Utgiven i Forum nr 2008-03

Ryssland bygger kosmodrom

av Ragnhild Artimo Forum 2008-03, sida 41, 27.03.2008

Taggar: Orter: Ryssland Teman: rymd

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2008

Ryssland bygger kosmodrom

RAGNHILD ARTIMO

Ryssland ska bygga en ny ryrndbas, denna gång i Vostochny (som betyder ‘östra’) i Amurregioneni östra Ryssland. Det ryska rymdcentret Baikonur, världens äldsta ibrukvarande rymdbas, är byggt 1955 och ligger numera på kazakstanskt territorium, så Ryssland hyr basen av denna stat, enligt uppgift för runt 100 miljoner euro i året, fram till 2050. Baikonur kommer fortfarande att användas bland annat för färder till internationella rymdstationen ISS, men också kommersiella rutinflygningar - färskaste uppskjutningen gjordes med

I KORTHE på jorden planerar ES rånen: ett dor

RATS MED EN DECIMAL: (m data

Micr om > LÄNGE TILLS BRÄNSLECELLSBILAR MASSPRODUCERA “I fiskfallet kanske svenska barn har blivit lite dummare, lite mer okoordine rade, och kanske rent av lite mer allergiska och diabetiska än de skulle ha bli vit om inte Livsmedelsverket hade skrämt deras mammor för fisk” Karin Bojs vill hålla isär vetenskap och morati råden till ammande kvinnor, DN 12.3.

bärraketen Proton den 14 mars för att lägga en kommunikationssatellit i bana, men ett tekniskt felgjorde att detta misslyckades. Planeringsarbetet på det nya centret i Vostachny, som ska användas för uppskjutningar av både obemannade och bernannade raketer, tar två år. Ryska rymdstyrelsen RosKkosMos räknar med att göra de första uppskjutningarna från Vostochny 2015 och bemannade flygningar från 2018. Projektets prislapp avslöjas inte, men kostnaderna lär motsvara “att bygga en stad! Först byggs ett flygfält och boningshus med flera tusen lägenheter. Vastochnys nuvarande invånartal är drygt 5 000.

Det nya rymdcentret är ett led i Rysslands

VETENSKAPLIGA FAKT cellsbilar har förbättrats de senaste åren, men mycket arbete återstår innan dessa [ford ekonomisk, praktiskt och i säkerhetshänseende kan mäta sig me bensindrivna bilar.

Väte är en brännbar och luktlås gas energi når den ka H> an frame

Elmotor Driver hjulen Luftkompressor Förser bränsleceller med syre Fördelar

EB Inga växthusgaser: Alstrar inte koldioxid och metan, vilket oljebaserade bränslen gör

EB Oljeoberoende: Alla nationer kan framställa vät genom elektrotys av vatten

I Hög verkningsgrad: Högre än lör bensin och dieselmotorer

I Tyst: De flesta bränsleceller fungerar fudlöst

Väte under motorhuven

Tekniken med energisnåla och miljövänliga brånsle rymdtekniska upprustning. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 krympte rymdanslagen dramatiskt. Kostnaderna för att hyra Baikonur av Kazakstan har också belastat rymdbudgeten. De ryska pålitliga rymdarbetshästarna Soyuz (viktig för ISSflygningarna) och Progres behöver en kompis med nya muskler, och raketutveckling är den andra biten i den ryska rymduppgraderingen. Soyuz ’efterträdare’ med arbetsnamnet CSTS, Crew Space Transportation System, utvecklas i sarnarbete med ESA. Man siktar på att ha den nya generationens bärraket användningsklar 2018; de bemannade uppskjutningarna från Vostochny ska göras med den nya raketen.

Reglerar etftöder till maotorn

Nackdelar

IH Räckvidd: Går inte lika långt på full tan som en bensindriven bil 6) &g vatten BE Vid kyla: Vatten I bränsleceller oc & Lovaranser: Tivedkring. + = sj: Elström distribution och av väle är förenat &

BR Kostnad: Brånskeoeller är fö närvarande myckel dyra pe sj Värme

Utgiven i Forum nr 2008-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."