Rörliga löner inget för bankanställda

av Johan Svenlin Forum 2007-04, sida 24, 26.04.2007

Taggar: Personer: Pär Boman Teman: banker

EB FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2087

BANKER

Rörliga löner inge för bankanst d

Möjligheterna att kamma hem stora bonusar lockar många till finansbranschen, men enligt HANDELSBANKENS koncernchef PÄR BOMAN passar personliga belöningssystem inte fö bankverksamhet.

JOHAN SVENLIN TEXT ERJA LEMPINEN/LEHTIKUVA FOTO

Expansioner över nationsgränser och en hårdare konkur rens inom banksektorn gör att kampen om kunderna tar sig nya uttryck.

HANDELSBANKENS koncernchef PÄR BOMAN intygar att hans bank hör till de få som inte bedriver centralstyrda kampanjer, där nya och gamla kunder lockas med placerings- eller försäkringsprodukter ”Världen behöver mer och bättre service, inte fler banker. Vi ringer inte våra kunder och försöker sälja dem Indienfonder när de äter middag med familjen. Våra anställda ska inte motiveras genom att den som säljer mest vinner en weekendresatill London, Det kanske fungerar inom andra branscher, men inte inom bankverksamhet”, påpekade han under ett besök i Helsingfors i mars.

Service säljer. Handelsbankens metod att främst växa organiskt på nya marknader, i stället för att köpa upp existerande företag med en egen kundkrets, bygger på att ge så högklassig service att ryktet sprider sig med djungeltrumman. Sedan eta ”Om man med min lön inte är motiverad att göra sitt bästa så higger felet någon annanstans. bleringen i Finland 1994 har banken ökat sina bolån på marknaden i Finland från 100 000 euro till 3 miljarder euro ”Exceptionellt god service är så sällsynt att man berättar om det för sina vänner varje gång man får det”, förklarar Boman,

Han framhåller att det långsiktiga förtroendet mellan bank och kund inte främjas av belöningssystem. I stället vill han hålla bankens anställda nöjda genom att betala ut löner som ligger snäppet över branschen generellt.

Handelsbanken har också ett vinstdelningssystem, personalstiftelsen Oktogonen, som alla anställda får del av. Kriteriet är att koncernen uppnår en högre avkastning på eget kapital jämfört med vad börsnoteradenordiska och brittiska banker presterar i medeltal.

Sedan Oktogonen startades 1973 har målet uppnåtts nästan varje år. Exempelvis för åren 2004 och 2005 fick varje heltidsanställd på Handelsbanken 66 000 kronor (cirka 7 200 euro) respektive 35 000 kronor (cirka 3 800 euro) från vinstdelningssystemet, tack vare att deras arbets givare varit den lönsammaste banken året innan. De senaste två åren har flera banker, däribland NORDEA och SWEDBANK, kommit i kapp och i vissa fall passerat Handelsbanken i lönsamhet.

Inga bonusar, Till skillnad från många andra banker har ledningen för Handelsbankeninga bonusar eller optioner, Pär Boman tillträdde som koncernchef i april 2006 och tjänade förra året 6,5 miljoner kronor (cirka 720 000 euro).

Som jämförelse fick konkurrenten ANNIKA FALKENGREN en lika hög lön när hon förra året tillträdde en motsvarande post i seB. Men i hennes fall steg ersättningen för 2006 till 17 miljoner kronor (cirka 1,9 miljoner euro) efter att optioner, bonusar och förmåner lagts på lönen.

Pär Boman ser sig inte förfördelad, och det faktum att andra på motsvarande positioner kammar hem större inkomster påverkar inte hans motivation för sitt arbete.

”Om man med min lön inte är motiverad att göra sitt bästa ligger felet någon annanstans”, konstaterar Pär Boman. a

Utgiven i Forum nr 2007-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."