Utgiven i Forum nr 1988-15

Superbatteri för elbilar

av Bo Ingves Forum 1988-15, sida 26, 06.10.1988

Taggar: Teman: elbilar

SUPERBATTERI FÖR ELBILAR

Det våras för elbilen. Asea Brown-Bovery har I sin forskningscentral i Heidelberg utvecklat ett superbatteri för personbilar som, om det visar sig hålla måttet, möjliggör e serieproduktion av batteriet.

Det ca 265 kg tunga och en och en halv meter långa batteriet har i experimentbilarna placerat i bagageutrymmet och under baksätet et är fråga om ett mycket energitätt D natriumsvavelbatteri som är mins fyra gånger energitätare än den nuvarande generationens batterier med traditionell blyteknik. Enligt Asea Brown Bovery (ABB) kan produktionen inledas redan I början av 1990-talet om någon bilfabrikant vågar satsa på en tillverkning av elbilar.

250 kilomete utan omladdnin “Västtyskland har som provbilar använts bl a BMW- och Volkswagenbilar utrustade med ABB:s elmotorer. Provbilarna som väger ca 1.500 kg har kunnat köra ungefär 250 km på en laddning med hastigheten 50 km/h. [bppfarten är 120 kmA, men då minskar räckviden redan till ca 100 km.

Det 1,40 meter långa och en halv meter breda batteriet har placerats under baksätet i experimentbilarna, vilket givetvis inskränker på utrymmet i baksätet. Motorn är placerad på normalt sätt framme i fören. “Kostnaderna för energiförbrukningen motsvarar enligt ABB:s beräkningar åtgången för en bil som drar 2,85 liter bensin per 100 km. Som motvikt till de låga driftskostnadcerna är batteriet i stället dyrt. På Asea Brown-Bovery tror man dock att priset kom 26

Foto: A-S Heilala.

mer att ligga i samma klass som för blybatterier med samma energiinnehåll.

Hett men svalt

Ett stort problem med natriumsvaveltekniken är att driftstemperaturen inte får understiga 285 grader. Därför har batteriet ett inbyggt termostatstyrt system som håller temperaturen inom önskade gränser. Trots att temperaturen inne i batteriet är omkring 300 grader är batteriet så väl isolerat att det endast känns ljumt på utsidan.

Det natriumsvavelbatteri som för tillfället provas väger 265 kg och har ett energilnnehåll som motsvarar ca 32 kWh. Kapaciteten är 180 Ah med en spänning mellan 170 och 200 volt. Som jämförelse kan noteras att ett vanligt 12 volts startbatteri på 60 Ah som väger ca 20 kg har ett energiinnehåll på endast 0,7 kwh

Kombinerad elldieselbil

Den relativt korta räckvidden är ett problem också för elbilar utrustade med superbatterier. Därför har man även experimenterat med en kombinerad elldieselbil. Jämfört med normala förbränningsmotorer uppvisar den ca 60 procent lägre bränsleförbruknin och 60—-70 procent mindre utsläpp av kolmonoxid och kvävedioxid.

I Västtyskland är man överhuvudtaget mycket intresserad av att undersöka nya energikällor. Inom de närmaste fyra åren kommer staten och privata bolag att satsa drygt 2,5 miljarder mark på denna forskning, som också innefattar bl a utvecklingen av en hydrogenmotor med flytande väte som bränsle. Bland biltillverkarna är speciellt Volkswagen, Daimler Benz och BMW aktivt med i denna energiforskning.

Forskning i många länder Forskning kring elbilar pågår | många länder. T ex i Finland samarbetar IVO, Neste och Lokari på detta område, och bl a Hitachi i Japan och Chloride i Storbritannien utvecklar liknande konstruktioner som ABB. Nämnas kan att det t ex i Storbritannien redan finns över 40 000 elbilar i drift, till en del också stora fordon med en lastkapacitet på upp till tre ton.

Enligt en EG-rapport kunde det årligen sparas in drygt 10 miljarder mark i Europa om sju miljoner bensindrivna bilar ersattes med elbilar. Dessutom skulle luftföroreningarna minska med upp till 30 procent.

Det största problemet för elbilarna är de ekonomiska aspekterna. I dag är det endast möjligt med tillverkning i små serier vilket innebär att priserna tillsvidare är höga.

BI €

I É

Bilmekanikerns mardröm — var är tändstiften 15/1988 FORUN

Utgiven i Forum nr 1988-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."