Utgiven i Forum nr 2007-12

Så hittar du hemlig information om företag

av Stellan Björk Forum 2007-12, sida 37-39, 18.12.2007

Taggar: Teman: information

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2087

Så hittar du hemlig information om företag

HE Företagskartläggning. Många företag ger inte ut mer information än lagen förutsätter. Men det går att få fram mycket ”hemlig” information genom att söka i olika databaser på internet. Så här går du till väga.

STELLAN BJÖRK TEXT

RASMUS SNABB ILLUSTRATION

X ”Det finns mer information på nätet än du tror. Jag utgår alltid från att deninformationjag vill ha finns, ända tills jag bevisats om motsatsen.”

Så uttrycker sig den amerikanske veteranjournalisten och grävandereportern JAMES STEELE, som tillsammans med en kollega skrivit en faktaspäckad tegelstensbok om HOWARD HUGHES och belönats med det prestigefyllda Pulitzerpriset.

”Internet har inneburit en revolution i informationssökning”, säger James Steele.

Detta gäller inte minst information om företag, nationellt och internationellt. Information efterfrågasinte bara av journalister utan även av finansanalytiker, konsulter, kommuner och företag som vill ha information om konkurrenter och potentiella affärspartners.

Det har hänt mycket på området de senaste åren. Internationella organ som OECD och EU trycker på för attländer ska öppna sina bolagsregister och göra det lättare att få tillgång till dem. Det ökade trycket på skatteparadisen att bli mer samarbetsvilliga och förbättra sin informationsutgivning har gjort att det idag går att få fram en hel del även om bolag som ä “Det har i många år stått i svenska medier att möbeljätten Ikeas vinst är hemlig. Men det går att få fram vinsten med några klick på datorn registrerade på soldränkta öar i Karibien och andra fjärran områden.

Utvecklingen av olika internetsystem har givetvis starkt bidragit till de förbättrade informationsmöjligheterna. När jag för ett antal år sedan började söka information om företag i andra länder bearbetade jag bland annat bolagsregistret i Luxemburg, ett land som är centralt för den som söker bolagsinformationinternationellt. Luxemburg är ofta bas för bolagsupplägg med förgreningar ut i världen, inte minst till avlägsna skatteparadis.

Då, för tio år sedan, måste den som sökte information om bolag registrerade i Luxemburg personligen besöka bolagsregistret i utkanten av Luxemburg stad. Och man måste själv ha med sig en hyrd kopieringsapparat!

I dag går det att mot vederbörlig betalning få information om företag registrerade i landet direkt till sin dator från Luxemburgs bolagsregister www.csllu.

Vinsten inte hemlig. Kunskapen om informationsmöjligheterna via internet är dock på sina håll mycket bristfällig. Det har till exempel många år stått i svenska medier att möbeljätten IKEAs vinst är hemlig. Det skrev till och med landets störstabetalmorgontidning, DAGENS NYHETER, så sent som 2006 på sina ekonomisidor. Medan sanningen är den att det går att få fram möbelrörelsens vinst med, något förenklat uttryckt, några klick på datorn.

Ikeas cirka 240 helägda möbelvaruhus, alltså de som inte innehas av franchisetagare, ägs av det holländska bolaget INGKA HOLDING B.V. (som i sin tur ägs av en holländsk stiftelse, STICHTING INGKA FOUNDATION). För att tareda på bolagets vinst går man bara in på holländska handelskamrarnas webbsida, www.kvk.nl, begär nödvändiga koder, beställer den information man Önskar, betalar med kreditkort, och vips kan man få årsredovisningen för 2005-2006 för Ingka Holding BV. isin dator.

Vinsten efter avskrivningar och finansnetto för det året blev 2,1 miljarder euro, på en omsättning på omkring 16 miljarder. Alltså en nettomarginal på imponerande 12 procent (och då har man innan dess betalat 3 procent av omsättningen i royalty till varumärkesägaren, systerkoncernen INTER IKEA).

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2087

Riktigt så här snabbt och lätt går det inte alltid. Det tar litet tid att lära sig de olika registren, och systemen krånglar ibland. Men med litet tålamodegår det att få fra väldigt mycket företagsinformation.

Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur man får fram den ”hemliga” informationen om Ikea, som en illustration av hur ett sådant här bolagsregister kan fungera. Inget register är det andra riktigt likt, men mycket är gemensamt.

Mycket information. Man går alltså in på www.kvk.nl. Den som inte redan har användarnamn och lösenord (password) får det snabbt. Sedan kan man söka sig fram till Ingka Holding B.V. och beställa information av olika slag. Det går att få basfakta som bolagsform, kapital, adress, styrelse, vidare koncernstruktur (ägande enhet och dotterbolag), historik (framför allt uppgifter om tidigare styrelsemedlemmar), balansräkning, resultaträkning, vinstmarginal och litet till.

Några basfakta är gratis, vill man ha all den uppräknade informationen får man, om man väljer att laddaned informationen till sinegendator, betala nio euro, som erläggs via kreditkort.

Som synes är det mycket information som erbjuds via det holländska registret - det tillhör de mer avancerade. Det går alltså att ladda ned informationen till sin egen dator eller så kan man få den via mejl, fax eller per post. Billigast är att direkt ladda ned, dyrast att få den med post.

Informationen finns elektroniskt tillgänglig utan någon större tidsfördröjning. Ett problem är dock att det mesta är på holländska (vissa anvisningar finns på engelska). När man gjort några sökningar och blivit van fungerar registret utmärkt. Men det tar ett tag innan man lärt sig - en handläggare sägeritelefon till mig att många registerbesökare kan ha pro “Många skatteparadis har förbättrat sin bolagsinformation påtagligt och samarbetar bättre med skatteverk i olika länder blem med att navigera och råder den ovane att ringa och beställa den information som önskas.

Ett allmänt råd är: Tveka inte att ringa eller mejla till bolagsregistren och få hjälp med hur man klickar sig fram till den information man söker. Språkproblem och tekniska komplikationer gör att det inte alltid är så lätt i början.

Olikheter finns. Stora europeiskabolagsregister som ger mycket information om företag, och som ofta blir aktuella för den som vill kartlägga internationella bolagskedjor, är alltså Luxemburgs, med adress www.csl. lu, och även Storbritanniens, www. companieshouse.gov.uk. Precis som när det gäller det holländska registret talar vi nu om register omfattande både börsnoterade och icke noterade bolag.

Viktigt är också schweiziska www. zefix.admin.ch, eftersom det ofta ingår bolag i Schweiz i internationella företagsupplägg. Tyvärr får man dockinte så mycket uppgifter om icke börsnoterade schweiziska bolag, varken finansiella data eller information om ägandeförhållanden.

Det ska sägas att basen i en internationell företagskartläggning ändå oftast är information om bolag i det egna landet - där finns ju vanligtvis moderbolaget. Fast inte i i Ikeafallet - även om Ikea i hög grad betraktas som svenskt finns moderbolaget i Holland.

Registren skiljer sig som nämnts en del från varandra, inte bara vad gäller innehåll utan även hur man klickar sig fram till informationen, hur betalsystemen fungerar, priserna, hur lång tid det tar att få informationen levererad och hur den levereras.

Ibland blir man klart positivt överraskad. Med tanke på att bolagsregistret i Luxemburg tidigare var så slutet är det i dag förvånansvärt innehållsrikt och öppet. Det går till och me att få årsredovisningar för privatägda bolagi Luxemburg, dock inte uppgifter om vilka som är ägare.

Registret i England, www.companieshouse.gov.uk, tillhör också de verkligt matnyttiga, med information om styrelse, ägandeförhållanden, finansiella data med mera.

Ytterligare en rad europeiska länder har bra bolagsregister, inte minst de nordiska. Vissa register erbjuder bevakningstjänst, abonnenten får automatiskt ny information som kommer in om det bolag man är intresserad av.

Amerikanska bolag. Det är sämre beställt med offentlig information om privatägda amerikanska bolag. Kraven på offentliggörande av företagsinformation skiljer sig från stat till stat men är allmänt sett låga. Arizona är en av de få stater som höjer sig över mängden.

Informationen om företag börsnoterade i USA är däremot mycket omfattande och relativt lättillgänglig —- när man väl lärt sig att navigerairegistren - och är dessutom gratis. Man kommer in på amerikanska finansinspektionen SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONS stora databas Edgar genom att klickain på www.sec. gov. Ofta innehåller dokument inlämnade till SEC mer information än de rapporter som sänds ut direkt till media och aktieägare. Här kan man hitta guldkorn.

Edgar Online är en betaltjänst med bearbetad och sorterad information från Edgarregistret.

Många europeiska bolag som är noterade i USA är listade på Nasdaqbörsen och man kan hitta utmärkt information om bolagen via www.nasdag.com.

En del andra börser i världen har också värdefull information, till exempel om ägarförhållanden, insiders med mera.

Skatteparadisen. Men hur är det då

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 208 ”Det tar litet tid att lära sig de olika registren, och systemen krånglar ibland. Men med litet tålamod går det att få fram väldigt mycket företagsinformation. resultaat voor belastingen 2.828.846 2.391.990 1.997.269 vennootschapsbelasting 715.562 592.167 555.325 resultaat na belastingen 2.113.284 1.799.823 1.441.944 aandeel derden in het 10.434 13.214 14.242 resultaat

NETTO RESULTAAT 2.102.850 1.786.609 1.427.702 Kengetallen

Boekjaar: 2006 2005 200 med informationen om bolag registrerade iskatteparadisen? Ja, det finns faktiskt en hel del matnyttig information även där, alltså även uppgifter om bolag registrerade på avlägsna öar i solen. Författaren SOMERSET MAUGHAM lär ha beskrivit Monaco som ”a sunny place for shady people” — nu kämpar skatteparadisen för att komma ifrån ryktet som tillflyktsorter för pengar från maffia och skattesmitare.

Många skatteparadis har förbättrat sin bolagsinformation påtagligt och samarbetar bättre med skatteverkiolika länder. Intressanta adresser är www.curacao-chamber.an (Curacao, Nederländska Antillerna), www. jerseyfsc.org (Jersey i Engelska kanalen), www.mcit.gov.cy (Cypern), www. roc.gov.bm (Bermuda) och www.mfsa. com.mt (Malta).

En del ger knapphändig information, främst bolagsnamn, adress, kanske styrelse och kapital. Men många gånger är det väl så intressant att se att ett bolag faktiskt finnsi’paradiset! Och information om styrel ”Tveka inte att ringa eller mejla till bolagsregistren och få hjälp med hur man klickar sig fram till den information man söker sen kan vara mycket värdefull —- med hjälp av sådana uppgifter kan man ibland se hur företag hänger ihop.

Ibland kan man få överraskande intressant information från skatteparadis. När jag ringer till registret på Jersey visar det sig att jag med en tilläggsbeställning per telefon kan få enlista på aktieägarna i det bolag jag ärintresserad av. Men tyvärr gömmer sigi det här fallet stora ägare bakom en stor post aktier som ligger i en depå på en fondkommissionärsfirma i Stockholm.

Från Bermuda kan man till och med få finansiella data — från bolagets “registered agent! Men för att kunna söka i Bermudaregistret måste man, än så länge, före beställningen skicka en check eller liknande per post så att man har ett tillgodohavande. Gäller det Cypern och man vill ha mer information än företagets namn och registreringsnummer måste man skicka en förfrågan per post. Om man inte råkar känna någon på Cypern som kan gå till registerbyrån.

En väg att få information om fö retag som är svåra att kartlägga är att använda betaltjänster för kredit- och affärsinformation som www.skyminder.com eller www.dnb.com. De är betydligt dyrare än de offentliga bolagsregistren, men kan ibland erbjuda intressant information. Och man kan ofta få en gratis provperiod. m

Artikelskribenten Stellan Björk är mångårig svensk undersökande ekonomijournalist. Han utgav 1998 boken “Ikea - entreprenören, affärsidén, kulturen”, där han visade på Ikeas höga lönsamhet och dessutom avslöjade gruppens omfattande skatteplanering, bland annat via bolag i skatteparadis som Nederländska Antillerna. Han fick 2002 tillsammans med Karl von Schulzenheim utmärkelsen Guldspaden för en kartläggning av Stenbeckimperiet. Stellan Björk utgav 2006 boken “Dynastin Stenbeck. Succéer och tragedier i en finansfamilj jörk och von Schulzenheim leder också kurser i internationell företagskartläggning.

Vill du kommentera artikeln? Skicka mejl till skribenten: bjork.stellaneswipnet.se

Utgiven i Forum nr 2007-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."