leder folkliga resningar till en försämring. Tänk bara på de franska eller ryska revolutionerna och den terror och nöd dessa utlöste. Eller ett närmare exempel: Revolten i Iran 1979, där man inte ens i dag når upp till den oljeproduktion man hade då.

Skulle det gå så väl att fria dynamiska samhällen skulle ersätta diktaturerna, ja då vore detta till fördel för Europa, Samtidigt som det skulle sända, och har säkert redan sänt, tydliga signaler till andra förtrycksregimer, såsom det närliggande Vitryssland.

Dynamiska samhällen är goda handelspartners. Ekonomisk utveckling betyder, som vi sett i Fjärrran Östern, att arbetskraften sugs upp i produktionen. Flyktingtrycket på Europa minskar. Vi skulle få se något liknande det som hände efter att Centraleuropa befriats från kommunistisk diktatur och Kina infört en öppnare ekonomi.

Men det tar lång tid innan sådant märks här, Tänk bara på hur länge det tog för länderna i Centraleuropa att komma igång — och då var där ändå befolkningar med hygglig utbildning och europeiskt kulturarv. På kort sikt är verkningarna på världsekonomin av oro och höga oljepriser otvivelaktigt negativa.

Men stannar revolten där den nu pågår blir den ekonomiska effekten hos oss ganska marginell. Skulle oron emellertid med kraft sprida sig till större oljeproducerande områden kunde oljepriset skena i väg och då uppstår en allvarlig situation med kris som följd.

På sikt påskyndar det dock utvecklingen av elbilar och utbyggnaden av modern och trygg kärnkraft som ska driva dem, Men det är också något som måste ta tid. Och tid är en bristvara i vår del av världen. m

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."