Utgiven i Forum nr 2007-10

Så får du kidsen att trivas

av Johan Svenlin Forum 2007-10, sida 45, 25.10.2007

Taggar: Personer: Olli Pietilä Teman: barn

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2887 ”Om man lyckas skapa en dialog kan man själv få reda på ungdomarnas synpunkter och vilken bild de har av företaget eller branschen. 53 får du klasen att trivas

JOHAN SVENLIN TEXT KIRSI SALOVAARA FOTO

X Ungdomar kan ofta uppfattas som svårflörtade när de kommer på studiebesök till företag. För att fånga besökargruppens intresse och få ut en positiv bild av företaget lönar det sig för värden att följa några grundläggande råd.

» Varinte för påflugen med att framhålla företagets framgångar.

”Det viktigaste man bör komma ihåg är att inte behandla besökare som om de vore kunder som är där för att köpa något”, förklarar OLLI PIETILÄ på näringslivsfinansierade Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Till hans uppgifter hör att främja kontakterna mellan näringsliv och skolor, bland annat genom att koordinera företagsbesök.

» Ge endast en kort presentation av företaget och gå sedan raskt till själva programmet.

”Tråka inte ut besökarna med hur företagets omsättning utvecklats. Skolelever förstår inte innebörden av begrepp som omsättning och andra vardagliga ekonomiska termer? » Visainte upp maskiner ochtekniska lösningar som det centrala i företagets verksamhet.

”Berätta i stället om människorna och företagets dagliga verksamhet på en konkret nivå. Det görs bäs genom personliga berättelser om hur man kommit till företaget, vilka uppgifter man utför, hur arbetsdagen ser ut och så vidare? » Våga vara personlig.

”Företagare har ofta en intressant story bakom företagets uppkomst. Den typen av personliga berättelser skapar ofta en befriande och avslappnad stämning Även på storföretag är det en bra metod att låta någon i personalen berätta vilka vägar som ledde til “Det viktigaste är att komma ihåg att besökarna inte är kunder den position där man är nu och vilket som varit det mest intressanta projektet i karriären.

På sin hemsida har TAT tips på hur man framgångsrikt berättar om arbete, kompetens och företagande. En bra story ska innehålla kunskap och upplevelser, fakta och fiktion, praktiska exempel, egna erfarenheter, allvar, humor och dialog.

Om man lyckas skapa en dialog kan man själv få reda på ungdomarnas synpunkter och vilken bild de har av företaget eller branschen.

Utgiven i Forum nr 2007-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."