Utgiven i Forum nr 2007-04

Riskkapitaletbehöver öppenhet

av Patrik Lindfors Forum 2007-04, sida 07, 26.04.2007

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2887

LEDAREN

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Riskkapitalbolagen får finna sig i att kraven på en större insy i verksamheten kommer att tillta.

Riskkapitalet behöver öppenhet

Trovärdighet är en av fimm nansmarknadens viktigaste hörnstenar. Kapitalet dra snabbt bort från sektorer och bolag där trovärdigheten rubbats.

Riskkapitalbolagen är speciellt utsatta för negativ publicitet, eftersom de tar stora risker samtidigt som insynen i verksamheten är synnerligen begränsad, Bolagen samlar ihop stora mängder kapital från övriga placerare för att köpa företag där de själva avser att ta en aktiv roll för att driva upp värdet. Finansieringen kompletteras vanligtvis med stora lån från bankerna.

Kritiken mot riskkapitalbolagen har tilltagit i takt med att allt större företag köpts upp. Genom att samarbeta har riskkapitalbolagen stått för några av de största företagsköpen under senare år, till exempel köpet av den danska telekomoperatören TDC. Det politiska trycket på att reglera riskkapitalbranschen har ökat. Det beror främst på att oron för att bankerna, som lånat pengar till förvärven, ska drabbas om någon affär går snett.

Den europeiska centralbanken ECB bedömer ändå att det privata riskkapitalet utgör en”avlägsen’risk för den europeiska banksektorn. ECB konstaterar i en rapport som publicerades förra veckan att de stora europeiska bankernas utlåning till riskkapitalbolagen är liten i förhållande till deras kapitaltillgångar.

Riskkapitalbolagen får i alla fall finna sig i att kraven på en större insyn i verksamheten kommer att tillta. Det är ett berättigat krav med tanke på att riskkapitalbolagen genom att gadda ihop sig har kapacitet att köpa nästan vilket storbolag som helst i Europa.

Inget bolag är heller skyddat från fiffel, vilket Hankenprofessorn Tom Berglund kon staterar i sin artikel om privatkapitalbolag på sidan 26 i detta nummer. Den nyligen uppdagade insiderhärvan med starka kopplingar till svensken Christer Gardells riskkapitalbolag Cevian Capital är ett exempel på hur hårt en skandal slår mot trovärdigheten för ett enskilt bolag och hela branschen. Det handlar om det största insiderbrottet i svensk historia — trots att den huvudmisstänkte jobbade påett av bolagen som har branschens strängaste regler för personalen.

Riskkapitalbolagen har definitivt en roll att fylla på finansmarknaden. Det behövs olika typer av investerare på en marknad, med olika tidsperspektiv och varierande benägen het att ta risker. Dessutom behövs det såväl aktiva som passiva placerare. På en marknad där utbudet av kapital är brett kanaliseras pengarna så effektivt som möjligt till de rättainvesteringarna. Samtidigt förbättras företagens möjligheter att få den rätta typen av finansiering.

Nästa steg som riskkapitalbolagen bör ta är att tillåta en ökad insyn i verksamheten. Det ökar förtroendet för hela branschen och gynnar i det långa loppet bolagen själva. m

Idetta summe +» Ekonomiprofessorn Alf Rehn hör till nytänkarna inom sitt skrå. Han lyfter i sin forskning fram människan bakom bokslutet, med alla de mänskliga egenskaper som inte får plats i den traditionella akademiska ekonomiforskningen.

« Bonusar hör till finansbranschen, men Handelsbankens koncernchef anser att personliga belöningssystem inte fungerar på en bank.

« Snuttjobb är ett alternativ som allt fler väntas välja - frivilligt - i framtiden. Ökad flexibilitet är ett starkt argument för många. Fasta anställningar anses inte heller vara lika säkra som tidigare. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13607

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 55555, heidi.backasforum.A Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA), leifbergstromGyahoo.com

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle), janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 Nettoupplaga: 11 409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca JOg/m2 = uma Medlemi Tidskrifternas Förbund rf .

Utgiven i Forum nr 2007-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."