Rolf Ehrnrooth: Bilskatten borde sänkas

av Tommy Westerlund Forum 1988-15, sida 08-09, 06.10.1988

Taggar: Bolag: Volvo Personer: Rolf Ehrnrooth Teman: skatter

Rolf Ehrnmrootn:

Ersätt bilskatten med årlig

Våra bilar är på tok för dyra. Bäst kunde en prissänkning genomföras om det skedde stegvis. En sänkt bilskatt kunde ersättas med en årlig avgift på 700-800 mark, föreslår även Rolf Ehrnrooth, Volvo Autos VD, ordförande i bilbranschens arbetsgivarförbund och styrelsemedlem I Autotuojat ry.

ilbranschen var länge en lite speciell B bransch. Det berodde främst på de kontroll som staten utövade. Folkets konsumtion fick inte bli för stor och en av åtgärderna för att bromsa den var att begränsa bilhandeln. Än var det licensering, än importstopp och än punktskatter.

Först år I977 ändrade det, då blev marknaden helt fri. Då blev det också för första gången äkta konkurrens inom bilsektorn. Tidigare hade man I praktiken sållt allt som kom in i landet utan några som helst problem genom att de återkommande begränsningarna i importen skapade efterfrågepanik.

—— Branschen togs på säng då man plötsligt måste börja marknadsföra sina produkter. Sviterna från tiden med begränsningar sträckte sig långt in på 1980-talet. Men nu är problemen i alla fall borta. Och nu råder en hård, fri och hälsosam konkurrens, säger Volvo Autos VD Rolf Ehrnrooth.

Biltätheten når europeisk nivå På grund av de tidigare begränsningarna och de skyhöga priserna ännu i dag har Finland en överårig och gles bilpark jämfört med övriga Västeuropa. De senaste tio åren har försäljningssiffrorna visserligen ständigt ökat, men enligt Ehrnrooth finns det fortfarande utrymme för ökad försäljning.

— Vi borde snarare ha en högre biltäthet än de flesta andra västeuropeiska länder eftersom vi bor i ett stort och glesbefolkat land. Enligt vissa beräkningar blir marknaden mättad först då vi har nått en årsförsäljning på cirka 200 000 bilar. Därefter stabiliserar sig försäljningen mellan I70 000 och 180 000 bilar per år.

”»

I fjol såldes drygt 152 000 personbilar och i år väntas försäljningssiffrorna gå upp till närmare 170 000 bilar. Allt fler bilar kommer sannolikt att säljas och biltätheten i Finland når sakta men säkert samma nivå som de flesta västeuropeiska länder har.

Prisen måste ner

Också kvaliteten på vår bilpark blir hela tiden bättre. Redan nu köper finländarna ofta en bil i mellanklassen. Men förutsättningarna för att förbättra bilparken ytterligare skulle öka betydligt om priserna på bilarna sänktes.

— Vi har på tok för dyra bilar. När vi talar om den förestående integrationen i Europa kan jag inte föreställa mig att priserna i Finland också i framtiden skall kunna vara så mycket högre än inom EG eller till exempel i Sverige. Alla som i dag har en chans att köpa sin bil utomlands gör det.

Allt högre röster, också på politiker och ministerhåll, har väckts för en sänkning av vår höga bilskatt. Men ännu har inget konkret gjorts.

— Jag tror inte på något dramatiskt, inga stora sänkningar med en gång. Det är sannolikare att det går i etapper, till exempel så att prishöjningarna från fabriken varje år kompenseras med motsvarande skat avgift

Text: Tommy Westerlund

VD Rolf Ehrnrooth tycker att det är dags att sänka priserna på våra bilar. En del av den höga bilskatten kunde ersättas med en årlig av gift, anser han.

tesänkning. Då blir priset oförändrat och sjunker reellt sett hela tiden.

Årlig avgift

Men staten kommer inte att pruta på sina intäkter från bilisterna, det vet Ehrnrooth mycket väl. Han säger att det i offentligheten vädrade förslaget om en årlig avgift, så som i många europeiska länder, förefaller vara en god lösning. Den skulle vara under 1000 mark.

Bilbranschen har paradoxalt nog i flere repriser motsatt sig en skattesänkning just nu. Enligt Ehrnrooth förklaras det av att biIhandlarna sitter med jättestora lager av begagnade bilar. Det totala värdet uppgår till mer än 1,5 miljarder mark.

— Om skatten på bilar sänks radikalt över en natt skulle också värdet på begagnade bilar rasa och det skulle innebära en direkt värdeminskning för handlarna. Om skattereformen skall genomföras snabbt måste det här beaktas. Därför är en etappvis sänkning att föredra.

En annan het potatis | fråga om bilar och skatter är höjningen av beskattningen av bilförmån. (Vid pressläggningen var detaljerna i skattereformen ännu oklara men en höjning på närmare 5096 och olika pristak ansågs sannolikt. 15/1988 FORU — Det är orimligt att höja beskattningen med 40—50 4 på en gång. Ett pristak i varje skatteklass kan vara befogat men i nuvarande tänkt form är det överdrivet. Det finns endast en mycket liten grupp som kör med dyra bilar. Jag tror att staten biter sig själv i svansen på det här sättet. Vissa enstaka modeller kommer nu att säljas mindre, men de ersätts av andra. Så förlusten för bilhandlarna är närmast marginell. Några större förskjutningar mellan skatteklasserna tror jag inte på.

Branschen lockar Då bilbranschen äntligen har blivit en normal bransch har den också blivit betydligt intressantare. Bland annat attraherar den numera unga mänskor allt mer.

Ehrnrooth poängterar att det är fråga om en bransch där det händer mycket och där det finns utrymme för kreativitet. Han tror att man till och med kan konkurrera med datasektorn i fråga om att intressera unga förmågor.

Ett märke per dealer

Det finns två skolor inom bilhandeln. Den ena är att allt flere märken säljs under samma tak. Den andra är den raka motsatsen endast ett märke per dealer.

— Det är lite som med bakhjuls- och framhjulsdrift. Båda skolorna har såväl fördelar som nackdelar men ingen är överlägsen den andra, säger Ehrnrooth, som själv är en förespråkare för bildealers med ett enda märke.

Volvo är kanske det ”renaste” märket i vårt land. Endast två av Volvos dealers säljer också andra märken än Volvo. De här

FÖRUN, 15/198 extra arrangemangen har Ehrnroot känt med långa tänder.

— Man måste kunna satsa helhjärtat och vara specialist på det man säljer. Det går inte om man skall sälja många märken En förutsättning för flere märken är naturligtvis att importen kontrolleras av en importör. Om det krävs flere märken för att firman skall vara lönsam är situationen däremot en annan. Men vi har nu ett förtroendefullt samarbete med våra dealers. Om det skulle vara allmänt med Volvoförsäljare som saluför också andra rmärken skulle vi vara tvungna att vara betydligt försiktigare med vad vi berättar åt dem än vi är nu. Vi har sagt våra dealers att vi ser det som vår uppgift att tillförsäkra dem en lönsam affär. Därför utesluts inga alternativ, utan vi bevarar en flexibilitet med tanke på framtide h god Framhjulsdrift

Som verkställande direktör svarar han förstås att ”alltid kan det ju gå bättre” på frågan om hur det går för Volvo Auto. Men han tillägger i alla fall att han är nöjd med utvecklingen.

Senaste år var Volvo Autos omsättning närmare 1,8 miljarder mark. Såväl omsättning som vinst har stadigt ökat de senaste åren.

På nyhetssidan för modellåret 1989 finns framförallt den nya 440-serien. Den väntar sig Ehrnrooth mycket av, inte minst på grund av att den blir den första egentliga framhjulsdrivna — Volvon. Visserligen är 480:an framhjulsdriven, men den är tänkt för en mycket specifik kundkrets och säljs i endast små volymer, speciellt i Finland.

— Det blir intressant. Vi får antagligen en helt ny kundkategori i och med introduceringen av Volvo 440, Den placeras i mellanklassen tillsammans med till exempel Saab 900. Det första mottagandet (pressen) har varit mycket gott.

I och med att 440:an kommer försvinner inte — 300-serien. Också den gamla 200-serien blir kvar. Det kan förefalla lite trångt då Volvo nu har tre modeller som är relativt nära varandra.

— Nej, om vi jämför med många konkurrenter är det inte alls trångt. Många märken kör med flere modeller som går helt på varandra, — försvarar — sig Ehrnrooth. 200-serien är dessutom Inte alls mogen för pension. Den är faktiskt den mest efterfrågade modellen. Volvo har till och med haft leveranssvårigheter i år på grund av den stora efterfrågan. Och i USA blev den vald till årets familjebil!

En ytterligare breddning av sortimentet är inte aktuell hos Volvo. Och en småbil tror Ehrnrooth att aldrig kommer att rulla ut ur Volvos produktionsanläggningar. Till det finns varken kunskap eller resurser och dessutom är lönsamheten inom den här klassen inte speciellt bra. Däremot kommer Volvo att i Finland börja saluföra en 340 modell med en liten 1,3 liters motor. Den görs för att passa in i de speciella skatteklasser som gäller för bilförmån i vårt land. LJ

Den här månaden presenteras nya Volvo 440 för allmänheten.

Utgiven i Forum nr 1988-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."